Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ZONISAMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ZONISAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX15 ZONEGRAN (ZONISAMIDE) Capsule
N03AX15 ZONISAMIDE Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Gombert-Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.H. Anti-epileptica en overgevoeligheidsreacties: geeft de chemische structuur een verklaring? PW-WP 2010 4(3):38-41
2 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
3 Maliepaard M., Hekster Y.A., Kapelle A., Puijenbroek van E.P. Eisen van het CBG aan generieke anti-epileptica Tijdschr. Neurol. Neurochir. 2008 109;1:34-40
4 Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.M.H. Hypersensitivity reactions due to antiepileptic drugs: A chemical structure based association? Drug Safety 2007 30(10):925
5 Maliepaard M., Hekster Y.A., Puijenbroek van E.P. Requirements for generic anti-epileptic medicines: a regularoty perspective Journal of Neurology 2009 published online
6 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


ZONISAMIDE

Aantal meldingen 12
Ernstig 1
Geslacht
Man
Vrouw
7
(58%)
5
(42%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
bloedneus : 1
Huid- en onderhuid : 3
droge huid : 1
huiduitslag : 1
onychoclasis : 1
Intoxicaties en letsels : 1
nierruptuur : 1
Maag-darmstelsel : 2
diarree : 1
droge mond : 1
Nier en urinewegen : 1
nierstenen : 1
Oog : 1
ooglidzwelling : 1
Psychisch : 6
dagdromen : 1
depressieve stemming : 1
psychotische stoornis : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
gewrichtspijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
gewicht verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5
vermoeidheid : 4
vertraagde genezing : 1
Voeding en stofwisseling : 4
gebrek aan vitamine-B12 : 2
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 9
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
geheugen vermindering : 1
petit mal epilepsie : 1
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
slaperigheid : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ZONISAMIDE

Aantal meldingen 4.206
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.240
(53%)
1.642
(39%)
324
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.858
(44%)
1.246
(30%)
1.090
(26%)
12
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 193
Bloed- en lymfestelsel : 173
Bloedvaten : 102
Chirurgische en medische verrichtingen : 43
Congenitale en genetische afwijkingen : 52
Endocrien syteem : 15
Hart : 114
Huid- en onderhuid : 830
Immuunsysteem : 99
Infecties en parasitaire aandoeningen : 178
Intoxicaties en letsels : 492
Lever en galwegen : 119
Maag-darmstelsel : 544
Neoplasmata : 37
Nier en urinewegen : 252
Oog : 174
Oor en evenwichtsorgaan : 39
Product aanlegenheden : 135
Psychisch : 782
Sociale omstandigheden : 42
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 187
Testuitslagen en onderzoeken : 505
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.119
Voeding en stofwisseling : 314
Voortplantingsstelsel en borsten : 51
Zenuwstelsel : 1.520
Zwangerschap en perinatale periode : 81
Vergelijkbare geneesmiddelen