Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PREGABALINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PREGABALINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX16 LYRICA (PREGABALINE) Capsule
N03AX16 PREGABALINE Capsule, Drank

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Härmark L, van Puijenbroek E.P, Straus S, van Grootheest A.C Intensive Monitoring of Pregabalin Drug Safety 2011 34 (3): 221-231 DOI
2 Härmark L Pregabalin and visual colour distortions WHO Pharmaceuticals Newsletter 2017 2017 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 pregabaline en formule renale klaring in EPAR. 2007
2 overzicht meldingen pregabaline 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


PREGABALINE

Aantal meldingen 971
Ernstig 115
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
331
(34%)
635
(65%)
5
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 62
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademnood : 1
apneuaanval : 1
bloedneus : 3
diafragmaverlamming : 1
droogheid neusslijmvlies : 2
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 19
kortademigheid bij inspanning : 1
longfibrose : 1
loopneus : 4
niezen : 1
onderdrukking ademhaling : 3
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 7
productieve hoest : 2
snurken : 3
stemstoornis : 4
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 33
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 9
fenomeen van Raynaud : 2
Koude vingertoppen en tenen : 8
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 1
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 3
veneuze trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 3
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 45
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartfalen : 7
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 18
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 4
Prinzmetal-angina : 1
snel hartritme : 3
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 5
Huid- en onderhuid : 137
angio-oedeem : 6
blaar : 3
brandend gevoel van de huid : 3
droge huid : 3
dunne huid : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 3
Gevoelige huid : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 18
huid warm : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidkloven : 2
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 13
huiduitslag (rash papulair) : 5
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 14
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 2
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig zweten : 22
overmatige afscheiding van talg : 2
papel : 2
pijn aan de huid : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 1
roodheid : 9
verlies van vingerafdrukken : 1
vervellen : 4
vlek : 1
zwangerschapsmasker : 1
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 6
Infecties en parasitaire aandoeningen : 15
blaasontsteking : 3
Bovenste luchtweginfectie : 1
erysipelas : 1
faryngitis : 1
gordelroos : 2
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het netvlies : 1
ontsteking van de plasbuis : 1
Pustule : 1
schimmelinfectie : 1
steenpuist op aangezicht : 1
tandinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 14
aangezichtsletsel : 1
letsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
off-label gebruik : 1
retinaal letsel : 1
tandletsel : 1
val : 6
vergiftiging : 1
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 2
Maag-darmstelsel : 224
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 3
acute onsteking alvleesklier : 2
alvleesklierontsteking : 2
anaal spasme : 1
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 1
braakneiging : 1
braken : 15
branderige tong : 1
buikklachten : 9
buikpijn : 9
colitis ulcerosa : 1
diarree : 13
droge mond : 25
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 5
gezwollen tong : 7
incontinentie voor ontlasting of gas : 3
kloofje anus (anale fissuur) : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 2
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 3
maagklachten : 2
misselijkheid : 53
obstipatie, verstopping : 19
ontsteking mondholte : 4
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
poliep endeldarm : 1
tanden bros : 1
tandverlies : 1
tintelingen mond : 6
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verkleurde ontlasting : 2
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 8
zwelling in mond : 2
Nier en urinewegen : 43
aandoening urinelozing : 7
Acute kidney injury : 1
incontinentie : 3
mictiefrequentie afgenomen : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 8
urineaarzeling : 1
urinegeur abnormaal : 3
urine-incontinentie : 6
urineretentie : 6
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 107
asthenopie : 2
blindheid : 1
droog oog : 5
dubbelzien : 15
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 16
glaucoom : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 6
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 3
ptosis van een ooglid : 1
rood oog : 2
scheelzien : 1
scherpzien gereduceerd : 3
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 38
xanthopsie : 1
zwelling van ooglid : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 28
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 6
oorpijn : 2
oorsuizen : 13
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 4
Product aanlegenheden : 6
klacht over product : 1
product blisterverpakkingaangelegenheid : 1
product coatingaangelegenheid : 1
product fysieke aangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 272
abnormaal gedrag : 1
abnormaal orgasme : 1
abnormaal slaapgerelateerd voorval : 1
abnormale dromen : 5
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 2
agorafobie : 1
agressie : 5
angst : 14
Apathisch : 3
bedplassen : 3
dagdromen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 5
depressieve stemming : 20
desoriëntatie : 8
dissociatie : 4
dissociatieve stoornis : 1
doorslaapstoornis : 1
dwang : 1
emotionele armoede : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 4
emotionele stoornis : 4
gelijkmatige stemming : 1
gemengde hallucinaties : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 19
het uitblijven van een orgasme : 1
hyperseksualiteit : 1
ijlen : 5
impulsief gedrag : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 3
Mental fatigue : 1
nachtmerrie : 3
onrust : 7
ontremming : 4
paniekaanval : 4
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsverandering : 3
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 10
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 20
Social anxiety disorder : 1
somnabulisme : 5
spanning : 2
spraakzucht : 1
staren : 2
stemmingswisselingen : 6
stotteren : 1
stress : 1
suïcidaal gedrag : 1
tic : 1
uitgelaten stemming : 8
verhoogd libido : 2
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 17
vrees : 1
waandenkbeelden : 2
wanhoopsgevoel : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 13
zelfmoordpoging : 5
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 2
invaliditeit : 1
onbeweeglijk : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 125
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 11
gewrichtszwelling : 1
liespijn : 1
nekpijn : 4
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
osteoporose : 2
periostitis : 1
pijn in arm of been : 12
Problemen ledemaat : 3
psoriasis arthropathica : 1
rugpijn : 7
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 15
spieraandoening : 1
Spierpijn : 21
spierspasmen : 20
spiertrekkingen : 4
spierzwakte : 13
Testuitslagen en onderzoeken : 75
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
amylase verhoogd : 1
antipsychoticaspiegel verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 46
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 6
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
vertraagde bloedstolling : 1
wisselende glucosespiegel : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 377
aangezichtspijn : 1
algemeen symptoom : 1
dorst : 3
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 9
geneesmiddelinteractie : 34
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 14
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
gevoel abnormaal : 12
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 4
huilen : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 8
koude rillingen : 9
lichaamszwakte : 9
loopstoornis : 20
malaise : 16
niet lekker voelen : 2
oedeem : 11
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 3
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 16
onverwacht effect : 43
paradoxale geneesmiddelenreactie : 1
perifeer oedeem : 17
perifere zwelling : 4
pijn : 18
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 2
plotselinge hartdood : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 5
roodheid op de injectieplaats : 1
schuimbekken : 1
temperatuurintolerantie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
Therapy non-responder : 1
verminderde werkzaamheid : 5
vermoeidheid : 37
verslechtering van de aandoening : 8
zich dronken voelen : 35
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 33
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
jicht : 5
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag bloedsuikergehalte bij pasgeborene : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
toegenomen eetlust : 3
verminderde eetlust : 5
vitamine-D-deficiëntie : 1
vocht vasthouden : 8
Voortplantingsstelsel en borsten : 32
bekkenbodemspierzakheid : 1
borstpijn : 3
borstvergroting : 3
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 4
Intermenstrual bleeding : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 2
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
pijnlijke borst : 1
seksuele stoornis : 3
testiculaire atrofie : 1
vaginale afscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 4
wegblijven van de menstruatie : 4
Zenuwstelsel : 524
aandachtstoornis : 24
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 9
allodynie : 1
ataxie : 6
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 1
bewegingsstoornis : 4
bewustzijnsverlies : 7
branderig gevoel : 3
branderige slijmvliezen : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 3
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 112
dyskinesie : 8
dystonische tremor : 1
een verlaagde spierspanning : 2
Electric shock sensation : 3
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 12
flauwvallen : 6
Focal dyscognitive seizures : 1
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 23
geheugenverlies : 8
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hersenziekte door een stofwisselingsstoornis (metabole encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 48
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
hypersomnie : 4
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 4
monoparese : 1
Motorische disfunctie : 3
niet kunnen ruiken : 3
niet-reagerend op prikkels : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 8
oromandibulaire dystonie : 1
overactiviteit : 4
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 2
Reduced facial expression : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 5
slaperigheid : 66
smaakverlies : 3
spierspasmen : 4
Spraakstoornis (algemeen) : 9
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 11
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 8
stoornis van het schrijven : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 15
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 5
trage response op stimuli : 2
trilling/beving (tremor) : 24
veranderd bewustzijn : 2
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 2
verminderd bewustzijn : 7
verminderd geestelijk vermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 3
verstoring van het vermogen gerichte handelingen uit te voeren : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwpijn : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 1
voortijdige bevalling : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PREGABALINE

Aantal meldingen 133.799
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
84.291
(63%)
38.803
(29%)
10.705
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
935
(1%)
93.912
(70%)
16.700
(12%)
20.560
(15%)
1.692
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.497
Bloed- en lymfestelsel : 1.405
Bloedvaten : 4.161
Chirurgische en medische verrichtingen : 956
Congenitale en genetische afwijkingen : 238
Endocrien syteem : 446
Hart : 4.611
Huid- en onderhuid : 11.105
Immuunsysteem : 4.490
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6.498
Intoxicaties en letsels : 21.546
Lever en galwegen : 1.189
Maag-darmstelsel : 18.301
Neoplasmata : 1.932
Nier en urinewegen : 4.216
Oog : 9.669
Oor en evenwichtsorgaan : 3.015
Product aanlegenheden : 889
Psychisch : 25.080
Sociale omstandigheden : 3.479
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18.591
Testuitslagen en onderzoeken : 16.143
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 61.059
Voeding en stofwisseling : 5.400
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.503
Zenuwstelsel : 47.731
Zwangerschap en perinatale periode : 184
Vergelijkbare geneesmiddelen