Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LACOSAMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in LACOSAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX18 LACOSAMIDE Stroop, Tablet
N03AX18 VIMPAT (LACOSAMIDE) Infusievloeistof, Stroop, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports on lacosamide 2011 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


LACOSAMIDE

Aantal meldingen 84
Ernstig 22
Geslacht
Man
Vrouw
30
(36%)
54
(64%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
Faryngeale zwelling : 1
Bloedvaten : 1
overmatig blozen : 1
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Huid- en onderhuid : 17
droge huid : 1
haaruitval : 3
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag bij Lupus erythematodes : 1
Jeuk : 5
onychoclasis : 1
reactie op zonlicht : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
verandering haartextuur : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
val : 1
Maag-darmstelsel : 11
braken : 2
buikklachten : 1
droge mond : 1
maagontsteking : 1
misselijkheid : 4
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
Nier en urinewegen : 2
nachtelijke urinelozing : 1
urine-incontinentie : 1
Oog : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oculogyrische crisis : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 3
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 31
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
agressie : 2
depressieve stemming : 1
Derealisatie : 1
hallucinaties : 3
impulsbeheersingsstoornis : 1
impulsief gedrag : 1
libidoverlies : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 3
zelfmoord : 2
zelfmoordgedachte : 5
zelfmoordpoging : 3
Sociale omstandigheden : 1
verminderde werkbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
gewrichtspijn : 1
kaakklem : 2
osteoporose : 1
spierspasmen : 3
spierzwakte : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 10
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 4
hartfrequentie verlaagd : 2
serum ferritine verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 17
geneesmiddelinteractie : 5
hartdood : 1
koorts : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
oedeem : 1
perifeer oedeem : 1
vermoeidheid : 6
Voeding en stofwisseling : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
Zenuwstelsel : 47
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 1
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 7
dyskinesie : 1
epilepsie : 5
evenwichtsstoornis : 4
faciaal spasme : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 5
overactiviteit : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 3
spierspasmen : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
HELLP syndrome : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LACOSAMIDE

Aantal meldingen 15.604
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.640
(49%)
6.176
(40%)
1.788
(11%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
6
(0%)
9.249
(59%)
1.177
(8%)
5.052
(32%)
120
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 578
Bloed- en lymfestelsel : 299
Bloedvaten : 382
Chirurgische en medische verrichtingen : 940
Congenitale en genetische afwijkingen : 127
Endocrien syteem : 47
Hart : 1.047
Huid- en onderhuid : 1.189
Immuunsysteem : 210
Infecties en parasitaire aandoeningen : 805
Intoxicaties en letsels : 4.078
Lever en galwegen : 199
Maag-darmstelsel : 1.519
Neoplasmata : 378
Nier en urinewegen : 325
Oog : 810
Oor en evenwichtsorgaan : 329
Product aanlegenheden : 335
Psychisch : 2.821
Sociale omstandigheden : 217
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 592
Testuitslagen en onderzoeken : 1.182
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.050
Voeding en stofwisseling : 523
Voortplantingsstelsel en borsten : 148
Zenuwstelsel : 7.808
Zwangerschap en perinatale periode : 285
Vergelijkbare geneesmiddelen