Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LEVODOPA MET DECARBOXYLASEREMMER

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LEVODOPA MET DECARBOXYLASEREMMER behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Meldingen levodopa/carbidopa en verpulverde tabletten 2017 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


LEVODOPA MET DECARBOXYLASEREMMER

Aantal meldingen 315
Ernstig 47
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
172
(55%)
140
(44%)
3
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 2
luchtwegirritatie : 1
neusverstopping : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
Myelosuppression : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 20
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 4
lage bloeddruk bij opstaan : 6
opvlieger : 2
overmatig blozen : 3
verhoogde bloeddruk : 2
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 8
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartkloppingen : 2
hartspierziekte acuut : 1
onregelmatige hartslag : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 44
abnormale verhoorning van de huid : 1
angio-oedeem : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 9
huidaandoening : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 1
littekenvormende alopecie : 1
nagelafwijking : 1
nagelgroei abnormaal : 1
nagelverkleuring : 1
onychoclasis : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 6
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking van de speekselklier : 1
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 13
breuk : 1
geneesmiddel titratiefout : 1
gewrichtsontwrichting : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
medicatiefout ten gevolge van op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en voedsel : 1
postprocedurebloeding : 1
val : 6
Lever en galwegen : 1
geelzucht toxisch : 1
Maag-darmstelsel : 68
aandoening maag-darmstelsel : 1
Anesthesie van de mond : 1
braken : 2
buikbloeding : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 2
burning mouth-syndroom : 1
diarree : 7
droge mond : 4
erytheem van mondslijmvlies : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
misselijkheid : 18
obstipatie, verstopping : 4
ontsteking mondholte : 2
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 2
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 1
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 3
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verslapping maag (atonie) : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 5
maligne melanoom : 5
Nier en urinewegen : 10
aandoening urinelozing : 2
incontinentie : 2
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 1
vaker urineren : 1
Oog : 15
dubbelzien : 9
gezichtsvermogen afgenomen : 1
glaucoom : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 2
neerslag in het hoornvlies van het oog : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 2
Product aanlegenheden : 21
klacht over product : 8
product fysieke aangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 10
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 75
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid : 1
agressie : 3
angst : 3
dagdromen : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 3
dissociatie : 1
gokverslaving : 1
hallucinatie (visueel) : 5
hallucinaties : 13
ijlen : 1
nachtmerrie : 3
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
ontremming : 1
onvermogen om te spreken (mutisme) : 1
paniekaanval : 1
praten in slaap : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 5
spraakzucht : 1
stemmingsstoornis : 1
tic : 1
verhoogd libido : 2
verwarde toestand : 8
voortijdige ejaculatie : 1
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 2
Sociale omstandigheden : 1
gokken : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 25
fibromyalgie : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 5
gewrichtszwelling : 1
mobiliteit verminderd : 3
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
skeletspierstijfheid : 5
Spierpijn : 2
spierspasmen : 3
spierstijfheid : 1
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 8
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 1
hemoglobine verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
prostaatspecifiek antigeen verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 131
aangezichtspijn : 1
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 10
geneesmiddelinteractie : 18
gezichtszwelling : 2
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
honger : 1
koorts : 1
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 5
malaise : 9
oedeem : 1
onverwacht effect : 43
paradoxale geneesmiddelenreactie : 1
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 3
pijn in de borstkas : 3
schreeuwen : 1
Therapeutic response shortened : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 6
traagheid : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 9
verslechtering van de aandoening : 2
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 8
glucocorticoïden verhoogd : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
impotentie : 4
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 98
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
aan-uit-fenomeen : 2
agnosie : 1
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 2
bradykinesie : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 14
dyskinesie : 7
flauwvallen : 5
geheugen vermindering : 1
halfzijdige blindheid : 1
hoofdpijn : 6
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
minder smaak : 1
niet-reagerend op prikkels : 1
overactiviteit : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
Partiele insulten (simplex) : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid : 5
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 8
tintelingen : 3
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
trilling/beving (tremor) : 8
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 5
ziekte van Parkinson : 7
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LEVODOPA MET DECARBOXYLASEREMMER

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N04BA01 LEVODOPA Overige toedieningsvormen
2 N04BA03 CORBILTA (LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPON) Tablet
3 N04BA03 LECIGON (LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPON) Gel
4 N04BA03 LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPON Tablet
5 N04BA03 STALEVO (LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPON) Tablet