Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

HALOPERIDOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HALOPERIDOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AD01 HALDOL (HALOPERIDOL) Drank, Injectievloeistof, Tablet
N05AD01 HALDOL-JANSSEN (HALOPERIDOL) Tablet
N05AD01 HALOPERIDOL Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Slooff V.D, van den Dungen D.K, van Beusekom B.S, Jessurun N, Ista E, Tibboel D, de Wildt S.N. Monitoring haloperidol plasma concentration and associated adverse events in critically III children with delirium: first results of a clinical protocol aimed to monitor efficacy and safety Pediatric Critical Care Medicine 2018 19
2 Slooff V.D, Spaans E, van Puijenbroek E.P, Jessurun N, van Beusekom B.S, de Hoog M, Tibboel D, de Wildt S.N Adverse events of haloperidol for the treatment of delirium in critically ill children Intensive Care Medicine 2014 40(10):1602-1603
3 Cohen D, Diemont W.L Verergering van schizoaffectieve stoornis door interactie tussen haloperidol en carbamazepine Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2002 146(41):1942-1944
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Haloperidol and visual disturbances 2003
2 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
3 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-1-2021.


HALOPERIDOL

Aantal meldingen 265
Ernstig 77
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
118
(45%)
140
(53%)
7
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademstilstand : 1
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 5
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 2
loopneus : 1
neusverstopping : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedvaten : 11
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeduitstorting : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 3
trombose ader : 2
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 8
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartstilstand : 1
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 13
acne : 2
eczeem : 1
galbulten : 1
huidaandoening : 1
huidirritatie : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
reactie op zonlicht : 2
roodheid : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
hersenvliesontsteking : 1
huidinfectie door schimmels : 1
onychomycose : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
val : 1
vergiftiging : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht (cholestatisch) : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 37
braakneiging : 2
braken : 1
diarree : 1
droge mond : 8
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 3
misselijkheid : 5
obstipatie, verstopping : 3
protrusie tong : 1
slikken pijnlijk : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 10
Nier en urinewegen : 11
aandoening urinelozing : 1
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 3
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 22
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lagophthalmos : 1
lichtschuwheid : 1
oculogyrische crisis : 4
oogaandoening : 1
scherpzien gereduceerd : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 65
achtervolgingswaan : 1
agressie : 3
angst : 2
Apathisch : 3
depressie : 2
depressieve stemming : 4
emotionele armoede : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinaties : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
hyperseksualiteit : 1
ijlen : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 3
onrust : 1
Psychotic symptom : 1
rusteloosheid : 8
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 5
sociaal vermijdingsgedrag : 2
spraakarmoede : 1
stress : 1
suïcidaal gedrag : 1
tandenknarsen : 1
tic : 2
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 4
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 3
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 34
dwangstand van het hoofd : 1
dwerggroei : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 4
gewrichtspijn : 1
kaakaandoening : 1
kaakklem : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 7
Spierpijn : 1
spierspasmen : 4
spierstijfheid : 8
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 19
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 6
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 2
Liver function test increased : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 61
geneesmiddelinteractie : 18
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
huilen : 1
koorts : 7
lage lichaamstemperatuur : 2
littekenvorming op de injectieplaats : 1
loopstoornis : 3
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 1
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
vermoeidheid : 8
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 13
abnormale gewichtstoename : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 4
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 14
genitale hypo-esthesie : 1
hypospermie : 1
impotentie : 5
melkafscheiding : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 149
aandachtstoornis : 1
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 2
bradykinesie : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
coma : 1
coma door laag bloedsuikergehalte : 1
dementie met Lewy-lichaampjes : 1
duizeligheid : 5
dyskinesie : 3
evenwichtsstoornis : 3
extrapiramidale aandoening : 11
freezing phenomenon : 1
geheugen vermindering : 3
grimassen : 1
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 9
insultachtige fenomenen : 1
kwijlen : 1
maligne neuroleptica syndroom : 8
Motorische disfunctie : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige bewegingsdrang : 3
rusteloosheid; drang om te bewegen : 6
sedatie : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 16
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 12
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 6
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 4
tintelingen : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 11
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 11
verhoogde spanning : 2
verminderd bewustzijn : 5
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
foetale groeibeperking : 1
premature baby : 1
voortijdige bevalling : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HALOPERIDOL

Aantal meldingen 33.195
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
13.882
(42%)
17.441
(53%)
1.872
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
994
(3%)
11.590
(35%)
8.215
(25%)
11.367
(34%)
1.029
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.649
Bloed- en lymfestelsel : 953
Bloedvaten : 1.419
Chirurgische en medische verrichtingen : 236
Congenitale en genetische afwijkingen : 151
Endocrien syteem : 270
Hart : 1.912
Huid- en onderhuid : 1.791
Immuunsysteem : 551
Infecties en parasitaire aandoeningen : 618
Intoxicaties en letsels : 2.569
Lever en galwegen : 608
Maag-darmstelsel : 3.109
Neoplasmata : 110
Nier en urinewegen : 987
Oog : 1.233
Oor en evenwichtsorgaan : 143
Product aanlegenheden : 177
Psychisch : 5.562
Sociale omstandigheden : 213
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.615
Testuitslagen en onderzoeken : 2.919
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.411
Voeding en stofwisseling : 1.208
Voortplantingsstelsel en borsten : 622
Zenuwstelsel : 18.062
Zwangerschap en perinatale periode : 138
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AD05 DIPIPERON (PIPAMPERON) Druppels, Tablet
2 N05AD05 PIPAMPERON Tablet
3 N05AD06 BROOMPERIDOL Druppels, Injectie
4 N05AD06 IMPROMEN (BROOMPERIDOL) Druppels
5 N05AD06 IMPROMEN DECANOAS (BROOMPERIDOL) Injectievloeistof
6 N05AD07 BENPERIDOL-NEURAXPHARM (BENPERIDOL) Druppels
7 N05AD08 DEHYDROBENZPERIDOL (DROPERIDOL) Injectievloeistof
8 N05AD08 DROPERIDOL Injectie