Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LITHIUMZOUTEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in LITHIUMZOUTEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AN01 CAMCOLIT (LITHIUMCARBONAAT) Tablet met gereguleerde afgifte
N05AN01 LITHIUMCARBONAAT Capsule, Drank, Tablet met gereguleerde afgifte
N05AN01 LITHIUMCITRAAT Drank
N05AN01 PRIADEL (LITHIUMCARBONAAT) Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Passier A Lithium en hypercalciaemie (hyperparathyreoidie) Geneesmiddelenbulletin 2005 39(11):131-132 Download publicatie

2 van Hunsel F.P.A.M Lithium en downbeat nystagmus Geneesmiddelenbulletin 2011 2011;45(6):68-69. Download publicatie

3 van Hunsel F.P.A.M, van Grootheest A.C Bijwerkingen van een afslankmiddel vervuild met sibutramine Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2011 155:A3695 Download publicatie

4 de Jong L Downbeating nystagmus tijdens het gebruik van lithium Psyfar 2014 9(3);31-35
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Lithium en verminderde libido 1998 Signals document

2 Lithium en hypercalciaemie (hyperparathyreoidie) 2008
3 Lithium and downbeat nystagmus 2010 Signals document

4 short note: LITHIUMZOUTEN (N05AN01) Rash 15-1-2010 2011
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


LITHIUMZOUTEN

Aantal meldingen 569
Ernstig 149
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
229
(40%)
335
(59%)
5
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 21
astma : 2
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 9
loopneus : 2
neonataal "respiratory distress syndrome" : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeale pijn : 1
snurken : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
Bloedvaten : 7
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeduitstorting : 1
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
Endocrien syteem : 28
diabetes insipidus : 4
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 3
schildklieraandoening : 4
schildklierontsteking : 1
struma : 3
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 9
ziekte van de bijschildklieren (hyperparathyreoidie) : 4
Hart : 22
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaneurysma : 1
hartfalen : 2
hartkloppingen : 3
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartstilstand : 2
lang QT-syndroom : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 2
tricuspidalisklepaandoening : 1
vergroot hart : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 97
acne : 9
acne met cystevorming : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 1
blaar : 1
droge huid : 3
eczeem : 2
galbulten : 1
haaruitval : 20
hidradenitis : 1
huidaandoening : 2
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 9
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 8
nagelafwijking : 1
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 9
overmatige verhoorning van de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 6
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
trichorrhexis : 1
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
blaasontsteking : 1
longontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 3
Pustule : 1
tinea cruris : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 34
beet : 1
kneuzing : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 6
opzettelijke overdosis : 1
ruptuur pees : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 20
val : 4
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 2
hyperbilirubinemie, neonataal : 1
Maag-darmstelsel : 118
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 1
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 1
anale pruritus : 1
boeren : 1
braken : 7
branderige tong : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 3
caries tanden : 2
darm-perforatie : 1
diarree : 16
droge mond : 11
epigastrisch ongemak : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 6
gingiva-pijn : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 23
niet-infectieuze gingivitis : 1
obstipatie, verstopping : 4
obstructie van de darm : 1
oedeem mond : 2
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 5
tanden bros : 2
tanderosie : 3
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 1
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verval van tandvlees : 1
Neoplasmata : 2
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) : 1
myelofibrose : 1
Nier en urinewegen : 64
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 2
Acute kidney injury : 1
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
Chronic kidney disease : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nefrogene diabetes insipidus : 13
nierfalen : 8
nierfunctie verminderd : 12
nierpijn : 1
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 4
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 3
urineretentie : 3
vaak plassen : 7
vaker urineren : 3
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 33
accomodatiestoornis ooglens : 2
dubbelzien : 4
erytheem van het ooglid : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 2
loslating van het netvlies : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
ooglidirritatie : 1
oogpijn : 1
papiloedeem oog : 1
ptosis van een ooglid : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 5
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 6
oorsuizen : 3
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 2
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 88
agressie : 2
angst : 3
Apathisch : 5
bedplassen : 1
bipolaire I stoornis : 2
depressie : 7
depressieve stemming : 1
dissociatie : 1
eetstoornis : 1
emotionele armoede : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 1
head banging : 1
hypomanie : 2
ijlen : 3
initiële insomnia : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
manie : 3
nachtmerrie : 3
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 6
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische decompensatie : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 5
somnabulisme : 1
stotteren : 2
tandenknarsen : 1
tic : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 5
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 8
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 4
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 56
botcyste : 1
botpijn : 1
dwangstand van het hoofd : 1
een verlaagde spierspanning bij een pasgeborene : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 8
kaakaandoening : 1
lupusachtig syndroom : 1
peesafwijking : 1
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 2
pijn in kaak : 1
psoriasis arthropathica : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 7
spierstijfheid : 3
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 11
Testuitslagen en onderzoeken : 79
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
antipsychoticaspiegel subtherapeutisch : 3
antipsychoticaspiegel supratherapeutisch : 2
antipsychoticaspiegel verhoogd : 3
BSE verminderd : 1
calciumspiegel bloed verhoogd : 1
cerebrospinaal vocht druk verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd : 1
geneesmiddelspiegel veranderd : 1
gewicht verhoogd : 22
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
schommelende spiegels van een geneesmiddel : 1
sperma analyse abnormaal : 1
thyroxine vrij verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 17
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
ureumspiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 6
verminderde nierfunctie (klaring) : 1
vitamine B12 verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 154
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
controleverlies van benen : 1
cyste : 1
dorst : 16
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 40
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
gevoel abnormaal : 3
het koud hebben : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 1
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 6
malaise : 7
oedeem : 2
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 9
perifeer oedeem : 8
perifere zwelling : 1
pijn op de injectieplaats : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 5
verhoogde werkzaamheid : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 20
verslechtering van de aandoening : 5
vertraging van de ontwikkeling : 1
voedselinteractie : 2
zwelling : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 25
afkeer van voedsel : 1
hypernatriëmie : 2
hypervolemie : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
type 2 diabetes mellitus : 3
uitdroging : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 6
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verhoogd dorstgevoel : 2
verminderde eetlust : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
bloedingen na de menopauze : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
impotentie : 6
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 2
oligospermie : 1
premenstrueel syndroom : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 231
aandachtstoornis : 5
afwijkend coördinatievermogen : 5
ataxie : 2
bewegingsarmoede : 2
bewegingsdrang (choreoathetose) : 2
bewegingsstoornis : 1
bewustzijn fluctuerend : 1
brandende-voetensyndroom : 1
branderig gevoel : 2
cerebrale ischemie : 1
cerebrospinaal vocht lek : 1
coma : 2
dementie : 2
dementie (vasculair) : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 6
dunnevezelneuropathie : 1
dyskinesie : 4
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 7
evenwichtsstoornis : 3
extrapiramidale aandoening : 2
geheugen vermindering : 9
geheugenverlies : 2
gewijzigde toonhoogteperceptie : 1
hersenletsel : 1
hoofdpijn : 14
maligne neuroleptica syndroom : 4
migraine : 4
Motorische disfunctie : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
Polyneuropathie : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 4
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 8
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 2
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 2
spierspasmen : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 8
symptomen van de ziekte van Parkinson : 5
tintelingen : 6
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 2
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 59
vasculaire hoofdpijn : 1
verandering reukvermogen : 2
verhoogde druk in de schedel : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 3
versterkte reflexen : 1
verstoorde smaak : 8
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwstelselaandoening : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 4
foetale dood : 3
premature baby : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LITHIUMZOUTEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.