Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ARIPIPRAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ARIPIPRAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AX12 ABILIFY (ARIPIPRAZOL) Injectievloeistof, Tablet
N05AX12 ABILIFY MAINTENA (ARIPIPRAZOL) Poeder voor injectie
N05AX12 ARIPIPRAZOL Capsule, Drank, Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Beers E, de Groot M.C.H, van Grootheest A.C Aripiprazole in Association with Acathisia, Sleep Disorders and Suicide: a Possible Mechanism Drug Safety 2006 29(10):924
2 de Langen-Wouterse J.J, van Grootheest A.C Bijwerkingen aripiprazol goed te voorspellen; Onverwacht suïcidepogingen als bijwerking Pharmaceutisch Weekblad 2006 141(5):202-204
3 Beers E, van Grootheest A.C, Loonen A Suïcidale ideaties en suïcidepogingen na instelling op aripiprazol, een nieuw antipsychoticum Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2006 150(7):401-2
4 de Langen-Wouterse J.J, van Grootheest A.C, van Puijenbroek E.P Anticiperen op bijwerkingen aripiprazol. Pro-actieve bewaking van geneesmiddelveiligheid Pharmaceutisch Weekblad 2004 139(16):550-554
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Aripiprazole and aggravated psychosis 2011
2 Aripiprazole and hypothyroidism 2012
3 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
4 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-3-2021.


ARIPIPRAZOL

Aantal meldingen 378
Ernstig 61
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
201
(53%)
176
(47%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 23
beklemming keel : 1
bloedneus : 5
geeuwen : 2
hik : 8
kortademigheid : 3
longembolie : 2
longpijn : 1
loopneus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
Bloedarmoede : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 17
aderontsteking : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
Bloeduitstorting : 1
fenomeen van Raynaud : 2
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 2
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 3
hypoprolactinemie : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 11
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 6
Huid- en onderhuid : 31
angio-oedeem : 1
droge huid : 1
galbulten : 1
haargroei abnormaal : 3
haaruitval : 5
huidgeur afwijkend : 1
huidstriae : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 1
nummulair eczeem : 1
op acne lijkende huidontsteking : 2
overmatig zweten : 7
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 1
subacute cutane lupus erythematosus : 1
toename huidpigment : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
bronchitis : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
schimmelinfectie : 1
steenpuist op aangezicht : 1
Intoxicaties en letsels : 5
off-label gebruik : 1
Producttoedieningsfout : 2
Sedation complication : 2
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
icterus van het oog : 1
Maag-darmstelsel : 70
aambeien : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 9
buikklachten : 3
buikpijn : 6
diarree : 5
droge mond : 6
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 18
obstipatie, verstopping : 4
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de onderbuik : 1
tanderosie : 1
tandpijn : 1
tongaandoening : 1
tongoedeem : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 13
incontinentie : 1
nierfunctie verminderd : 2
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 2
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
Oog : 26
Afwijking oogbeweging : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
oculogyrische crisis : 3
ongemak in het oog : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
oogaandoening : 1
oogpijn : 1
scherpzien gereduceerd : 2
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 1
wagenziekte : 2
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 162
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
abnormaal gedrag : 1
abnormaal orgasme : 1
achterdochtigheid : 2
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid : 3
afhankelijkheid van nicotine : 1
agressie : 4
angst : 12
Apathisch : 4
burn-out-syndroom : 1
compulsief seksueel gedrag : 1
compulsief winkelen : 4
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 5
Derealisatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 2
excessieve seksuele fantasieën : 1
gelijkmatige stemming : 1
gestoord denken : 2
gestoorde redeneertrant : 1
geweldgebonden symptoom : 1
gokverslaving : 6
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 1
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
hyperseksualiteit : 2
hypomanie : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
impulsief gedrag : 1
initiële insomnia : 1
manie : 5
nachtmerrie : 4
obsessieve-compulsieve stoornis : 3
onrust : 1
opzettelijke automutilatie : 1
overmoed : 1
paniekaanval : 2
posttraumatische stressstoornis : 1
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 5
rusteloosheid : 11
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 6
slapeloosheid : 14
stemming veranderd : 2
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 1
tic : 1
uitgelaten stemming : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 1
vrees : 1
woede-aanval : 2
zelfmoord : 4
zelfmoordgedachte : 10
zelfmoordpoging : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 37
dwangstand van het hoofd : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
kaakklem : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 2
pijn in de zij : 1
rugpijn : 4
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 5
spierspasmen : 7
spierstijfheid : 3
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 51
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloed bilirubine niet-geconjugeerd verhoogd : 1
bloed prolactine verlaagd : 9
bloeddruk verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 24
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
INR verhoogd : 1
intraoculaire druktest normaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 81
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 10
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 3
koorts : 4
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 3
malaise : 2
onverwacht effect : 7
perifeer oedeem : 3
pijn : 1
pijn in de borstkas : 3
plotselinge hartdood : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
traagheid : 1
vermoeidheid : 18
verslechtering van de aandoening : 4
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 18
diabetes mellitus : 2
glucocorticoïden verhoogd : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 2
type 2 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 7
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 20
borstpijn : 1
cyste eierstok : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
gezwollen borst : 1
impotentie : 2
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 4
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
seksuele stoornis : 2
symptomen overgang : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 146
aandachtstoornis : 4
beroerte (CVA) : 2
bewegingsarmoede : 1
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 1
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 11
dyskinesie : 6
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 4
Fine motor skill dysfunction : 1
flauwvallen : 6
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 9
hypersomnie : 1
kwijlen : 2
maligne neuroleptica syndroom : 5
migraine : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 3
overmatige bewegingsdrang : 1
rabbit-syndroom : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 19
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 7
spanningshoofdpijn : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 6
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 9
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 13
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ARIPIPRAZOL

Aantal meldingen 64.011
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
30.531
(48%)
24.265
(38%)
9.215
(14%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
72
(0%)
41.222
(64%)
7.780
(12%)
14.287
(22%)
650
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.566
Bloed- en lymfestelsel : 785
Bloedvaten : 1.653
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.746
Congenitale en genetische afwijkingen : 249
Endocrien syteem : 413
Hart : 2.222
Huid- en onderhuid : 3.021
Immuunsysteem : 624
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.353
Intoxicaties en letsels : 13.134
Lever en galwegen : 785
Maag-darmstelsel : 6.502
Neoplasmata : 352
Nier en urinewegen : 1.511
Oog : 2.465
Oor en evenwichtsorgaan : 429
Product aanlegenheden : 778
Psychisch : 18.988
Sociale omstandigheden : 2.872
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.273
Testuitslagen en onderzoeken : 9.296
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.993
Voeding en stofwisseling : 3.394
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.696
Zenuwstelsel : 21.229
Zwangerschap en perinatale periode : 972
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AX08 RISPERDAL (RISPERIDON) Drank, Omhulde tablet
2 N05AX08 RISPERDAL CONSTA (RISPERIDON) Poeder voor injectie
3 N05AX08 RISPERDAL QUICKLET (RISPERIDON) Smelttablet
4 N05AX08 RISPERIDON Drank, Omhulde tablet, Smelttablet
5 N05AX13 INVEGA (PALIPERIDON) Tablet met gereguleerde afgifte
6 N05AX13 PALIPERIDON Tablet met gereguleerde afgifte
7 N05AX13 TREVICTA (PALIPERIDON) Suspensie voor injectie
8 N05AX13 XEPLION (PALIPERIDON) Suspensie voor injectie
9 N05AX15 REAGILA (CARIPRAZINE) Capsule
10 N05AX16 RXULTI (BREXPIPRAZOL) Tablet