Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DIAZEPAM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DIAZEPAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05BA01 DIAZEMULS (DIAZEPAM) Injectie
N05BA01 DIAZEPAM Drank, Injectievloeistof, Klysma, Tablet
N05BA01 STESOLID (DIAZEPAM) Klysma

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Benzodiazepines and suicidal ideation and completed suicide 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-9-2021.


DIAZEPAM

Aantal meldingen 144
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
55
(38%)
88
(61%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 1
hik : 6
kortademigheid : 1
luchtwegirritatie : 1
onderdrukking ademhaling : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
Normocytic anaemia : 1
Bloedvaten : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 5
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 25
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 2
haaruitval : 2
huiduitslag : 4
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 3
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
rosacea : 1
vermindering huidpigment : 1
Immuunsysteem : 1
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Intoxicaties en letsels : 1
Sedation complication : 1
Maag-darmstelsel : 38
aambeien : 1
boeren : 1
braken : 3
buikpijn : 2
diarree : 4
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 10
obstipatie, verstopping : 1
tongoedeem : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 4
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 6
aandoening urinelozing : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 3
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 10
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 2
ongelijke pupillen : 1
oogaandoening : 1
oogzwelling : 1
sclera verkleuring : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 60
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
agressie : 2
angst : 4
angststoornis : 1
Apathisch : 1
Breath holding spell : 2
depressie : 1
depressieve stemming : 4
desoriëntatie : 1
drugmisbruik : 1
gelijkmatige stemming : 2
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 4
ijlen : 1
libidoverlies : 1
moordgedachten : 1
nachtmerrie : 4
onrust : 6
ontremming : 1
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 5
slapeloosheid : 3
spanning : 1
stotteren : 1
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 6
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 46
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelentolerantie : 1
geneesmiddelinteractie : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 1
huilen : 2
koorts : 2
koude rillingen : 1
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 11
pijn : 2
pijn op de injectieplaats : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 3
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
pijnlijke borst : 1
vaginale bloeding : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 59
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 8
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 5
hoofdpijn : 11
hypersomnie : 1
Motorische disfunctie : 1
overactiviteit : 2
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 7
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verhoogde spanning : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DIAZEPAM

Aantal meldingen 34.420
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
17.026
(49%)
14.643
(43%)
2.751
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
180
(1%)
16.436
(48%)
4.879
(14%)
11.475
(33%)
1.450
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.816
Bloed- en lymfestelsel : 490
Bloedvaten : 1.971
Chirurgische en medische verrichtingen : 335
Congenitale en genetische afwijkingen : 283
Endocrien syteem : 114
Hart : 3.211
Huid- en onderhuid : 3.299
Immuunsysteem : 1.024
Infecties en parasitaire aandoeningen : 811
Intoxicaties en letsels : 9.568
Lever en galwegen : 595
Maag-darmstelsel : 3.251
Neoplasmata : 150
Nier en urinewegen : 743
Oog : 1.041
Oor en evenwichtsorgaan : 349
Product aanlegenheden : 576
Psychisch : 11.614
Sociale omstandigheden : 619
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.304
Testuitslagen en onderzoeken : 2.139
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.857
Voeding en stofwisseling : 785
Voortplantingsstelsel en borsten : 251
Zenuwstelsel : 9.822
Zwangerschap en perinatale periode : 392
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05BA02 CHLOORDIAZEPOXIDE Capsule
2 N05BA02 CHLORDIAZEPOXIDUM Tablet
3 N05BA04 OXAZEPAM Drank (suspensie), Tablet
4 N05BA04 SERESTA (OXAZEPAM) Tablet
5 N05BA05 CLORAZEPINEZUUR Capsule, Injectie, Tablet
6 N05BA05 TRANXENE (CLORAZEPINEZUUR) Capsule, Tablet
7 N05BA06 LORAZEPAM Drank, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet
8 N05BA06 TEMESTA (LORAZEPAM) Injectievloeistof
9 N05BA08 BROMAZEPAM Tablet
10 N05BA09 CLOBAZAM Capsule, Drank (suspensie), Tablet
11 N05BA09 FRISIUM (CLOBAZAM) Tablet
12 N05BA10 KETAZOLAM Overige toedieningsvormen
13 N05BA11 REAPAM (PRAZEPAM) Tablet
14 N05BA12 ALPRAZOLAM Tablet
15 N05BA12 XANAX (ALPRAZOLAM) Tablet met gereguleerde afgifte