Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ZOPICLON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ZOPICLON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05CF01 IMOVANE (ZOPICLON) Tablet
N05CF01 ZOPICLON Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-5-2021.


ZOPICLON

Aantal meldingen 189
Ernstig 10
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
55
(29%)
133
(70%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 6
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
beklemming keel : 1
hik : 1
kortademigheid : 3
Bloedvaten : 1
opvlieger : 1
Hart : 6
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 4
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 24
angio-oedeem : 3
dermatitis herpetiformis : 1
dikker worden van de huid : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 3
haaruitval : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 1
papel : 1
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
roodheid : 1
Intoxicaties en letsels : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
tandbreuk : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 47
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 7
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 3
diarree : 3
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 4
misselijkheid : 8
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 2
tongaandoening : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 3
nierpijn : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
Oog : 6
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 2
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
abnormale smaak van product : 1
Psychisch : 56
abnormale dromen : 2
agressie : 3
brassend eten : 1
depressieve stemming : 1
doorslaapstoornis : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 6
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
ijlen : 2
impulsief gedrag : 1
nachtmerrie : 7
onrust : 1
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 1
psychiatrisch symptoom : 1
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 4
somnabulisme : 2
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 2
zelfmoord : 2
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 2
spiertrekkingen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
gewicht verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
serum ferritine verhoogd : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 35
geneesmiddelinteractie : 2
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
huilen : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 2
onverwacht effect : 10
paradoxale geneesmiddelenreactie : 1
perifeer oedeem : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 9
Voeding en stofwisseling : 8
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
toegenomen eetlust : 5
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 104
aandachtstoornis : 1
branderige slijmvliezen : 1
duizeligheid : 7
dyskinesie : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 7
hoofdpijn : 11
overmatige bewegingsdrang : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
slaap paralyse : 1
slaperigheid : 8
Smaakstoornis : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
verhoogde spanning : 1
verlies van proprioceptie : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 50
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ZOPICLON

Aantal meldingen 11.243
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.681
(59%)
4.292
(38%)
270
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
92
(1%)
1.116
(10%)
574
(5%)
9.131
(81%)
330
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 714
Bloed- en lymfestelsel : 303
Bloedvaten : 478
Chirurgische en medische verrichtingen : 45
Congenitale en genetische afwijkingen : 52
Endocrien syteem : 40
Hart : 614
Huid- en onderhuid : 1.221
Immuunsysteem : 75
Infecties en parasitaire aandoeningen : 158
Intoxicaties en letsels : 2.509
Lever en galwegen : 304
Maag-darmstelsel : 1.248
Neoplasmata : 34
Nier en urinewegen : 237
Oog : 391
Oor en evenwichtsorgaan : 136
Product aanlegenheden : 202
Psychisch : 3.876
Sociale omstandigheden : 157
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 453
Testuitslagen en onderzoeken : 704
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.289
Voeding en stofwisseling : 385
Voortplantingsstelsel en borsten : 87
Zenuwstelsel : 4.370
Zwangerschap en perinatale periode : 59
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05CF02 STILNOCT (ZOLPIDEM) Tablet
2 N05CF02 ZOLPIDEM Tablet