Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ZOPICLON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ZOPICLON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05CF01 IMOVANE (ZOPICLON) Tablet
N05CF01 ZOPICLON Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


ZOPICLON

Aantal meldingen 225
Ernstig 15
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
67
(30%)
156
(69%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademstilstand : 1
astma : 1
beklemming keel : 1
hik : 1
kortademigheid : 4
niezen : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloedvaten : 1
opvlieger : 1
Hart : 7
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 4
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 30
angio-oedeem : 3
dermatitis herpetiformis : 1
dikker worden van de huid : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 3
haaruitval : 1
huid warm : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 2
papel : 1
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
Pustule : 1
Intoxicaties en letsels : 3
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
tandbreuk : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 52
afwezigheid van speeksel : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 7
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 3
diarree : 3
droge mond : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 9
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 3
tong beslagen : 1
tongaandoening : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 4
nierpijn : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 7
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 2
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 2
Product aanlegenheden : 2
abnormale smaak van product : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 71
abnormale dromen : 2
agressie : 3
angst : 2
brassend eten : 1
depressieve stemming : 1
doorslaapstoornis : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 7
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
ijlen : 2
impulsief gedrag : 1
initiële insomnia : 1
nachtmerrie : 9
obsessieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 1
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 2
psychiatrisch symptoom : 1
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 3
slaapgerelateerde eetstoornis : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 4
somnabulisme : 2
stemmingswisselingen : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 2
woede-aanval : 1
zelfmoord : 2
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 3
reumatische aandoening : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 2
spiertrekkingen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
gewicht verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 1
serum ferritine verhoogd : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 47
geneesmiddelinteractie : 2
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
honger : 1
huilen : 1
injectieplaatshematoom : 1
koorts : 3
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 1
malaise : 4
onverwacht effect : 10
paradoxale geneesmiddelenreactie : 1
perifeer oedeem : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 11
verslechtering van de aandoening : 2
Voeding en stofwisseling : 9
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
toegenomen eetlust : 6
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
Heavy menstrual bleeding : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 123
aandachtstoornis : 1
branderige slijmvliezen : 1
duizeligheid : 9
dyskinesie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 8
hoofdpijn : 13
overmatige bewegingsdrang : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap paralyse : 1
slaperigheid : 9
Smaakstoornis : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 1
verhoogde spanning : 1
verlies van proprioceptie : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 58
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ZOPICLON

Aantal meldingen 12.922
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.678
(59%)
4.930
(38%)
314
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
99
(1%)
1.394
(11%)
668
(5%)
10.410
(81%)
351
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 758
Bloed- en lymfestelsel : 331
Bloedvaten : 521
Chirurgische en medische verrichtingen : 61
Congenitale en genetische afwijkingen : 60
Endocrien syteem : 42
Hart : 706
Huid- en onderhuid : 1.334
Immuunsysteem : 86
Infecties en parasitaire aandoeningen : 262
Intoxicaties en letsels : 3.070
Lever en galwegen : 341
Maag-darmstelsel : 1.434
Neoplasmata : 38
Nier en urinewegen : 269
Oog : 442
Oor en evenwichtsorgaan : 158
Product aanlegenheden : 251
Psychisch : 4.525
Sociale omstandigheden : 180
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 513
Testuitslagen en onderzoeken : 780
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.592
Voeding en stofwisseling : 430
Voortplantingsstelsel en borsten : 102
Zenuwstelsel : 4.963
Zwangerschap en perinatale periode : 68
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05CF02 STILNOCT (ZOLPIDEM) Tablet
2 N05CF02 ZOLPIDEM Tablet