Lareb Databank

Opnieuw zoeken

MELATONINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MELATONINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05CH01 CIRCADIN (MELATONINE) Tablet met gereguleerde afgifte
N05CH01 DAVITAMON (MELATONINE) Tablet
N05CH01 MELATONINE Capsule, Drank, Tablet
N05CH01 MELATONINE PHARMA NORD (MELATONINE) Tablet
N05CH01 NYTOL (MELATONINE) Tablet
N05CH01 SHIEPZ (MELATONINE) Tablet
N05CH01 VALDISPERT (MELATONINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Nagtegaal JE, Smits MG, van der Meer YG, Fischer-Steenvoorden MGJ Melatonin: a survey of suspected adverse drug reactions. Sleep Wake Research in the Netherlands 1996 7
2 Weits G Melatonine en bijwerkingen Gezondgids 2020 2020 Download publicatie

3 Weits G Melatonine en bijwerkingen Lijfblad 2020 26 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview of reports on adverse drug reactions of melatonin 2020
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-9-2022.


MELATONINE

Aantal meldingen 204
Ernstig 4
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
75
(37%)
128
(63%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
kortademigheid : 4
Bloedvaten : 8
Bloeding : 1
fenomeen van Raynaud : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 3
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 3
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
vervroegde pubertijd : 1
Hart : 15
hartkloppingen : 14
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 29
acne : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
haaruitval : 1
hidradenitis : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 3
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 9
psoriasis : 1
roodheid : 1
toename huidpigment : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
abces : 1
Intoxicaties en letsels : 3
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
val : 2
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 66
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 1
braken : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 7
diarree : 18
droge mond : 2
lip droog : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 6
oesofaguspijn : 1
pijn in de bovenbuik : 3
tandaandoening : 1
tongaandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 3
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Nier en urinewegen : 7
blaaspijn : 1
nachtelijke urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 2
Oog : 8
accomodatiestoornis ooglens : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
pupilafwijking : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 106
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 9
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 4
angst : 9
bedplassen : 3
depressie : 4
depressieve stemming : 6
desoriëntatie : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 3
Lusteloos : 3
manie : 1
nachtmerrie : 11
onrust : 1
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 5
rusteloosheid : 6
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 12
somnabulisme : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
stoornis in de lichaamsbeleving (BDD) : 1
terminale insomnia : 3
verwarde toestand : 3
vrees : 1
woede-aanval : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18
botpijn : 2
gewrichtspijn : 3
gewrichtsstijfheid : 1
groeipijnen : 1
groeivertraging : 1
pijn in kaak : 1
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 12
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
INR verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 58
aangezichtspijn : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 9
het heet hebben : 4
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
kater : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 5
onbestendig gevoel borstkas : 2
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 9
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 4
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 3
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
melkafscheiding : 3
onregelmatige menstruatie : 1
pijnlijke borst : 1
vaginale afscheiding : 1
Zenuwstelsel : 77
aandachtstoornis : 1
duizeligheid : 20
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 21
hypersomnie : 1
migraine : 4
overactiviteit : 3
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap paralyse : 2
slaperigheid : 7
Smaakstoornis : 1
spanningshoofdpijn : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MELATONINE

Aantal meldingen 3.008
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.680
(56%)
1.192
(40%)
136
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
17
(1%)
731
(24%)
414
(14%)
1.741
(58%)
105
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 162
Bloed- en lymfestelsel : 46
Bloedvaten : 101
Chirurgische en medische verrichtingen : 22
Congenitale en genetische afwijkingen : 9
Endocrien syteem : 21
Hart : 200
Huid- en onderhuid : 366
Immuunsysteem : 47
Infecties en parasitaire aandoeningen : 111
Intoxicaties en letsels : 630
Lever en galwegen : 37
Maag-darmstelsel : 567
Neoplasmata : 23
Nier en urinewegen : 96
Oog : 145
Oor en evenwichtsorgaan : 47
Product aanlegenheden : 42
Psychisch : 1.022
Sociale omstandigheden : 18
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 193
Testuitslagen en onderzoeken : 267
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 793
Voeding en stofwisseling : 111
Voortplantingsstelsel en borsten : 67
Zenuwstelsel : 1.025
Zwangerschap en perinatale periode : 6
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.