Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MELATONINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MELATONINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05CH01 CIRCADIN (MELATONINE) Tablet met gereguleerde afgifte
N05CH01 DAVITAMON (MELATONINE) Tablet
N05CH01 MELATONINE Capsule, Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
N05CH01 MELATONINE PHARMA NORD (MELATONINE) Tablet
N05CH01 NYTOL (MELATONINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
2 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview of reports on adverse drug reactions of melatonin 2020
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


MELATONINE

Aantal meldingen 610
Ernstig 63
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
246
(40%)
362
(59%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 42
ademstilstand : 1
afwijkende ademhaling : 1
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 3
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
falen van de ademhaling : 1
hik : 1
hoesten : 4
irritatie keel : 1
kortademigheid : 12
kortademigheid bij inspanning : 1
longaandoening : 1
longontsteking : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 2
orofaryngeale pijn : 3
slaap apneu syndroom : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 3
verstikking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 11
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
auto-immuunhemolytische anemie : 1
beenmergfalen : 1
Immune trombocytopenie : 1
methemoglobinemie : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
trombocytopenische purpura : 1
Bloedvaten : 40
bleekheid : 2
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 3
fenomeen van Raynaud : 5
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 4
opvlieger : 5
overmatig blozen : 7
Shock symptom : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose ader : 1
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 7
Endocrien syteem : 6
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
vervroegde pubertijd : 2
Hart : 38
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 3
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 22
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 4
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 3
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 104
acne : 2
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 3
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 2
eczeem : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 3
haaruitval : 8
hand-voet syndroom : 1
hidradenitis : 1
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 17
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 19
jeukende huiduitslag : 4
nachtzweten : 3
overmatig zweten : 23
overmatige verhoorning van de huid : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
toename huidpigment : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 8
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
abces : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orale candida infectie : 2
pustuleuze rash : 1
urineweginfectie : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 9
branderig gevoel slokdarm : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
medicatiefout t.g.v. op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en andere geneesmiddelen : 1
opzettelijke overdosis : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 2
wintertenen/zwelling huid door koude : 2
Lever en galwegen : 8
afwijkende leverfunctie : 2
Hepatitis : 2
hepatitis cholestatisch : 1
icterus van het oog : 1
niet-alcoholische steatohepatitis : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 169
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 1
anale hemorragie : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 3
braken : 6
branderige tong : 2
buikklachten : 9
buikpijn : 14
burning mouth-syndroom : 1
caries tanden : 1
diarree : 30
droge mond : 6
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
Gingival discomfort : 1
groei van het tandvlees : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
lipzwelling : 2
maag-darm bloeding : 2
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 1
misselijkheid : 37
obstipatie, verstopping : 9
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 1
ontsteking twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
ontsteking van de dikke darm : 2
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
tandaandoening : 1
tanden bros : 1
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 1
Tongue discomfort : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 4
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 1
Hodgkin lymfoom : 1
Nier en urinewegen : 18
Acute kidney injury : 1
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nefrotisch syndroom : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 2
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 3
vaak plassen : 2
verkleuring van de urine : 1
Oog : 29
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 2
lichtschuwheid : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 1
oogzenuw aandoening : 1
pupilafwijking : 1
pupilreactie gestoord : 1
rood oog : 1
scheelzien : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
tijdelijke blindheid : 1
traanproductie verhoogd : 2
verwijding van de pupillen : 3
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 14
draaiduizeligheid : 3
evenwichtsaandoening : 1
oorsuizen : 4
ototoxiciteit : 1
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 3
Product aanlegenheden : 5
klacht over product : 5
Psychisch : 247
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 1
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 7
abnormaal orgasme : 1
abnormale dromen : 9
achtervolgingswaan : 2
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
afhankelijkheid van nicotine : 1
agorafobie : 1
agressie : 15
angst : 16
Apathisch : 3
bedplassen : 3
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 10
depressieve stemming : 14
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
dwang : 1
eetstoornis : 2
emotionele droefheid : 1
encoprese : 1
gedragsproblemen : 2
gelijkmatige stemming : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 7
hallucinaties : 6
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
hyperseksualiteit : 1
ijlen : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
impulsief gedrag : 1
Lusteloos : 5
manie : 1
nachtmerrie : 9
onrust : 5
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
parasomnia : 2
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 8
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 11
slaapstoornis : 8
slapeloosheid : 27
somnabulisme : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 4
stoornis in de lichaamsbeleving (BDD) : 1
suïcidaal gedrag : 1
tandenknarsen : 1
terminale insomnia : 2
tic : 3
trichotillomanie : 1
uitgelaten stemming : 2
uitvoerende disfunctie : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 8
vrees : 1
waandenkbeelden : 2
woede-aanval : 3
zelfmoordgedachte : 8
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
onderwijsprobleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 70
botpijn : 2
dwangstand van het hoofd : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 7
gewrichtsstijfheid : 3
groeivertraging : 4
kaakklem : 1
osteonecrose van kaak : 1
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 2
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 2
Spierpijn : 17
spierspasmen : 12
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 49
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloed bilirubine niet-geconjugeerd verhoogd : 1
bloed prolactine verlaagd : 1
bloed testosteron verhoogd : 2
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
capillaire nagelrefill-test abnormaal : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 11
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 3
hartfrequentie verhoogd : 4
high density lipoproteïne verlaagd : 1
INR verhoogd : 2
INR verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Liver function test increased : 1
low density lipoproteïne verhoogd : 1
natrium bloed verlaagd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 218
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 8
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 14
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 13
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 4
het koud hebben : 3
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 4
jeuk op de injectieplaats : 2
kater : 1
koorts : 5
koude rillingen : 1
kreunen : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 6
loopstoornis : 1
malaise : 10
multi-orgaanfalen : 1
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 6
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 36
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 2
pijn : 2
pijn in de borstkas : 7
pijn op de injectieplaats : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
pruritus op de toedieningsplaats : 1
rash op de toedieningsplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 4
stoornis temperatuurregulatie : 1
systemische ontstekingsreactiesyndroom : 1
Therapeutic response shortened : 3
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 29
verslechtering van de aandoening : 4
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 4
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 4
Voeding en stofwisseling : 21
abnormale gewichtstoename : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
toegenomen eetlust : 2
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 8
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 23
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 2
melkafscheiding : 5
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 3
pijnlijke borst : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
vaginale afscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
verlate menstruatie : 1
vulvovaginale pijn : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 206
aandachtstoornis : 11
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
beroerte (CVA) : 1
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 35
dyskinesie : 2
epilepsie : 8
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 2
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 40
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 2
ischemisch cerebraal infarct : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 7
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 2
Motorische disfunctie : 1
myoclone epilepsie : 1
neurologisch symptoom : 1
overactiviteit : 5
overmatige bewegingsdrang : 1
Polyneuropathie : 2
presyncope : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
sedatie : 1
slaap paralyse : 1
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaperigheid : 12
Smaakstoornis : 1
spanningshoofdpijn : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
tintelingen : 8
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 6
toeval (convulsie) na staken van een geneesmiddel : 1
trilling/beving (tremor) : 6
verandering reukvermogen : 2
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MELATONINE

Aantal meldingen 2.524
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.429
(57%)
994
(39%)
101
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
15
(1%)
653
(26%)
307
(12%)
1.453
(58%)
96
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 144
Bloed- en lymfestelsel : 34
Bloedvaten : 89
Chirurgische en medische verrichtingen : 20
Congenitale en genetische afwijkingen : 7
Endocrien syteem : 20
Hart : 183
Huid- en onderhuid : 319
Immuunsysteem : 42
Infecties en parasitaire aandoeningen : 82
Intoxicaties en letsels : 533
Lever en galwegen : 32
Maag-darmstelsel : 467
Neoplasmata : 15
Nier en urinewegen : 75
Oog : 122
Oor en evenwichtsorgaan : 42
Product aanlegenheden : 23
Psychisch : 864
Sociale omstandigheden : 15
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 166
Testuitslagen en onderzoeken : 238
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 675
Voeding en stofwisseling : 91
Voortplantingsstelsel en borsten : 55
Zenuwstelsel : 867
Zwangerschap en perinatale periode : 6
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.