Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

IMIPRAMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in IMIPRAMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AA02 IMIPRAMINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 imipramine en urineretentie 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


IMIPRAMINE

Aantal meldingen 69
Ernstig 12
Geslacht
Man
Vrouw
20
(29%)
49
(71%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
geeuwen : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 1
organiserende pneumonie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
eosinofilie : 1
Bloedvaten : 3
Bloeduitstorting : 1
opvlieger : 1
vaatspasme : 1
Hart : 9
hartfalen : 1
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
lang QT-syndroom : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 10
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 2
Jeuk : 1
overmatig zweten : 3
toename huidpigment : 2
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 19
braken : 3
buikpijn : 1
darmobstructie (ileus) : 1
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 3
obstipatie, verstopping : 3
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Nier en urinewegen : 2
urineretentie : 2
Oog : 4
droog oog : 1
oogaandoening : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
product fysieke aangelegenheid : 1
Psychisch : 15
angst : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 1
libidoverlies : 2
nachtmerrie : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
gewrichtspijn : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 10
afwijkend ECG : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12
geneesmiddelinteractie : 2
honger : 1
koude rillingen : 1
malaise : 1
oedeem : 2
onverwacht effect : 3
vermoeidheid : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 1
uitdroging : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
impotentie : 1
verminderde menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 19
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 4
Electric shock sensation : 1
hoofdpijn : 2
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 1
specifieke vorm van epilepsie (temporaalkwab) : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
wazig zien, droge mond en andere symptomen door een tekort aan acetylcholine : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

IMIPRAMINE

Aantal meldingen 5.974
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.417
(57%)
2.117
(35%)
440
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
22
(0%)
3.377
(57%)
858
(14%)
1.255
(21%)
462
(8%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 252
Bloed- en lymfestelsel : 252
Bloedvaten : 414
Chirurgische en medische verrichtingen : 20
Congenitale en genetische afwijkingen : 51
Endocrien syteem : 34
Hart : 493
Huid- en onderhuid : 1.059
Immuunsysteem : 111
Infecties en parasitaire aandoeningen : 111
Intoxicaties en letsels : 366
Lever en galwegen : 251
Maag-darmstelsel : 1.097
Neoplasmata : 24
Nier en urinewegen : 208
Oog : 209
Oor en evenwichtsorgaan : 103
Product aanlegenheden : 48
Psychisch : 1.136
Sociale omstandigheden : 14
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 198
Testuitslagen en onderzoeken : 494
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.067
Voeding en stofwisseling : 217
Voortplantingsstelsel en borsten : 192
Zenuwstelsel : 1.504
Zwangerschap en perinatale periode : 24
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AA01 DESIPRAMINE Overige toedieningsvormen
2 N06AA04 ANAFRANIL (CLOMIPRAMINE) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
3 N06AA04 CLOMIPRAMINE Omhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
4 N06AA05 OPIPRAMOL Overige toedieningsvormen
5 N06AA06 TRIMIPRAMINE Overige toedieningsvormen
6 N06AA09 AMITRIPTYLINE Drank (suspensie), Tablet
7 N06AA09 SAROTEX (AMITRIPTYLINE) Capsule met gereguleerde afgifte
8 N06AA09 TRYPTIZOL (AMITRIPTYLINE) Tablet
9 N06AA10 NORTRILEN (NORTRIPTYLINE) Tablet
10 N06AA10 NORTRIPTYLINE Tablet
11 N06AA12 DOXEPINE Capsule, Tablet
12 N06AA12 SINEQUAN (DOXEPINE) Capsule
13 N06AA16 PROTHIADEN (DOSULEPINE) Capsule, Tablet
14 N06AA21 MAPROTILINE Tablet