Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CITALOPRAM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CITALOPRAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AB04 CIPRAMIL (CITALOPRAM) Druppels, Omhulde tablet
N06AB04 CITALOPRAM Capsule, Druppels, Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Plouvier A.O.A, van Hunsel F.P.A.M Selectieve serotonine-heropnameremmers en hypoglykemie bij patiënten met diabetes mellitus Geneesmiddelenbulletin 2010 44;67-68 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Citalopram and increased bleeding tendency 2007
2 SSRIs and hypoglycaemia 2009
3 Citalopram and priapism 2008
4 Short note: Citalopram and hyponatraemia 2009
5 Citalopram and arthralgia - short report 2008
6 Short note: CITALOPRAM (N06AB04) Convulsion 3-11-2008 2009
7 Short note: Citalopram and cough 2009
8 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shock-like paraesthasias - an update 2009
9 short note: CITALOPRAM (N06AB04) Urticaria 12-7-2010 2010
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


CITALOPRAM

Aantal meldingen 1.450
Ernstig 231
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
426
(29%)
1.020
(70%)
4
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 70
astma : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 12
droge keel : 4
falen van de ademhaling : 1
geeuwen : 12
hik : 3
hoesten : 7
hyperventilatie : 3
Infantile apnoea : 1
kortademigheid : 7
longbloeding : 1
luchtwegaandoening : 1
neonataal respiratoir falen : 1
neonatale hypoxie : 1
neusverstopping : 1
niezen : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 5
stemstoornis : 1
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
verminderde ademhaling bij pasgeborene : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 14
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
bloedingsneiging : 2
Cytopenia : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
Bloedvaten : 58
bleekheid : 2
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 17
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
fenomeen van Raynaud : 2
flauwvallen : 5
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 7
lage bloeddruk bij opstaan : 4
opvlieger : 3
overmatig blozen : 6
Spataderen : 1
verhoogde bloeddruk : 4
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 9
schildklierontsteking : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 5
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 52
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 30
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
onvoldoende werking van de rechter harthelft (hartfalen) : 1
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 1
trage hartslag : 6
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 251
acne : 4
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 10
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 3
droge huid : 3
dunne huid : 1
eczeem : 5
Enkelvoudige blauwe plek : 9
galbulten : 11
gele huid : 1
haaruitval : 29
huidaandoening : 2
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 2
huidreactie : 1
huidstriae : 2
huiduitslag : 16
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 28
jeukende huiduitslag : 5
littekenpijn : 1
Meerdere blauwe plekken : 6
minder zweten : 1
nachtzweten : 6
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 53
papel : 1
pigmentatieaandoening : 2
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 3
psoriasis : 3
reactie op zonlicht : 7
rode huiduitslag : 3
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 2
toename huidpigment : 7
verandering haartextuur : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
zwangerschapsmasker : 1
Immuunsysteem : 9
anafylactische reactie : 2
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 14
chronische neusbijholte ontsteking : 1
gordelroos : 2
infectieuze glossitis : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van de vrouwelijke geslachtsorganen : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
pustuleuze rash : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 24
blootstelling via moedermelk : 2
enkelbreuk : 1
hersenverwijdering : 1
hitteberoerte : 1
Intentional product use issue : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 12
meervoudige breuken : 1
opzettelijke overdosis : 1
overdosis : 1
ribfractuur : 1
Sedation complication : 1
val : 1
Lever en galwegen : 10
afwijkende leverfunctie : 3
cholecystitis acuut : 1
galstenen : 1
geelzucht : 2
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 2
Maag-darmstelsel : 303
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 5
abnormale ontlasting : 5
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 3
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 1
anale hemorragie : 1
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 2
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braken : 18
branderige tong : 1
buikbloeding : 1
buikklachten : 16
buikpijn : 16
caries tanden : 1
diarree : 38
dreigende darmafsluiting : 1
droge mond : 32
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
lipzwelling : 3
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 4
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 83
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 5
ontsteking mondholte : 5
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 7
pijn in de onderbuik : 2
tandaandoening : 2
tandpijn : 3
tandverkleuring : 2
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 2
tandvlees bloeding : 2
tintelingen mond : 4
tong droog : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 2
tongspasme : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 4
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
goedaardige tumor in de hypofyse : 1
Nier en urinewegen : 40
aandoening urinelozing : 5
bloed in de urine : 1
hypertonie blaas : 1
incontinentie : 1
mictiefrequentie afgenomen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierkoliek : 1
nierstenen : 1
papilaire nierfibrose : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 14
vaak plassen : 2
vaker urineren : 5
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 107
accomodatiestoornis ooglens : 6
Afwijking oogbeweging : 1
Anisocoria : 2
asthenopie : 1
droog oog : 7
dubbelzien : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 15
glaucoom : 1
lichtschuwheid : 3
nachtblindheid : 1
oculogyrische crisis : 1
oogaandoening : 3
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 4
ptosis van een ooglid : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 2
stoornis zien (fotopsie) : 2
subcapsulaire staar : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 7
verziendheid : 1
Visual snow syndrome : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 34
Oor en evenwichtsorgaan : 64
draaiduizeligheid : 3
oorpijn : 4
oorsuizen : 52
overgevoeligheid voor geluid : 4
wagenziekte : 1
Product aanlegenheden : 1
Product delivery mechanism issue : 1
Psychisch : 554
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 2
abnormaal orgasme : 8
abnormale dromen : 16
achtervolgingswaan : 5
agressie : 25
alcoholmisbruik : 1
alcoholprobleem : 2
angst : 29
Apathisch : 4
bedplassen : 1
bipolaire stoornis : 1
brassend eten : 1
burn-out-syndroom : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 22
depressieve stemming : 12
Derealisatie : 3
Dermatofagie : 1
desoriëntatie : 2
dissociatie : 1
emotionele armoede : 3
emotionele labiliteit : 1
fobie : 1
fonofobie : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
gelijkmatige stemming : 3
gestoord denken : 1
gevoelshallucinatie : 1
hallucinatie (visueel) : 11
hallucinaties : 8
het uitblijven van een orgasme : 19
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 6
hyperseksualiteit : 1
hypnopompe hallucinaties : 2
hypomanie : 3
ijlen : 2
impulsbeheersingsstoornis : 2
impulsief gedrag : 1
leerhandicap : 1
libidostoornis : 1
libidoverlies : 19
Lusteloos : 2
manie : 4
nachtmerrie : 12
negatieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 10
ontremming : 1
onverschillig : 1
opzettelijke automutilatie : 2
orgasmegevoel verminderd : 1
orgasmestoornis bij de vrouw : 6
overdreven waakzaamheid : 1
paniekaanval : 11
paniekreactie : 7
paniekstoornis : 1
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 4
Pseudohallucination : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 18
seksuele opwindingsstoornis : 5
slaap van slechte kwaliteit : 8
slaapstoornis : 12
slapeloosheid : 36
somnabulisme : 2
spanning : 2
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 7
stoornis in sociaal gedrag : 1
stotteren : 5
stress : 1
suïcidaal gedrag : 2
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 19
uitgelaten stemming : 2
verhoogd libido : 2
verminderd libido : 47
verminderde interesse : 1
verwarde toestand : 13
vrees : 2
waandenkbeelden : 5
wanhoopsgevoel : 1
woede-aanval : 3
zelfmoord : 10
zelfmoordgedachte : 35
zelfmoordpoging : 8
zenuwachtigheid : 6
Sociale omstandigheden : 1
sociaal probleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 156
een verlaagde spierspanning bij een pasgeborene : 1
gespannenheid spier : 2
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 23
gewrichtsstijfheid : 6
kaakaandoening : 2
kaakklem : 16
Klachten skelet/spierstelsel : 2
liespijn : 1
myokymie : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 2
neonatale hypertonie : 2
ontsteking gewrichtskapsel : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 6
pijn in kaak : 4
Problemen ledemaat : 4
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 6
spier ongemak : 1
spieraandoening : 2
Spierpijn : 37
spierspasmen : 16
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 10
temporomandibulair gewrichtssyndroom : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 67
afwijkend ECG (QT verlengd) : 8
bloeddruk verhoogd : 5
bloeddruk verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
fecaal volume verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 26
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
positieve directe Coombs test : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 2
protrombinetijd verlengd : 1
sputum abnormaal : 1
testosteronspiegel bloed verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
tumormarker verhoogd : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 418
Antidepressant discontinuation syndrome : 1
dorst : 4
dorst verminderd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 16
geneesmiddelentolerantie : 1
geneesmiddelinteractie : 67
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 8
gevoel abnormaal : 6
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 4
het koud hebben : 4
honger : 2
huilen : 5
injectieplaatshematoom : 2
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 12
koude rillingen : 14
lichaamszwakte : 8
loopstoornis : 5
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 1
malaise : 30
niet lekker voelen : 1
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 8
ontsteking op de injectieplaats : 3
onttrekkingssyndroom : 18
onverwacht effect : 56
perifeer oedeem : 10
pijn : 7
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 9
poliep : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 5
roodheid op de injectieplaats : 1
Slijmvliesaandoening : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 69
verslechtering van de aandoening : 3
voedselinteractie : 2
wisselwerking met alcohol : 2
zich dronken voelen : 3
zich zenuwachtig voelen : 4
zwelling : 1
zwelling van injectieplaats : 5
Voeding en stofwisseling : 76
diabetes mellitus : 1
gebrek aan verzadigingsgevoel : 1
hunkering naar voedsel : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag bloedsuikergehalte bij pasgeborene : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 6
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 31
stofwisselingsstoornis : 1
toegenomen eetlust : 7
uitdroging : 2
verminderde eetlust : 16
verstoorde eetlust : 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 126
aandoening van vulva : 1
atrofische vulvovaginitis : 1
bloed in het sperma : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 2
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 5
genitale hypo-esthesie : 4
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 4
impotentie : 20
Intermenstrual bleeding : 6
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 4
melkafscheiding : 13
menstruaties met grote tussenpozen : 2
menstruatiestoornis : 4
onregelmatige menstruatie : 4
penisaandoening : 2
penisgrootte gereduceerd : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
seksuele stoornis : 16
spontane peniserectie : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 5
tepelpijn : 1
tepelvloed : 1
toegenomen erectie : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 3
vaginale droogheid : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 5
verminderde menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 8
Zenuwstelsel : 536
aandachtstoornis : 17
aangezichtspijn : 1
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
atonisch insult : 1
beroerte (CVA) : 3
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 5
clonus : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 3
decerebrate houding : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 56
dyskinesie : 11
Electric shock sensation : 14
epilepsie : 3
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 13
essentiële tremor : 1
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 6
flauwvallen : 11
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 3
geheugen vermindering : 15
geheugenverlies : 5
halfzijdige blindheid : 1
hersenbloeding : 1
hersenbloeding bij pasgeborene : 1
hoofdpijn : 90
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
maligne neuroleptica syndroom : 3
migraine : 11
migraine met voortekenen (aura) : 1
Neonataal insult : 2
niet kunnen ruiken : 3
onwillekeurig aanspannen van spieren : 4
overactiviteit : 2
overmatige gevoeligheid : 1
petit mal epilepsie : 2
Polyneuropathie : 2
presyncope : 2
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 10
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 14
sedatie : 1
Sensory overload : 1
slaapzucht (lethargie) : 2
slaperigheid : 30
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 3
spanningshoofdpijn : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 6
Spraakstoornis (algemeen) : 5
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
symptomen van de ziekte van Parkinson : 7
tintelingen : 31
titubatie van hoofd : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 7
toeval (convulsie) : 20
trilling/beving (tremor) : 40
verandering reukvermogen : 3
verhoogde spanning : 5
verminderd geestelijk vermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 4
versterkte reflexen : 2
verstoorde smaak : 11
zenuwpijn : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 5
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
premature bevalling : 1
spontane miskraam : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CITALOPRAM

Aantal meldingen 37.490
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
23.284
(62%)
11.809
(31%)
2.397
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
226
(1%)
16.852
(45%)
436
(1%)
18.564
(50%)
1.412
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.422
Bloed- en lymfestelsel : 831
Bloedvaten : 1.720
Chirurgische en medische verrichtingen : 269
Congenitale en genetische afwijkingen : 503
Endocrien syteem : 448
Hart : 3.499
Huid- en onderhuid : 3.961
Immuunsysteem : 777
Infecties en parasitaire aandoeningen : 789
Intoxicaties en letsels : 6.638
Lever en galwegen : 584
Maag-darmstelsel : 5.699
Neoplasmata : 160
Nier en urinewegen : 1.035
Oog : 1.419
Oor en evenwichtsorgaan : 624
Product aanlegenheden : 530
Psychisch : 11.996
Sociale omstandigheden : 378
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.889
Testuitslagen en onderzoeken : 3.546
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.025
Voeding en stofwisseling : 2.834
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.368
Zenuwstelsel : 10.843
Zwangerschap en perinatale periode : 447
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AB03 FLUOXETINE Capsule, Tablet
2 N06AB03 PROZAC (FLUOXETINE) Tablet
3 N06AB05 PAROXETINE Capsule, Tablet
4 N06AB05 SEROXAT (PAROXETINE) Drank (suspensie), Tablet
5 N06AB06 SERTRALINE Capsule, Tablet
6 N06AB06 ZOLOFT (SERTRALINE) Oplossing voor drank, Tablet
7 N06AB08 FEVARIN (FLUVOXAMINE) Tablet
8 N06AB08 FLUVOXAMINE Capsule, Tablet
9 N06AB10 ESCITALOPRAM Druppels, Tablet
10 N06AB10 LEXAPRO (ESCITALOPRAM) Druppels, Tablet