Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

SERTRALINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in SERTRALINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AB06 SERTRALINE Capsule, Tablet
N06AB06 ZOLOFT (SERTRALINE) Oplossing voor drank, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-5-2023.


SERTRALINE

Aantal meldingen 989
Ernstig 137
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
254
(26%)
732
(74%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 45
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 3
beklemming keel : 1
bloedneus : 3
diffuse alveolaire beschadiging : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
falen van de ademhaling : 1
geeuwen : 4
gevoel te stikken : 1
hoesten : 4
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 3
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 6
kortademigheid bij inspanning : 1
kramp van de mond en slokdarm : 1
longembolie : 2
longontsteking : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeale pijn : 3
snurken : 1
sputum toegenomen : 1
stemloosheid : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
bloedingsneiging : 1
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
Bloedvaten : 40
bleekheid : 2
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 12
embolie arterieel : 1
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 3
opvlieger : 6
overmatig blozen : 1
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 8
Endocrien syteem : 5
schildklieraandoening : 2
schildklierontsteking : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 32
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 21
onregelmatige hartslag : 3
ontsteking van de hartspier : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 5
Huid- en onderhuid : 152
acne : 3
angio-oedeem : 2
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 4
gele huid : 1
haaruitval : 22
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidstriae : 2
huiduitslag : 10
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 4
Meerdere blauwe plekken : 4
minder haargroei : 1
nachtzweten : 15
overmatig zweten : 46
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 3
reactie op zonlicht : 3
roodheid : 1
toename huidpigment : 2
verandering haarkleur : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 2
verminderde immuunresponse : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
abces : 1
amandelontsteking : 1
chronische neusbijholte ontsteking : 1
faryngitis : 2
griep : 2
ontsteking tandvlees : 1
Intoxicaties en letsels : 18
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
blootstelling via moedermelk : 1
branderig gevoel slokdarm : 2
epicondylitis : 1
Intentional product use issue : 1
kneuzing : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 7
Producttoedieningsfout : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
verkeersongeluk : 1
Lever en galwegen : 7
geelzucht : 1
Hepatitis : 4
hepatitis cholestatisch : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 290
aandoening alvleesklier : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandrang voor ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 2
Anesthesie van de mond : 1
bloederige diarree : 4
bloeding divertikel : 1
boeren : 1
braakneiging : 2
braken : 14
branderige tong : 1
buikklachten : 15
buikpijn : 8
caries tanden : 2
colitis ulcerosa : 2
diarree : 51
droge mond : 27
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
kramp van de slokdarm : 2
maagaandoening : 1
maag-darm pijn : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagdarmstelselhypomotiliteit : 1
maagklachten : 11
maagontsteking : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 86
obstipatie, verstopping : 6
oesofaguspijn : 3
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 2
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de onderbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
pneumatosis intestinalis : 1
tandaandoening : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 1
Tongue discomfort : 1
uitbraken van medicatie : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 1
zachte ontlasting : 2
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 27
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 1
hypertonie blaas : 1
nachtelijke urinelozing : 3
nierfunctie verminderd : 1
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urine flow verminderd : 1
urine-incontinentie : 5
urineretentie : 3
vaak plassen : 4
vaker urineren : 2
verzuring van het bloed door functiestoornis de nierbuisjes (renal tubular acidosis) : 1
Oog : 53
accomodatiestoornis ooglens : 4
Anisocoria : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 5
dubbelzien : 2
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 12
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 4
lichtschuwheid : 2
loslating van het netvlies : 1
oculogyrische crisis : 2
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
oogzenuw aandoening : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 8
zwelling van het netvlies : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 42
draaiduizeligheid : 1
oorongemak : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 32
overgevoeligheid voor geluid : 4
slechthorendheid : 1
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 17
abnormale smaak van product : 1
product coatingaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 14
productgeur abnormaal : 1
Psychisch : 438
abnormaal gedrag : 1
abnormaal orgasme : 4
abnormale dromen : 9
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 11
alcoholisme : 1
angst : 38
Apathisch : 5
asociaal gedrag : 1
autofobie : 1
autoscopie : 1
bedplassen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 6
depressie : 16
depressieve stemming : 5
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
doorslaapstoornis : 1
eetstoornis : 1
emotionele armoede : 5
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 4
gedachte over zelfverwonding : 1
gelijkmatige stemming : 1
gestoord denken : 2
gevoelshallucinatie : 1
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 6
het uitblijven van een orgasme : 9
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 6
hypomanie : 1
illusie : 1
impulsief gedrag : 3
libidoverlies : 8
Lusteloos : 1
manie : 2
moordgedachten : 2
nachtmerrie : 10
negatieve gedachten : 1
negativisme : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
onrust : 15
ontremming : 2
opzettelijke automutilatie : 2
orgasmegevoel verminderd : 1
orgasmestoornis bij de vrouw : 3
overmoed : 1
paniekaanval : 13
paniekreactie : 4
paniekstoornis : 1
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 2
psychiatrisch symptoom : 1
psychotische stoornis : 5
rusteloosheid : 29
seksuele opwindingsstoornis : 3
slaap van slechte kwaliteit : 8
slaapstoornis : 10
slapeloosheid : 34
somnabulisme : 1
spanning : 3
stemmingsstoornis : 3
stemmingswisselingen : 3
stoornis in sociaal gedrag : 1
stotteren : 3
stress : 3
suïcidaal gedrag : 4
tachyphrenia : 1
tandenknarsen : 13
terminale insomnia : 1
tic : 8
uitgelaten stemming : 2
verminderd libido : 26
verwarde toestand : 6
voortijdige ejaculatie : 1
vrees : 2
waandenkbeelden : 3
zelfmoord : 2
zelfmoordgedachte : 29
zelfmoordpoging : 5
zenuwachtigheid : 3
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 134
dwangstand van het hoofd : 2
een verlaagde spierspanning bij een pasgeborene : 3
fibromyalgie : 1
gespannenheid spier : 4
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 21
gewrichtsstijfheid : 7
kaakklem : 15
nekpijn : 1
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 2
pijn in kaak : 3
Problemen ledemaat : 2
rugaandoening : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 11
spier ongemak : 1
Spierpijn : 25
spierspasmen : 19
spiertrekkingen : 3
spierzwakte : 4
tussenwervelschijf protrusie : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 65
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
amylase verhoogd : 1
Apgar score laag : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloedingstijd verlengd : 2
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 29
gewicht verlaagd : 10
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
occult bloed : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde oogboldruk : 1
vruchtwatervolume verlaagd : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 2
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 297
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
bijwerking : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 20
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 7
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 3
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 5
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 3
het koud hebben : 2
honger : 1
huilen : 5
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 6
koude rillingen : 13
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 4
malaise : 22
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking op de injectieplaats : 4
onttrekkingssyndroom : 13
onverwacht effect : 54
perifeer oedeem : 4
pijn : 1
pijn in de borstkas : 9
pijn op de injectieplaats : 7
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
roodheid op de injectieplaats : 3
stoornis temperatuurregulatie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 3
verminderde activiteit : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 55
verslechtering van de aandoening : 9
vertraagde genezing : 1
vertraging van de ontwikkeling : 1
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zuigelingensterfte : 2
zwelling van injectieplaats : 4
Voeding en stofwisseling : 42
abnormaal verlies van gewicht : 1
abnormale gewichtstoename : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag bloedsuikergehalte bij pasgeborene : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 8
toegenomen eetlust : 4
uitdroging : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 19
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 96
bloedingen na de menopauze : 2
borstpijn : 1
borstvergroting : 5
coïtale bloeding : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 4
genitale hypo-esthesie : 3
Heavy menstrual bleeding : 4
impotentie : 13
Intermenstrual bleeding : 7
Lactation insufficiency : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 7
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie : 6
penisaandoening : 1
pijn testikels : 1
pijnlijke borst : 1
polymenorroe : 3
premenstrueel syndroom : 1
premenstruele dysfore stoornis : 1
premenstruele pijn : 1
seksuele stoornis : 12
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 6
symptomen overgang : 1
toegenomen erectie : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 1
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 428
aandachtstoornis : 12
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 5
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 53
dyskinesie : 6
Electric shock sensation : 18
epilepsie : 3
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 9
evenwichtsstoornis : 4
extrapiramidale aandoening : 3
flauwvallen : 8
geheugen vermindering : 11
geheugenverlies : 4
gelaatsparese : 1
hersenbloeding bij pasgeborene : 2
herseninfarct : 1
hersenstoornis : 1
hoofdpijn : 67
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
Hyperresponsief voor stimuli : 1
hypersomnie : 1
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 2
maligne neuroleptica syndroom : 1
migraine : 10
Neonataal insult : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
oromandibulaire dystonie : 1
overactiviteit : 4
overmatige gevoeligheid : 2
Persistent genital arousal disorder : 4
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 3
rusteloosheid; drang om te bewegen : 6
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 15
slaperigheid : 33
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 5
Spraakstoornis (algemeen) : 5
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 3
tintelingen : 21
toegenomen spierspanning (dystonie) : 3
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 5
tremor bij baby : 1
trilling/beving (tremor) : 43
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 2
verhoogde kans op epileptische aanval : 1
verhoogde spanning : 3
verlies van proprioceptie : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 6
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 8
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 1
bloeding na de bevalling : 1
foetale groeibeperking : 2
spontane miskraam : 3
tekenen van stress bij het ongeboren kind : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SERTRALINE

Aantal meldingen 83.599
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
50.973
(61%)
25.370
(30%)
7.256
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
376
(0%)
47.995
(57%)
5.208
(6%)
24.498
(29%)
5.522
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.833
Bloed- en lymfestelsel : 1.322
Bloedvaten : 3.190
Chirurgische en medische verrichtingen : 630
Congenitale en genetische afwijkingen : 1.944
Endocrien syteem : 940
Hart : 4.907
Huid- en onderhuid : 9.012
Immuunsysteem : 2.560
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.166
Intoxicaties en letsels : 10.390
Lever en galwegen : 1.416
Maag-darmstelsel : 16.517
Neoplasmata : 632
Nier en urinewegen : 2.018
Oog : 3.311
Oor en evenwichtsorgaan : 1.746
Product aanlegenheden : 1.697
Psychisch : 26.244
Sociale omstandigheden : 1.142
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.936
Testuitslagen en onderzoeken : 7.402
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23.005
Voeding en stofwisseling : 5.244
Voortplantingsstelsel en borsten : 3.745
Zenuwstelsel : 24.153
Zwangerschap en perinatale periode : 1.245
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AB03 FLUOXETINE Capsule, Tablet
2 N06AB03 PROZAC (FLUOXETINE) Tablet
3 N06AB04 CIPRAMIL (CITALOPRAM) Druppels, Omhulde tablet
4 N06AB04 CITALOPRAM Capsule, Druppels, Omhulde tablet
5 N06AB05 PAROXETINE Capsule, Drank (suspensie), Tablet
6 N06AB05 SEROXAT (PAROXETINE) Drank (suspensie), Tablet
7 N06AB08 FEVARIN (FLUVOXAMINE) Tablet
8 N06AB08 FLUVOXAMINE Capsule, Tablet
9 N06AB10 ESCITALOPRAM Capsule, Druppels, Tablet
10 N06AB10 LEXAPRO (ESCITALOPRAM) Druppels, Tablet