Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

FLUVOXAMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUVOXAMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AB08 FEVARIN (FLUVOXAMINE) Tablet
N06AB08 FLUVOXAMINE Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-1-2023.


FLUVOXAMINE

Aantal meldingen 473
Ernstig 48
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
153
(32%)
315
(67%)
5
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 16
bloedneus : 3
falen van de ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 3
kortademigheid bij inspanning : 1
neusklachten : 1
orofaryngeale pijn : 1
slaap apneu syndroom : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
verminderde ademhaling bij pasgeborene : 1
voorbijgaande tachypnoea van de pasgeborene : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 13
Bloeduitstorting : 5
flauwvallen : 2
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 3
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
Hart : 16
hartkloppingen : 12
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
snel hartritme : 1
tachycardie, neonataal : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 71
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
droge huid : 2
eczeem : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 3
haaraandoening : 1
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 9
livedo reticularis : 1
Meerdere blauwe plekken : 6
nachtzweten : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 21
pigmentatieaandoening : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 1
toename huidpigment : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
blaasontsteking : 1
buikgriep : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Intoxicaties en letsels : 4
branderig gevoel slokdarm : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
ribfractuur : 1
Lever en galwegen : 7
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 2
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 163
aandoening maag-darmstelsel : 1
bloederige diarree : 1
braken : 17
buikbloeding : 2
buikklachten : 3
buikpijn : 23
caries tanden : 1
diarree : 17
droge mond : 5
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
maagklachten : 8
misselijkheid : 58
obstipatie, verstopping : 5
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 2
onwelriekende adem : 2
pijn in de onderbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
winderigheid : 5
zuurbranden : 4
Nier en urinewegen : 5
nachtelijke urinelozing : 1
urineretentie : 2
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 18
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
bloeding in het oogwit : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glaucoom : 1
lichtschuwheid : 1
oculogyrische crisis : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
scheelzien : 1
verwijding van de pupillen : 2
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 11
ooraandoening : 1
oorsuizen : 8
slechthorendheid : 2
Psychisch : 132
abnormale dromen : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 8
angst : 18
Apathisch : 3
bedplassen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 1
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 2
emotionele labiliteit : 2
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
het uitblijven van een orgasme : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
libidoverlies : 2
manie : 4
nachtmerrie : 8
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 4
overdreven waakzaamheid : 1
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 14
stemmingswisselingen : 2
tandenknarsen : 3
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 6
verwarde toestand : 3
voortijdige ejaculatie : 1
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 8
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 24
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 6
kaakklem : 3
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 1
skeletspierstijfheid : 1
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 28
bloedingstijd verlengd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 15
gewicht verlaagd : 3
INR verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 3
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 75
dorst : 1
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 9
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 2
gevoel abnormaal : 1
huilen : 1
koorts : 1
koude rillingen : 5
lichaamszwakte : 1
malaise : 12
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onttrekkingssyndroom : 10
onverwacht effect : 4
perifeer oedeem : 3
pijn : 1
pijn in de borstkas : 5
vermoeidheid : 10
vertraagde genezing : 1
vertraging van de ontwikkeling : 1
zuigelingensterfte : 1
Voeding en stofwisseling : 22
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag bloedsuikergehalte bij pasgeborene : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
lactose-intolerantie : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 2
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 13
Voortplantingsstelsel en borsten : 48
borstpijn : 3
borstvergroting : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 3
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 6
Intermenstrual bleeding : 2
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 3
melkafscheiding : 7
onttrekkingsbloeding : 1
prostaataandoening : 1
seksuele stoornis : 5
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 2
tepelaandoening : 1
uitblijven zaadlozing : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
wegblijven van de menstruatie : 7
Zenuwstelsel : 161
aandachtstoornis : 4
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 18
dyskinesie : 3
Electric shock sensation : 2
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
extrapiramidale aandoening : 5
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 29
maligne neuroleptica syndroom : 1
migraine : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
Periodic Limb Movement Disorder : 1
presyncope : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
slaperigheid : 15
Smaakstoornis : 2
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 2
spierspasmen : 6
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 9
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 23
verandering reukvermogen : 1
verhoogde kans op epileptische aanval : 1
verhoogde spanning : 3
verminderd bewustzijn : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 5
Zwangerschap en perinatale periode : 4
baby met laag geboortegewicht : 1
foetale dood : 2
miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUVOXAMINE

Aantal meldingen 10.678
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.061
(57%)
3.613
(34%)
1.004
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
15
(0%)
3.364
(32%)
1.469
(14%)
5.405
(51%)
425
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 387
Bloed- en lymfestelsel : 169
Bloedvaten : 414
Chirurgische en medische verrichtingen : 41
Congenitale en genetische afwijkingen : 42
Endocrien syteem : 69
Hart : 501
Huid- en onderhuid : 1.290
Immuunsysteem : 68
Infecties en parasitaire aandoeningen : 147
Intoxicaties en letsels : 610
Lever en galwegen : 221
Maag-darmstelsel : 2.757
Neoplasmata : 19
Nier en urinewegen : 312
Oog : 334
Oor en evenwichtsorgaan : 170
Product aanlegenheden : 62
Psychisch : 2.640
Sociale omstandigheden : 34
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 417
Testuitslagen en onderzoeken : 817
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.020
Voeding en stofwisseling : 480
Voortplantingsstelsel en borsten : 354
Zenuwstelsel : 3.395
Zwangerschap en perinatale periode : 52
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AB03 FLUOXETINE Capsule, Tablet
2 N06AB03 PROZAC (FLUOXETINE) Tablet
3 N06AB04 CIPRAMIL (CITALOPRAM) Druppels, Omhulde tablet
4 N06AB04 CITALOPRAM Capsule, Druppels, Omhulde tablet
5 N06AB05 PAROXETINE Capsule, Tablet
6 N06AB05 SEROXAT (PAROXETINE) Drank (suspensie), Tablet
7 N06AB06 SERTRALINE Capsule, Tablet
8 N06AB06 ZOLOFT (SERTRALINE) Oplossing voor drank, Tablet
9 N06AB10 ESCITALOPRAM Druppels, Tablet
10 N06AB10 LEXAPRO (ESCITALOPRAM) Druppels, Tablet