Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LISDEXAMFETAMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LISDEXAMFETAMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06BA12 ELVANSE (LISDEXAMFETAMINE) Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 23-2-2021.


LISDEXAMFETAMINE

Aantal meldingen 56
Ernstig 3
Geslacht
Man
Vrouw
32
(57%)
24
(43%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
kortademigheid : 2
loopneus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedingsneiging : 1
Bloedvaten : 6
bleekheid : 1
fenomeen van Raynaud : 2
Koude vingertoppen en tenen : 2
overmatig blozen : 1
Hart : 10
hartkloppingen : 9
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 13
blaar : 1
droge huid : 1
galbulten : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 2
overmatig zweten : 3
overmatige afscheiding van talg : 1
roodheid : 2
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
auto-immuunziekte : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
ontsteking tandvlees : 1
Pustule : 1
Intoxicaties en letsels : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 17
braken : 2
droge mond : 5
frequente darmbewegingen : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 3
mondaandoening : 1
oesofaguspijn : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 2
nierfunctie verminderd : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 6
donkere kringen onder ogen : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
oogpijn : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 1
draaiduizeligheid : 1
Psychisch : 22
Apathisch : 1
depressieve stemming : 3
dissociatie : 1
eigenwaarde verminderd : 1
emotionele armoede : 2
emotionele labiliteit : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
onrust : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 1
slapeloosheid : 1
spraakzucht : 1
stemmingswisselingen : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 1
voortijdige ejaculatie : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
kaakklem : 1
pijn in arm of been : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 17
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
gevoel abnormaal : 2
het koud hebben : 2
koorts : 1
koude rillingen : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 2
pijn in de borstkas : 2
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 3
Voeding en stofwisseling : 7
jicht : 1
verminderde eetlust : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
aandoening scrotum : 1
penisgrootte gereduceerd : 1
Zenuwstelsel : 19
duizeligheid : 2
freezing phenomenon : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 4
migraine : 1
presyncope : 2
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LISDEXAMFETAMINE

Aantal meldingen 13.821
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.471
(40%)
6.575
(48%)
1.775
(13%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
11.712
(85%)
1
(0%)
2.019
(15%)
89
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 554
Bloed- en lymfestelsel : 45
Bloedvaten : 539
Chirurgische en medische verrichtingen : 88
Congenitale en genetische afwijkingen : 35
Endocrien syteem : 51
Hart : 641
Huid- en onderhuid : 1.014
Immuunsysteem : 189
Infecties en parasitaire aandoeningen : 297
Intoxicaties en letsels : 3.555
Lever en galwegen : 45
Maag-darmstelsel : 1.548
Neoplasmata : 37
Nier en urinewegen : 176
Oog : 521
Oor en evenwichtsorgaan : 101
Product aanlegenheden : 1.487
Psychisch : 5.270
Sociale omstandigheden : 503
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 691
Testuitslagen en onderzoeken : 1.461
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.465
Voeding en stofwisseling : 1.091
Voortplantingsstelsel en borsten : 261
Zenuwstelsel : 3.246
Zwangerschap en perinatale periode : 40
Vergelijkbare geneesmiddelen