Lareb Databank

Opnieuw zoeken

GALANTAMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in GALANTAMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06DA04 GALANTAMINE Capsule met gereguleerde afgifte
N06DA04 REMINYL (GALANTAMINE) Capsule met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Reminyl en depressie & CYP 2008
2 Galantamine en depressie 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


GALANTAMINE

Aantal meldingen 123
Ernstig 28
Geslacht
Man
Vrouw
68
(55%)
55
(45%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
astma : 1
bloedneus : 1
bronchospasme : 1
hik : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 2
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
sputum toegenomen : 1
vocht in de longen : 1
Bloedvaten : 4
flauwvallen : 2
infarcering : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 18
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
geleidingstoornis hart (linker bundeltakblok) : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 1
onregelmatige hartslag : 3
trage hartslag : 6
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 22
allergische huidontsteking : 2
blaar : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 1
haaruitval : 2
huidaandoening (vasculair) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 3
huidverkleuring : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 2
overmatig zweten : 3
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
Immuunsysteem : 1
kruisgevoeligheidsreactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
onsteking van het neusslijmvlies : 3
urineweginfectie : 1
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 32
braken : 6
buikklachten : 2
diarree : 7
gezwollen tong : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 9
pijn in de bovenbuik : 1
syndroom van Mallory-Weiss : 1
Tongue discomfort : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 1
Nier en urinewegen : 6
nefrotisch syndroom : 1
nierstenen : 1
urine-incontinentie : 2
vaker urineren : 2
Oog : 3
staar : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 21
agressie : 3
depressie : 3
depressieve stemming : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinaties : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 2
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
dwangstand van het hoofd : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 4
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 11
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
bloed in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verlaagd : 3
Liver function test increased : 1
verhoogde hoeveelheid urine : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19
geneesmiddelinteractie : 3
gezichtszwelling : 1
het koud hebben : 1
malaise : 4
onverwacht effect : 7
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 1
Voeding en stofwisseling : 3
verminderde eetlust : 3
Zenuwstelsel : 30
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 5
dyskinesie : 2
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 3
gedeeltelijke verlamming : 1
hersenbloeding : 2
hoofdpijn : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 2
smaakverlies : 1
spierspasmen : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GALANTAMINE

Aantal meldingen 4.725
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.664
(56%)
1.777
(38%)
284
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
10
(0%)
1.415
(30%)
1.386
(29%)
1.753
(37%)
161
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 225
Bloed- en lymfestelsel : 76
Bloedvaten : 222
Chirurgische en medische verrichtingen : 67
Congenitale en genetische afwijkingen : 1
Endocrien syteem : 6
Hart : 655
Huid- en onderhuid : 310
Immuunsysteem : 25
Infecties en parasitaire aandoeningen : 196
Intoxicaties en letsels : 526
Lever en galwegen : 91
Maag-darmstelsel : 1.177
Neoplasmata : 27
Nier en urinewegen : 176
Oog : 69
Oor en evenwichtsorgaan : 48
Product aanlegenheden : 42
Psychisch : 714
Sociale omstandigheden : 28
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 138
Testuitslagen en onderzoeken : 418
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 849
Voeding en stofwisseling : 331
Voortplantingsstelsel en borsten : 11
Zenuwstelsel : 1.499
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06DA02 NAVAZIL (DONEPEZIL) Tablet
2 N06DA03 EXELON (RIVASTIGMINE) Capsule, Pleister
3 N06DA03 PERMENTE (RIVASTIGMINE) Pleister
4 N06DA03 PROMETAX (RIVASTIGMINE) Capsule
5 N06DA03 RIVASTIGMINE Capsule, Pleister