Lareb Databank

Opnieuw zoeken

NICOTINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NICOTINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


NICOTINE

Aantal meldingen 218
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
85
(39%)
132
(61%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 20
astma : 1
beklemming keel : 1
hik : 5
irritatie keel : 3
kortademigheid : 7
orofaryngeale pijn : 2
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
Bloedarmoede : 1
Bloedvaten : 5
angiopathie : 1
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
flauwvallen : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 9
hart ongemak : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 6
Huid- en onderhuid : 62
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 1
contact eczeem : 15
eczeem : 1
galbulten : 5
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 2
huiduitslag : 7
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 6
rode huiduitslag : 1
roodheid : 5
verandering haartextuur : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
huidinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 1
verbranding : 1
Maag-darmstelsel : 50
aften : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 6
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 4
diarree : 1
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
lip droog : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 2
maagzweer : 1
misselijkheid : 15
obstipatie, verstopping : 1
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 1
oraal ongemak : 1
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 2
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Oog : 3
glasvochtaandoening : 1
jeuk aan oog : 1
oogzwelling : 1
Product aanlegenheden : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 73
abnormale dromen : 20
afhankelijkheid : 1
angst : 5
depressie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 20
onrust : 1
paniekaanval : 2
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 13
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 1
waandenkbeelden : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 19
gewrichtspijn : 4
pijn in arm of been : 2
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 3
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 2
bloeddruk verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 64
brandwond op toedieningsplaats : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 7
geneesmiddelinteractie : 3
Illness : 1
irritatie op de toedieningsplaats : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 2
oedeem : 1
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 1
pijn : 4
pijn in de borstkas : 3
pijn op de aanbrengingsplaats : 3
pruritus op de toedieningsplaats : 7
rash op de toedieningsplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 15
vermoeidheid : 5
vertraagde genezing : 1
vesikels op de toedieningsplaats : 1
zwelling op de plaats van toediening door vochtophoping : 1
zwelling op de toedieningsplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 2
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
borstvergroting : 1
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 1
menstrueel ongemak : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
polymenorroe : 1
verminderde menstruatie : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 39
aandachtstoornis : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 10
dyskinesie : 1
epilepsie : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 8
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verlamming : 1
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn : 1
zenuwpijn handen en voeten : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NICOTINE

Aantal meldingen 69.645
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
38.445
(55%)
23.122
(33%)
8.078
(12%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
35
(0%)
59.005
(85%)
1.001
(1%)
8.060
(12%)
1.544
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.707
Bloed- en lymfestelsel : 139
Bloedvaten : 1.188
Chirurgische en medische verrichtingen : 302
Congenitale en genetische afwijkingen : 69
Endocrien syteem : 63
Hart : 2.380
Huid- en onderhuid : 8.078
Immuunsysteem : 2.029
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.064
Intoxicaties en letsels : 16.217
Lever en galwegen : 130
Maag-darmstelsel : 15.972
Neoplasmata : 360
Nier en urinewegen : 289
Oog : 900
Oor en evenwichtsorgaan : 412
Product aanlegenheden : 5.723
Psychisch : 16.469
Sociale omstandigheden : 757
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.642
Testuitslagen en onderzoeken : 2.984
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 28.494
Voeding en stofwisseling : 780
Voortplantingsstelsel en borsten : 302
Zenuwstelsel : 10.641
Zwangerschap en perinatale periode : 319
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N07BA03 CHAMPIX (VARENICLINE) Tablet
2 N07BA04 DECIGATAN (CYTISINICLINE) Tablet