Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

NICOTINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in NICOTINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


NICOTINE

Aantal meldingen 237
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
89
(38%)
147
(62%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 22
astma : 1
beklemming keel : 1
hik : 6
irritatie keel : 3
kortademigheid : 7
orofaryngeale pijn : 3
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
Bloedarmoede : 1
Bloedvaten : 5
angiopathie : 1
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
flauwvallen : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 9
hart ongemak : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 6
Huid- en onderhuid : 70
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
contact eczeem : 15
eczeem : 1
galbulten : 5
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 2
huiduitslag : 9
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 12
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 6
rode huiduitslag : 2
roodheid : 6
verandering haartextuur : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
huidinfectie : 1
ontsteking tandvlees : 1
Intoxicaties en letsels : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 1
verbranding : 1
Maag-darmstelsel : 60
aften : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 7
branderige tong : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 5
diarree : 2
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
lip droog : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 2
maagzweer : 1
misselijkheid : 17
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 1
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 2
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Oog : 3
glasvochtaandoening : 1
jeuk aan oog : 1
oogzwelling : 1
Product aanlegenheden : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 78
abnormale dromen : 22
afhankelijkheid : 1
angst : 5
depressie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 21
onrust : 1
paniekaanval : 2
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 15
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 1
waandenkbeelden : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 19
gewrichtspijn : 4
pijn in arm of been : 2
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 3
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 2
bloeddruk verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 77
brandwond op toedieningsplaats : 2
erytheem op de toedieningsplaats : 10
geneesmiddelinteractie : 3
Illness : 1
irritatie op de toedieningsplaats : 3
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 2
oedeem : 2
ontsteking op de toedieningsplaats : 1
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 1
pijn : 4
pijn in de borstkas : 3
pijn op de aanbrengingsplaats : 4
pruritus op de toedieningsplaats : 10
rash op de toedieningsplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 15
vermoeidheid : 5
vertraagde genezing : 1
vesikels op de toedieningsplaats : 2
zwelling op de plaats van toediening door vochtophoping : 1
zwelling op de toedieningsplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 2
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
borstvergroting : 1
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 1
menstrueel ongemak : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
polymenorroe : 1
verminderde menstruatie : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 42
aandachtstoornis : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 10
dyskinesie : 1
epilepsie : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 11
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verlamming : 1
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn : 1
zenuwpijn handen en voeten : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NICOTINE

Aantal meldingen 75.163
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
40.763
(54%)
24.905
(33%)
9.495
(13%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
45
(0%)
62.554
(83%)
1.212
(2%)
9.731
(13%)
1.621
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.291
Bloed- en lymfestelsel : 146
Bloedvaten : 1.254
Chirurgische en medische verrichtingen : 332
Congenitale en genetische afwijkingen : 78
Endocrien syteem : 68
Hart : 2.498
Huid- en onderhuid : 8.731
Immuunsysteem : 2.229
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.123
Intoxicaties en letsels : 17.693
Lever en galwegen : 139
Maag-darmstelsel : 17.102
Neoplasmata : 392
Nier en urinewegen : 313
Oog : 945
Oor en evenwichtsorgaan : 439
Product aanlegenheden : 6.521
Psychisch : 17.412
Sociale omstandigheden : 776
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.789
Testuitslagen en onderzoeken : 3.123
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 30.841
Voeding en stofwisseling : 830
Voortplantingsstelsel en borsten : 312
Zenuwstelsel : 11.123
Zwangerschap en perinatale periode : 329
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N07BA03 CHAMPIX (VARENICLINE) Tablet
2 N07BA04 DECIGATAN (CYTISINICLINE) Tablet