Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

METRONIDAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METRONIDAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
P01AB01 FLAGYL (METRONIDAZOL) Drank (suspensie)
P01AB01 METRONIDAZOL Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
2 Scholl,J. Perifeer oedeem bij gebruik van metronidazol GeBu 2013 47(5):57-58
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Metronidazole and peripheral oedema 2012
2 Metronidazole and tinnitus 2018
3 Metronidazole and tongue discolouration 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


METRONIDAZOL

Aantal meldingen 661
Ernstig 42
Geslacht
Man
Vrouw
117
(18%)
544
(82%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 38
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
bloedneus : 4
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 3
irritatie keel : 1
kortademigheid : 19
kortademigheid bij inspanning : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 4
Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 7
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 4
Hart : 23
hartfalen : 1
hartflutter : 1
hartkloppingen : 15
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 145
acne : 1
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 8
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 2
galbulten : 16
haaruitval : 6
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 32
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 25
jeukende huiduitslag : 7
kippenvel : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 2
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 8
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 4
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 5
verandering haartextuur : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 21
Candida-infectie : 1
faryngitis : 4
genitale candidiasis : 2
herseninfectie (encefalitis) : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
orale candida infectie : 4
pseudomembraneuze colitis : 1
schimmelinfectie : 1
vaginale infectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 3
Intoxicaties en letsels : 6
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 2
penisletsel : 1
val : 1
zonnebrand : 1
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 445
aandoening maag-darmstelsel : 3
abnormale ontlasting : 4
aften : 1
alvleesklierontsteking : 1
anale pruritus : 1
anorectaal ongemak : 1
bloederige ontlasting : 4
boeren : 4
braken : 44
branderige tong : 4
buikklachten : 11
buikpijn : 34
burning mouth-syndroom : 1
diarree : 45
droge mond : 20
frequente darmbewegingen : 1
gekloofde lippen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
intestinale bloeding : 1
landkaarttong : 1
leukoplakie oraal : 1
lip droog : 1
lip pijn : 1
lipzwelling : 2
maagaandoening : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 146
obstipatie, verstopping : 1
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 15
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 4
pijn in de bovenbuik : 14
pijn in de mond : 2
pijn in de onderbuik : 4
regurgitatie : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 2
tandpijn : 1
tintelingen mond : 4
tong beslagen : 3
tongaandoening : 5
tongontsteking : 3
Tongue discomfort : 2
tongverkleuring : 26
Trichoglossia : 1
verhard deel ontlasting (fecaloom) : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 3
verstopping : 1
winderigheid : 2
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 45
aandoening urinelozing : 2
nachtelijke urinelozing : 1
nierpijn : 1
urinegeur abnormaal : 1
urinewegaandoening : 1
vaker urineren : 4
verkleuring van de urine : 35
Oog : 41
accomodatiestoornis ooglens : 1
asthenopie : 1
droog oog : 4
dubbelzien : 7
gezichtsvermogen afgenomen : 3
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
oogirritatie : 1
oogledenjeuk : 1
ooglidzwelling : 1
oogzwelling : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
verkleuring van het oogwit : 1
wazig zien : 16
Oor en evenwichtsorgaan : 19
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 6
oorongemak : 1
oorpijn : 2
oorsuizen : 7
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 138
abnormale dromen : 1
angst : 8
Apathisch : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 28
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dissociatie : 2
drugmisbruik : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 3
fobie : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 7
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
initiële insomnia : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 13
negatieve gedachten : 1
onrust : 3
paniekaanval : 2
persoonlijkheidsstoornis : 1
prikkelbaarheid : 3
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 8
somnabulisme : 1
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 21
zelfmoordgedachte : 2
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 61
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 12
gewrichtszwelling : 1
liespijn : 1
pijn in arm of been : 5
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 2
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 6
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 14
spierspasmen : 6
spierzwakte : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 12
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 159
geneesmiddelinteractie : 7
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 10
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 4
het koud hebben : 2
huilen : 2
kater : 2
koorts : 14
koude rillingen : 5
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 9
loopstoornis : 4
malaise : 23
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 4
perifeer oedeem : 11
perifere zwelling : 1
pijn : 3
pijn in de borstkas : 2
Slijmvliesaandoening : 1
slijmvliesdroogheid : 1
vermoeidheid : 37
verslechtering van de aandoening : 3
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 29
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 20
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 25
aandoening van vulva : 2
borstaandoening : 1
borstontsteking : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 1
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 4
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
penisaandoening : 1
pijn testikels : 1
stuwing borst : 2
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 2
vaginale droogheid : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 486
aandachtstoornis : 8
afwijkend coördinatievermogen : 8
ataxie : 4
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 1
cluster hoofdpijn : 1
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 1
duizeligheid : 94
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 5
geheugen vermindering : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 2
hoofdpijn : 104
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
migraine : 4
multipele sclerose : 1
niet kunnen ruiken : 1
oromandibulaire dystonie : 1
overactiviteit : 4
perifere zenuwpijn : 3
Polyneuropathie : 4
presyncope : 6
radiculopathie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaperigheid : 17
Smaakstoornis : 11
smaakverlies : 6
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 4
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 25
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 2
toeval (convulsie) : 4
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 6
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 4
verhoogde spanning : 1
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 8
verstoorde smaak : 118
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zwangerschap tijdens gebruik hulpmiddel tegen zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METRONIDAZOL

Aantal meldingen 63.246
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
40.833
(65%)
20.347
(32%)
2.066
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.877
(3%)
13.926
(22%)
31.943
(51%)
13.467
(21%)
2.033
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.805
Bloed- en lymfestelsel : 1.899
Bloedvaten : 1.610
Chirurgische en medische verrichtingen : 130
Congenitale en genetische afwijkingen : 134
Endocrien syteem : 43
Hart : 1.729
Huid- en onderhuid : 19.518
Immuunsysteem : 3.822
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.878
Intoxicaties en letsels : 1.839
Lever en galwegen : 965
Maag-darmstelsel : 20.539
Neoplasmata : 102
Nier en urinewegen : 1.282
Oog : 1.631
Oor en evenwichtsorgaan : 831
Product aanlegenheden : 277
Psychisch : 2.540
Sociale omstandigheden : 94
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.838
Testuitslagen en onderzoeken : 2.225
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.244
Voeding en stofwisseling : 1.398
Voortplantingsstelsel en borsten : 916
Zenuwstelsel : 12.582
Zwangerschap en perinatale periode : 325
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 P01AB02 TINIDAZOL Overige toedieningsvormen