Lareb Databank

Opnieuw zoeken

HYDROXYCHLOROQUINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HYDROXYCHLOROQUINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
P01BA02 HYDROXYCHLOROQUINE Omhulde tablet
P01BA02 PLAQUENIL (HYDROXYCHLOROQUINE) Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Kabel J.S Gehoorverlies bij hydroxychloroquine Geneesmiddelenbulletin 2005 40(3):36-37 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hydroxychloroquine and hearing loss 2005 Signals document
2 Overview Hydroxychloroquine 2020 2020 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 5-7-2022.


HYDROXYCHLOROQUINE

Aantal meldingen 599
Ernstig 66
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
121
(20%)
472
(79%)
6
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 23
bloedneus : 1
geeuwen : 2
hoesten : 2
irritatie keel : 1
kortademigheid : 12
kortademigheid bij inspanning : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 1
orthopnoea : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
methemoglobinemie : 1
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 14
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 3
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 3
Spataderen : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 1
diabetes insipidus : 1
Hart : 27
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 13
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 3
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 3
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 2
Huid- en onderhuid : 224
allergische huidontsteking : 3
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 2
chronische cutane lupus erythematosus : 1
contact eczeem : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
donkere verkleuring van huid : 1
droge huid : 3
dunne huid : 2
eczeem : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 7
erythema multiforme : 3
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 12
haaruitval : 21
hand-voet syndroom : 1
huid warm : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidirritatie : 1
huidontsteking : 3
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 25
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 4
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 27
jeukende huiduitslag : 12
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 3
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig zweten : 3
overmatige verhoorning van de huid : 1
papel : 1
pigmentatieaandoening : 3
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 7
reactie op zonlicht : 13
rode huiduitslag : 6
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 7
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 3
strakke huid : 1
toename huidpigment : 7
verandering haarkleur : 2
verandering haartextuur : 2
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 3
vlekkerige huiduitslag : 1
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 8
overgevoeligheid : 8
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
bacteriële vaginose : 1
borstontsteking : 1
epiglottitis : 1
gordelroos : 1
neus-keelontsteking : 1
onychomycose : 1
Pustule : 1
pustuleuze rash : 1
waterpokken : 1
Intoxicaties en letsels : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
val : 1
Lever en galwegen : 6
geelzucht : 1
Hepatitis : 4
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 161
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 1
aften : 1
anale hemorragie : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 1
braken : 8
buikbloeding : 1
buikklachten : 49
buikpijn : 8
diarree : 31
droge mond : 1
erosie van mondslijmvlies : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
kramp van de slokdarm : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 24
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 2
opgezette buik : 3
orale lichen planus : 1
pijn in de bovenbuik : 8
prikkelbare darmsyndroom : 1
tongverkleuring : 2
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 4
Neoplasmata : 1
huidkanker : 1
Nier en urinewegen : 5
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
Oog : 44
accomodatiestoornis ooglens : 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
cornea-aandoening : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 8
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
oogoedeem : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
retinadegeneratie : 1
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 13
Oor en evenwichtsorgaan : 38
doofheid : 3
doofheid unilateraal : 2
draaiduizeligheid : 3
oorsuizen : 17
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 11
voorbijgaande doofheid : 1
Product aanlegenheden : 4
abnormale smaak van product : 2
product coatingaangelegenheid : 2
Psychisch : 62
abnormale dromen : 2
agressie : 1
angst : 5
depressie : 9
depressieve stemming : 3
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
gestoord denken : 1
hallucinaties : 2
Lusteloos : 1
manie : 1
nachtmerrie : 3
obsessieve gedachten : 1
onrust : 2
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
psychiatrisch symptoom : 1
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 3
stemmingsstoornis : 1
verwarde toestand : 3
vrees : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 5
Sociale omstandigheden : 1
bedlegerig : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 23
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 3
ligament pijn : 1
morphaea : 1
peesafwijking : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 8
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 30
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloed in urine : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 6
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 3
schommeling in International Normalized Ratio : 1
thyroxine vrij verlaagd : 1
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 216
dorst : 2
geen bijwerking : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 99
geneesmiddelinteractie : 8
gevoel abnormaal : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 1
huilen : 1
injectieplaatshematoom : 1
koorts : 6
koude rillingen : 7
loopstoornis : 1
malaise : 17
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 18
perifeer oedeem : 4
perifere zwelling : 3
pijn : 2
pijn in de borstkas : 6
pijn op de injectieplaats : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 8
verslechtering van de aandoening : 4
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 14
abnormale gewichtstoename : 1
alcoholintolerantie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
ondergewicht : 1
verminderde eetlust : 6
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 1
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 2
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 1
vaginale bloeding : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 88
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 22
dysstasie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
flauwvallen : 2
hoofdpijn : 19
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
langzame spraak : 1
migraine : 1
monoparese : 1
niet kunnen ruiken : 2
ontsteking oogzenuw : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 1
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 2
tintelingen : 4
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 8
zenuwpijn : 2
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HYDROXYCHLOROQUINE

Aantal meldingen 30.535
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
21.135
(69%)
7.109
(23%)
2.291
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
429
(1%)
16.036
(53%)
5.597
(18%)
7.887
(26%)
586
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.818
Bloed- en lymfestelsel : 1.560
Bloedvaten : 781
Chirurgische en medische verrichtingen : 385
Congenitale en genetische afwijkingen : 198
Endocrien syteem : 95
Hart : 1.659
Huid- en onderhuid : 6.699
Immuunsysteem : 1.899
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.434
Intoxicaties en letsels : 4.426
Lever en galwegen : 874
Maag-darmstelsel : 5.776
Neoplasmata : 470
Nier en urinewegen : 666
Oog : 2.511
Oor en evenwichtsorgaan : 530
Product aanlegenheden : 350
Psychisch : 1.345
Sociale omstandigheden : 399
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.926
Testuitslagen en onderzoeken : 3.610
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.669
Voeding en stofwisseling : 888
Voortplantingsstelsel en borsten : 168
Zenuwstelsel : 3.466
Zwangerschap en perinatale periode : 365
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 P01BA01 A-CQ (CHLOROQUINE) Tablet
2 P01BA01 CHLOROQUINE Tablet
3 P01BA01 NIVAQUINE () Tablet
4 P01BA03 A-PQ (PRIMAQUINE) Tablet