Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

MEFLOQUINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in MEFLOQUINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
P01BC02 LARIAM (MEFLOQUINE) Tablet
P01BC02 MEFLOQUINE Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Heeringa M, Kuster J.A.M, Meyboom R.H.B, Bouvy M.L Convulsies tijdens profylactisch gebruik van mefloquine (ingezonden) Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1999 142(45):2477-80 Download publicatie

2 Fisher-Steenvoorden M Toegenomen transpiratie met mefloquine (Lariam) Geneesmiddelenbulletin 1997 31(8):97 Download publicatie

3 Verduijn M.M, Fischer-Steenvoorden M.G.J Mefloquine beinvloedt mogelijk rijvaardigheid en diepzeeduiken Pharmaceutisch Weekblad 1998 133(16):648-649 Download publicatie

4 van Grootheest AC Lareb, lariam en lariekoek Medisch Contact 1997 52
5 van Grootheest A.C, van Puijenbroek E.P, Heeringa M Bijwerkingen van mefloquine. Onrust ondermijnt objectieve beoordeling. Pharmaceutisch Weekblad 1999 134(4):114-6 Download publicatie

6 Heeringa M, van Grootheest A.C Bijwerking geen reden tot verandering van indicatie. Profylactisch gebruik van mefloquine. Pharmaceutisch Weekblad 2000 135(22):788-792 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


MEFLOQUINE

Aantal meldingen 1.512
Ernstig 86
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
553
(37%)
952
(63%)
7
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 32
ademnood : 1
ademstilstand : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 3
bronchiale obstructie : 1
bronchospasme : 1
hyperventilatie : 6
irritatie keel : 1
kortademigheid : 13
longembolie : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 2
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 40
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
flauwvallen : 3
hypertensieve crisis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 7
overmatig blozen : 11
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 12
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 145
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
extra (ventriculaire) hartslag : 1
geleidingsstoornis : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 113
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
iets vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (1e graads AV blok) : 1
onregelmatige hartslag : 8
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 3
snel hartritme : 10
trage hartslag : 3
Huid- en onderhuid : 174
acne : 1
angio-oedeem : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
eczeem : 3
galbulten : 11
haaruitval : 30
huidaandoening : 2
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 5
huiduitslag : 27
huiduitslag ( maculo-papulair) : 5
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
Jeuk : 13
Meerdere blauwe plekken : 3
nagelafwijking : 2
nagelloslating : 2
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 49
papel : 1
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 6
roodheid : 1
Immuunsysteem : 4
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 12
bovenste luchtweginfectie : 1
buikgriep : 1
gordelroos : 2
huidinfectie : 1
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
ooginfectie : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 3
branderig gevoel slokdarm : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
cholangitis scleroserend : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 513
aandoening maag-darmstelsel : 23
aften : 2
bloederige diarree : 1
boeren : 4
braken : 54
branderige tong : 3
buikklachten : 13
buikpijn : 31
diarree : 83
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
lipzwelling : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 249
obstipatie, verstopping : 4
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 3
pijn in de bovenbuik : 17
pijn in de onderbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tandpijn : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 2
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 4
zachte ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 7
aandoening urinelozing : 1
bloed in de urine : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
urinegeur abnormaal : 1
vaker urineren : 1
Oog : 77
accomodatiestoornis ooglens : 2
asthenopie : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 5
erytheem van het ooglid : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 41
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 1
nachtblindheid : 1
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 1
rood oog : 2
stoornis zien (fotopsie) : 2
verlamming van de oogspieren : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 10
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 41
draaiduizeligheid : 18
oorsuizen : 17
overgevoeligheid voor geluid : 1
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 3
ziekte van Ménière : 1
Psychisch : 1416
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 29
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 85
achtervolgingswaan : 9
agorafobie : 1
agressie : 9
angst : 137
angststoornis : 2
Apathisch : 11
Depersonalisation/derealisation disorder : 9
depressie : 192
depressieve stemming : 19
Derealisatie : 15
desoriëntatie : 5
dissociatie : 6
emotionele droefheid : 2
emotionele labiliteit : 92
emotionele stoornis : 5
extreme slaperigheid : 1
fobie : 2
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 5
hallucinaties : 33
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
ijlen : 2
Lusteloos : 10
manie : 1
nachtmerrie : 107
negatieve gedachten : 1
neurose : 1
onrust : 58
ontremming : 1
opzettelijke automutilatie : 3
paniekaanval : 4
paniekreactie : 21
paniekstoornis : 1
parasomnia : 1
persoonlijkheidsstoornis : 2
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 13
psychiatrisch symptoom : 4
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 31
rusteloosheid : 39
slaap van slechte kwaliteit : 9
slaapstoornis : 56
slapeloosheid : 256
somnabulisme : 1
spanning : 7
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 6
stoornis in de lichaamsbeleving (BDD) : 1
uitgelaten stemming : 4
verwarde toestand : 22
vrees : 27
waandenkbeelden : 8
woede-aanval : 3
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 36
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 66
botpijn : 2
gespannenheid spier : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 1
gewrichtspijn : 9
gewrichtszwelling : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 35
spierspasmen : 5
spierzwakte : 5
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 14
afwijkend ECG (omkering T-top) : 1
bloeddruk verhoogd : 4
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 255
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 5
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 9
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 10
het heet hebben : 7
huilen : 1
kater : 1
koorts : 24
koude rillingen : 9
lichaamszwakte : 14
malaise : 39
mislukte behandeling : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 10
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 12
verminderde activiteit : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 94
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 38
alcoholintolerantie : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 33
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
genitaal oedeem : 1
impotentie : 3
Intermenstrual bleeding : 8
melkafscheiding : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 753
aandachtstoornis : 71
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 9
ataxie : 5
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 2
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 6
duizeligheid : 334
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 10
flauwvallen : 11
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 7
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 165
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 3
minder smaak : 2
ontsteking oogzenuw : 1
overactiviteit : 2
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 3
perifere zenuwpijn : 5
presyncope : 1
sedatie : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 16
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 25
tintelingen slijmvlies : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 2
toeval (convulsie) : 13
trilling/beving (tremor) : 22
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 4
vermindering beoordelingsvermogen : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 2
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 5
foetale dood : 1
kleine baby voor duur van zwangerschap : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
spontane miskraam : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MEFLOQUINE

Aantal meldingen 11.402
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.527
(48%)
5.411
(47%)
464
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
141
(1%)
2.188
(19%)
1.784
(16%)
6.943
(61%)
346
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 434
Bloed- en lymfestelsel : 165
Bloedvaten : 384
Chirurgische en medische verrichtingen : 10
Congenitale en genetische afwijkingen : 80
Endocrien syteem : 22
Hart : 961
Huid- en onderhuid : 1.274
Immuunsysteem : 84
Infecties en parasitaire aandoeningen : 235
Intoxicaties en letsels : 281
Lever en galwegen : 201
Maag-darmstelsel : 3.266
Neoplasmata : 22
Nier en urinewegen : 121
Oog : 698
Oor en evenwichtsorgaan : 818
Product aanlegenheden : 5
Psychisch : 5.515
Sociale omstandigheden : 113
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 523
Testuitslagen en onderzoeken : 424
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.008
Voeding en stofwisseling : 676
Voortplantingsstelsel en borsten : 105
Zenuwstelsel : 5.260
Zwangerschap en perinatale periode : 123
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 P01BC01 A-QS (KININE) Tablet
2 P01BC01 KININE Oplossing voor infuus