Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

XYLOMETAZOLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in XYLOMETAZOLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Puijenbroek EP Kunnen nasale decongestiva schade veroorzaken tijdens de zwangerschap? Vademecum Huisartsen 1997
2 van Hunsel F, van Puijenbroek E.P Hartritmestoornissen door xylometazoline bij patiënten met een lang-QT-syndroom Huisarts en Wetenschap 2020 63 Download publicatie

3 Weits G Hartritmestoornissen bij xylometazoline Gezondgids 2020 2020 Download publicatie

4 Weits G Hartritmestoornissen bij xylometazoline Uitsluitend Apotheek (UA) 2020 10 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Xylometazoline neusspray bij aambeien tijdens de zwangerschap 2022 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


XYLOMETAZOLINE

Aantal meldingen 276
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
97
(35%)
179
(65%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 74
aandoening neusslijmvlies : 1
allergische hoest : 1
bloedneus : 30
droge keel : 2
droogheid neusslijmvlies : 3
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 1
irritatie keel : 2
kortademigheid : 7
loopneus : 1
neusklachten : 9
neusoedeem : 1
neusontsteking : 1
neusverstopping : 1
niezen : 3
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 1
perforatie neus-tussenschot : 1
productieve hoest : 1
rinalgie : 1
slaap apneu syndroom : 1
stemstoornis : 2
Bloedvaten : 9
Bloeduitstorting : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 7
Endocrien syteem : 2
hyperadrenalisme : 1
schildklieraandoening : 1
Hart : 53
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hart- en vaataandoening : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 37
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 3
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 42
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 3
brandend gevoel van de huid : 1
galbulten : 6
huidaandoening : 1
huiduitslag : 5
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 3
overmatig zweten : 4
papel : 1
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 4
roodheid : 2
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
Intoxicaties en letsels : 6
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
blootstelling via moedermelk : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
overdosering (niet opzettelijk) : 1
Maag-darmstelsel : 32
braken : 4
buikklachten : 2
buikpijn : 2
diarree : 1
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
Gingival discomfort : 1
kramp van de slokdarm : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 11
pijn in de mond : 1
slikken pijnlijk : 1
tongaandoening : 1
verhemelteaandoening : 1
Neoplasmata : 1
acute myeloïde leukemie : 1
Nier en urinewegen : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 1
Oog : 23
afsluiting van de netvliesslagader : 2
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 7
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogpijn : 3
oogzwelling : 3
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
oorongemak : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 41
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 3
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
angst : 2
bedplassen : 1
dagdromen : 1
depressie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 2
onrust : 2
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
rusteloosheid : 8
slapeloosheid : 13
verwarde toestand : 1
vrees : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
spierspasmen : 7
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 9
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 5
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 35
geneesmiddelinteractie : 6
gezichtszwelling : 3
het koud hebben : 2
malaise : 1
oedeem slijmvlies : 1
onverwacht effect : 1
perifere zwelling : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 4
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 1
zich zenuwachtig voelen : 4
zwelling aangezicht : 8
Voeding en stofwisseling : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
toegenomen eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
borstvoeding verminderd : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 97
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
bewustzijnsverlies : 2
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 1
branderige slijmvliezen : 2
cluster hoofdpijn : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 22
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 4
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
herseninfarct : 2
hoofdpijn : 17
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 3
niet kunnen ruiken : 8
niet-reagerend op prikkels : 1
Ophthalmic migraine : 1
presyncope : 2
slaperigheid : 5
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 4
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 1
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 2
verhoogde spanning : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

XYLOMETAZOLINE

Aantal meldingen 3.462
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.496
(43%)
1.391
(40%)
575
(17%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
557
(16%)
258
(7%)
642
(19%)
1.936
(56%)
69
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.088
Bloed- en lymfestelsel : 9
Bloedvaten : 95
Chirurgische en medische verrichtingen : 29
Congenitale en genetische afwijkingen : 9
Endocrien syteem : 3
Hart : 189
Huid- en onderhuid : 275
Immuunsysteem : 87
Infecties en parasitaire aandoeningen : 150
Intoxicaties en letsels : 691
Lever en galwegen : 10
Maag-darmstelsel : 207
Neoplasmata : 7
Nier en urinewegen : 16
Oog : 144
Oor en evenwichtsorgaan : 47
Product aanlegenheden : 153
Psychisch : 975
Sociale omstandigheden : 29
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 53
Testuitslagen en onderzoeken : 104
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 856
Voeding en stofwisseling : 21
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
Zenuwstelsel : 635
Zwangerschap en perinatale periode : 25
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R01AA03 EFEDRINE Neuszalf
2 R01AA05 NASIVIN (OXYMETAZOLINE) Neusdruppels, Neusspray
3 R01AA05 OXYMETAZOLINE Neusspray
4 R01AA05 SINEX VICKS (OXYMETAZOLINE) Neusspray
5 R01AA05 SINEX VICKS ALOE (OXYMETAZOLINE) Neusspray
6 R01AA09 BISOLNASAL (TRAMAZOLINE) Neusspray
7 R01AA09 TRAMAZOLINE Neusspray