Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

BUDESONIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in BUDESONIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R01AD05 BUDESONIDE Neusspray
R01AD05 RHINOCORT (BUDESONIDE) Neusspray

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Short note: BUDESONIDE (R01AD05) Angioedema 27-9-2011 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


BUDESONIDE

Aantal meldingen 175
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
59
(34%)
116
(66%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 54
bloedneus : 17
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
hypo-esthesie van farynx : 1
irritatie keel : 1
keellaesie : 1
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 3
loopneus : 1
neusklachten : 3
neusverstopping : 5
niezen : 2
orofaryngeale pijn : 1
perforatie neus-tussenschot : 7
stemstoornis : 4
Bloedvaten : 1
Bloeduitstorting : 1
Endocrien syteem : 3
stoornis functie bijnier : 2
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
Hart : 9
hartkloppingen : 6
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 32
angio-oedeem : 5
contact eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 4
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 2
huidaandoening : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 1
periorale dermatitis : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
Immuunsysteem : 4
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 16
blaasontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
Candida-infectie : 1
faryngitis : 3
gordelroos : 1
griep : 1
middenoorontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
ooginfectie : 1
schimmelinfectie : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 2
kneuzing : 1
overdosis : 1
Maag-darmstelsel : 13
diarree : 1
gezwollen tong : 2
lipzwelling : 1
misselijkheid : 2
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 2
tong beslagen : 1
tongaandoening : 1
tongblaren : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
Oog : 18
dubbelzien : 1
glasvochttroebelingen : 1
oogirritatie : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
overmatig oogknipperen : 1
staar : 4
subcapsulaire staar : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 5
ziekte van het netvlies : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 10
draaiduizeligheid : 1
middenooraandoening : 1
oorongemak : 2
oorsuizen : 4
overgevoeligheid voor geluid : 2
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 20
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 1
angst : 3
bedplassen : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 2
emotionele labiliteit : 1
nachtmerrie : 1
paniekaanval : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 2
somnabulisme : 1
stemmingswisselingen : 1
uitgelaten stemming : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 1
gewrichtsruis : 1
Spierpijn : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 5
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 34
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 1
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 10
oogcomplicatie geassocieerd met medisch hulpmiddel : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
reactie op de plaats van toediening : 1
slijmvliesonsteking : 1
vermoeidheid : 3
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
Intermenstrual bleeding : 1
onregelmatige menstruatie : 1
vaginale bloeding : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 60
aandachtstoornis : 1
aangezichtspijn : 1
duizeligheid : 3
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
hoofdpijn : 20
migraine : 1
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 11
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
presyncope : 1
smaakverlies : 6
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 3
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BUDESONIDE

Aantal meldingen 27.935
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
16.230
(58%)
10.321
(37%)
1.384
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
143
(1%)
15.445
(55%)
5.021
(18%)
6.804
(24%)
522
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 9.246
Bloed- en lymfestelsel : 324
Bloedvaten : 1.063
Chirurgische en medische verrichtingen : 263
Congenitale en genetische afwijkingen : 97
Endocrien syteem : 502
Hart : 1.490
Huid- en onderhuid : 3.517
Immuunsysteem : 1.023
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.122
Intoxicaties en letsels : 6.294
Lever en galwegen : 162
Maag-darmstelsel : 4.982
Neoplasmata : 311
Nier en urinewegen : 432
Oog : 1.319
Oor en evenwichtsorgaan : 324
Product aanlegenheden : 2.269
Psychisch : 2.435
Sociale omstandigheden : 213
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.804
Testuitslagen en onderzoeken : 2.484
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.365
Voeding en stofwisseling : 859
Voortplantingsstelsel en borsten : 263
Zenuwstelsel : 4.431
Zwangerschap en perinatale periode : 104
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R01AD01 BECLOMETASON Neusspray
2 R01AD04 FLUNISOLIDE Overige toedieningsvormen
3 R01AD08 FLIXONASE (FLUTICASON) Neusdruppels, Neusspray
4 R01AD08 FLUTICASON Neusspray
5 R01AD09 MOMETASON Neusspray
6 R01AD09 NASONEX (MOMETASON) Neusspray
7 R01AD11 NASACORT (TRIAMCINOLONACETONIDE) Neusspray
8 R01AD12 AVAMYS (FLUTICASON) Neusspray
9 R01AD53 XYLOMETAZOLINE/DEXAMETHASON Neusspray
10 R01AD58 DYMISTA (AZELASTINE/FLUTICASON) Neusspray