Lareb Databank

Opnieuw zoeken

FORMOTEROL MET BUDESONIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FORMOTEROL MET BUDESONIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


FORMOTEROL MET BUDESONIDE

Aantal meldingen 339
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
106
(31%)
232
(68%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 94
astma : 4
beklemming keel : 2
bloedneus : 4
bronchiale irritatie : 1
bronchospasme : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
droge keel : 3
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 15
hoorbare piepende ademhaling : 1
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 1
irritatie keel : 4
kortademigheid : 19
neusverstopping : 2
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeale pijn : 8
piepen : 1
stemloosheid : 4
stemstoornis : 17
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
bloedingsneiging : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 2
Bloedvaten : 16
Bloeduitstorting : 11
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 6
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
klachten na staken steroïden : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
stoornis functie bijnier : 1
syndroom van Cushing : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
Hart : 38
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 24
onregelmatige hartslag : 4
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 4
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 55
angio-oedeem : 6
blaar : 1
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 1
dunne huid : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 3
galbulten : 4
haaruitval : 2
huidaandoening : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 5
overmatig zweten : 5
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
trichorrhexis : 1
zweer : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
Bovenste luchtweginfectie : 1
candida infectie slokdarm : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale candida infectie : 1
orofaryngitis door schimmels : 1
schimmelinfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 5
kneuzing : 2
Product use complaint : 1
ruptuur pees : 1
spierscheur : 1
Maag-darmstelsel : 62
aften : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 1
buikpijn : 3
caries tanden : 6
diarree : 2
droge mond : 9
erytheem van mondslijmvlies : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
groei van het tandvlees : 1
Hyperesthesie tanden : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 2
misselijkheid : 7
oedeem mond : 2
ontsteking mondholte : 1
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 1
tanderosie : 1
tandglazuurafwijking : 3
tandverlies : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 2
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 2
Nier en urinewegen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Oog : 19
Central serous chorioretinopathy : 1
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 4
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 1
oogirritatie : 1
oogzwelling : 1
scheelzien : 1
staar : 2
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 5
buis van Eustachius obstructie : 1
draaiduizeligheid : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 8
klacht over product : 5
product kwaliteitsaangelegenheid : 2
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 70
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
achterdochtigheid : 1
agressie : 1
angst : 6
depressie : 2
depressieve stemming : 7
gestoord denken : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
hypomanie : 1
initiële insomnia : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 5
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 2
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 11
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 7
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 2
stress : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 82
gewrichtspijn : 7
nekpijn : 1
peesontsteking : 1
pijn in de zij : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 58
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 21
ademhalingsgeluiden abnormaal : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 3
bloeddruk verlaagd : 2
borstkasröntgenfoto abnormaal : 1
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 6
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 121
blaasje op slijmvliezen : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 6
geneesmiddelinteractie : 8
gevoel abnormaal : 3
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 4
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 7
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 47
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
vermoeidheid : 12
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 2
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
borstpijn : 1
impotentie : 2
onregelmatige menstruatie : 1
premenstrueel syndroom : 1
Zenuwstelsel : 105
bewustzijnsverlies : 1
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 12
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 1
Fine motor skill dysfunction : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 26
migraine : 3
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 2
Polyneuropathie : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 6
tintelingen : 5
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 24
verandering reukvermogen : 2
verhoogde spanning : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verstoorde smaak : 5
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FORMOTEROL MET BUDESONIDE

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen