Lareb Databank

Opnieuw zoeken

FORMOTEROL MET BECLOMETASON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FORMOTEROL MET BECLOMETASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03AK08 BECLOMETASON/FORMOTEROL (BECLOMETASON/FORMOTEROL) Aerosol
R03AK08 FORMODUAL (BECLOMETASON/FORMOTEROL) Aerosol
R03AK08 FOSTER (BECLOMETASON/FORMOTEROL) Aerosol, Inhalatiepoeder

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Beclomethasone/formoterol and haematoma 2017
2 Overview of inhaled and nasal corticosteroids and haematoma 2018
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-4-2021.


FORMOTEROL MET BECLOMETASON

Aantal meldingen 306
Ernstig 15
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
79
(26%)
225
(74%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 78
astma : 3
bloedneus : 4
bronchospasme : 1
diafragmaspasme : 1
droge keel : 1
hoesten : 14
irritatie keel : 3
kortademigheid : 18
kortademigheid bij inspanning : 1
longpijn : 2
loopneus : 2
luchtwegirritatie : 1
neusverstopping : 2
orofaryngeale pijn : 7
productieve hoest : 1
stemloosheid : 2
stemstoornis : 15
Bloed- en lymfestelsel : 2
bloedingsneiging : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 18
Bloeduitstorting : 13
overmatig blozen : 4
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 31
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartaandoening : 3
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 18
onregelmatige hartslag : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 69
angio-oedeem : 1
bloedblaar : 1
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 1
dunne huid : 6
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 4
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 13
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 2
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 6
rode huiduitslag : 1
roodheid : 5
trichorrhexis : 1
vervellen : 3
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orale candida infectie : 2
orale schimmelinfectie : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 3
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 5
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
spierscheur : 1
val : 1
zonnebrand : 1
Maag-darmstelsel : 58
aften : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
braken : 4
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 1
diarree : 3
droge mond : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 2
lip droog : 1
lipzwelling : 1
maagaandoening : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 2
onwelriekende adem : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
Nier en urinewegen : 5
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 19
blindheid : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glaucoom : 2
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 1
oogontsteking : 1
rood oog : 1
staar : 2
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 4
aangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
klacht over product : 2
slecht functioneren van hulpmiddel : 1
Psychisch : 69
abnormale dromen : 3
agressie : 3
angst : 3
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 6
doorslaapstoornis : 1
emotionele labiliteit : 1
gestoord denken : 1
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinaties : 4
nachtmerrie : 2
onrust : 6
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 7
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 7
stress : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 2
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 6
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 84
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 3
kaakklem : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 14
spierspasmen : 58
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 21
bloed alcohol verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 8
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 6
INR verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 81
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 2
gevoel van vreemd lichaam : 3
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
honger : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 2
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 6
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 8
perifeer oedeem : 3
pijn : 1
pijn in de borstkas : 9
pijn op de injectieplaats : 2
roodheid op de injectieplaats : 1
secretie uitscheiding : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 5
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 3
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
menstruatiestoornis : 1
vaginale bloeding : 1
Zenuwstelsel : 87
afwijkend coördinatievermogen : 1
agnosie : 1
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 10
flauwvallen : 3
hoofdpijn : 16
migraine : 3
niet kunnen ruiken : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 1
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 34
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verstoorde smaak : 4
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FORMOTEROL MET BECLOMETASON

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen