Lareb Databank

Opnieuw zoeken

BUDESONIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in BUDESONIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


BUDESONIDE

Aantal meldingen 390
Ernstig 23
Geslacht
Man
Vrouw
159
(41%)
231
(59%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 168
beklemming keel : 1
bloedneus : 4
bronchospasme : 2
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 9
irritatie keel : 4
kortademigheid : 21
longaandoening : 1
longpijn : 2
oedeem van het strottenhoofd : 1
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 18
piepen : 1
sputum toegenomen : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 96
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloedvaten : 10
Bloeduitstorting : 7
opvlieger : 2
vaatverwijding : 1
Endocrien syteem : 3
onderdrukking functie bijnierschors : 1
syndroom van Cushing : 2
Hart : 12
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 8
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 66
angio-oedeem : 6
contact eczeem : 1
dunne huid : 6
eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 2
galbulten : 3
haaraandoening : 1
haaruitval : 2
huidaandoening : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 13
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 3
periorale dermatitis : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 3
Immuunsysteem : 5
Allergic reaction to excipient : 1
overgevoeligheid : 3
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 49
bacteriele hersenvliesontsteking : 1
Candida-infectie : 12
candidia onsteking maag-darmstelsel : 2
faryngitis : 23
ontsteking tandvlees : 2
orale candida infectie : 6
pustuleuze rash : 1
steenpuist op aangezicht : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
Intoxicaties en letsels : 2
kneuzing : 1
onderhuidse bloeding : 1
Maag-darmstelsel : 56
anale pruritus : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 5
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 6
caries tanden : 1
diarree : 1
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 7
ontsteking mondholte : 4
onwelriekende adem : 1
orale pruritus : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 2
tanden bros : 1
tanderosie : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 3
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 2
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
zuurbranden : 1
Oog : 19
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
glasvochtloslating : 1
glaucoom : 2
macula degeneratie : 1
ooglidzwelling : 1
staar : 8
subcapsulaire staar : 1
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorpijn : 1
oorsuizen : 2
Product aanlegenheden : 2
aangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
abnormale smaak van product : 1
Psychisch : 50
abnormaal gedrag : 3
agressie : 5
angst : 6
depressie : 3
depressieve stemming : 4
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 2
geweldgebonden symptoom : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 2
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 2
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 4
somnabulisme : 1
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
tachyphrenia : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 19
artrose : 1
botaandoening : 1
botvorming verlaagd : 1
gewrichtspijn : 1
groeivertraging : 2
nekpijn : 1
osteoporose : 1
pijn in de zij : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 6
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 39
Complication associated with device : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 4
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 8
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 2
Slijmvliesaandoening : 1
vermoeidheid : 3
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
bloed in het sperma : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
menstruatiestoornis : 3
onregelmatige menstruatie : 2
tepelaandoening : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 57
aandachtstoornis : 1
aura : 1
duizeligheid : 9
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 17
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 2
Ophthalmic migraine : 1
overactiviteit : 4
overmatige bewegingsdrang : 1
partieel insult : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 5
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 2
verstoorde smaak : 3
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BUDESONIDE

Aantal meldingen 29.588
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
16.999
(57%)
11.062
(37%)
1.527
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
158
(1%)
16.495
(56%)
5.343
(18%)
7.057
(24%)
535
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 9.634
Bloed- en lymfestelsel : 343
Bloedvaten : 1.197
Chirurgische en medische verrichtingen : 296
Congenitale en genetische afwijkingen : 99
Endocrien syteem : 531
Hart : 1.602
Huid- en onderhuid : 3.726
Immuunsysteem : 1.061
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.349
Intoxicaties en letsels : 6.774
Lever en galwegen : 174
Maag-darmstelsel : 5.263
Neoplasmata : 327
Nier en urinewegen : 500
Oog : 1.391
Oor en evenwichtsorgaan : 335
Product aanlegenheden : 2.426
Psychisch : 2.585
Sociale omstandigheden : 222
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.961
Testuitslagen en onderzoeken : 2.768
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.972
Voeding en stofwisseling : 939
Voortplantingsstelsel en borsten : 284
Zenuwstelsel : 4.677
Zwangerschap en perinatale periode : 109
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R03BA01 BECLODIN MODULITE (BECLOMETASON) Aerosol
2 R03BA01 BECLOMETASON Aerosol, Inhalatiepoeder
3 R03BA01 QVAR (BECLOMETASON) Aerosol
4 R03BA05 FLIXOTIDE (FLUTICASON) Aerosol, Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
5 R03BA05 FLUTICASON Aerosol
6 R03BA08 ALVESCO (CICLESONIDE) Aerosol