Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CICLESONIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CICLESONIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03BA08 ALVESCO (CICLESONIDE) Aerosol

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits, G. Bijwerkingnieuws: Blauwe plekken door inhalatiecorticosteroïden Gezondgids 2017 oktober 2017, blz. 5
2 Lansdorp D., Meyboom R.H.B. Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal GeBu 1998 32(9):108
3 Vries de T., Broos N. Hypertrichose: een bijwerking van inhalatiecorticosteroiden Farmacotherapie bij kinderen 2009 2009:1:25-32
4 Vries T.W., Langen-Wouterse de J.J., Jong-van den Berg de L.T.W. Hypertrichosis as a side effect of inhaled steroids in children Pediatr. Pulmonol. 2007 42:370-373
5 van Eekeren, R. Regelmatig meldingen van systemische bijwerkingen ICS PW 2012 147(18):35
6 Vries de T.W., Langen-Wouterse de J.J., Puijenbroek van E.P. Reported adverse drug reactions during the use of inhaled steroids in children with asthma in the Netherlands EJCP 2006 62(5):343-346
7 Eekeren, R. van, Weits, G. Systemische bijwerkingen van inhalatiecorticosteroiden UA Magazine 2015 2015(5):29
8 Winkel te, B. Veiligheid astmamedicatie tijdens de zwangerschap PW 2012 147(18):32-35
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview of inhaled and nasal corticosteroids and haematoma 2018
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


CICLESONIDE

Aantal meldingen 144
Ernstig 6
Geslacht
Man
Vrouw
44
(31%)
100
(69%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 53
beklemming keel : 1
bloedneus : 2
bronchospasme : 2
diafragmapijn : 1
hoesten : 5
irritatie keel : 1
kortademigheid : 17
longaandoening : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
luchtwegirritatie : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 1
sputum verkleurd : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 12
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloedvaten : 10
Bloeduitstorting : 2
lage bloeddruk : 1
Spataderen : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 5
Hart : 13
hartkloppingen : 10
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 37
angio-oedeem : 5
blaar : 1
droge huid : 2
dunne huid : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 3
haaruitval : 1
huidreactie : 2
huidstriae : 1
huiduitslag : 8
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
Immuunsysteem : 4
overgevoeligheid : 3
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
gelokaliseerde infectie : 1
koortsuitslag : 1
orale candida infectie : 2
Intoxicaties en letsels : 1
kneuzing : 1
Maag-darmstelsel : 39
aandoening maag-darmstelsel : 1
aften : 2
Angular cheilitis : 1
atrofische glossitis : 1
braken : 1
branderige tong : 1
buikklachten : 1
droge mond : 6
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
lip droog : 1
lipaandoening : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 2
ontsteking mondholte : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 3
slikken pijnlijk : 1
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees aandoening : 1
tintelingen mond : 3
tongaandoening : 1
tongverkleuring : 1
verval van tandvlees : 1
Oog : 15
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
glaucoom : 1
ongemak in het oog : 2
oogbloeding : 1
oogirritatie : 3
wazig zien : 5
Product aanlegenheden : 3
klacht over product : 3
Psychisch : 26
agressie : 1
angst : 2
depressie : 3
depressieve stemming : 3
doorslaapstoornis : 1
gedragsproblemen : 1
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 4
slapeloosheid : 3
woede-aanval : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 28
botvorming verlaagd : 1
gewrichtspijn : 7
gewrichtsstijfheid : 1
groeivertraging : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 12
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
INR verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 33
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
het koud hebben : 1
koorts : 1
lichaamszwakte : 3
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 5
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 5
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 6
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 4
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 35
aandachtstoornis : 1
beven bij bewegingen : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 8
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
hoofdpijn : 8
migraine : 2
overactiviteit : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CICLESONIDE

Aantal meldingen 1.518
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
989
(65%)
475
(31%)
54
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
13
(1%)
652
(43%)
277
(18%)
527
(35%)
49
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 675
Bloed- en lymfestelsel : 18
Bloedvaten : 55
Chirurgische en medische verrichtingen : 28
Congenitale en genetische afwijkingen : 5
Endocrien syteem : 27
Hart : 96
Huid- en onderhuid : 183
Immuunsysteem : 68
Infecties en parasitaire aandoeningen : 188
Intoxicaties en letsels : 145
Lever en galwegen : 7
Maag-darmstelsel : 275
Neoplasmata : 24
Nier en urinewegen : 19
Oog : 87
Oor en evenwichtsorgaan : 23
Product aanlegenheden : 101
Psychisch : 154
Sociale omstandigheden : 24
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 117
Testuitslagen en onderzoeken : 190
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 462
Voeding en stofwisseling : 50
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
Zenuwstelsel : 268
Zwangerschap en perinatale periode : 13
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R03BA01 BECLODIN MODULITE (BECLOMETASON) Aerosol
2 R03BA01 BECLOMETASON Aerosol, Inhalatiepoeder
3 R03BA01 QVAR (BECLOMETASON) Aerosol
4 R03BA02 BUDESONIDE Aerosol, Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
5 R03BA02 BUDESONIDE (BUDESONIDE) Inhalatiepoeder
6 R03BA02 BUDESONIDE NOVOLIZER (BUDESONIDE) Inhalatiepoeder
7 R03BA02 LARBEX STERI-NEB (BUDESONIDE) Vernevelvloeistof
8 R03BA02 PULMICORT (BUDESONIDE) Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
9 R03BA02 RIBUSPIR (BUDESONIDE) Aerosol
10 R03BA05 FLIXOTIDE (FLUTICASON) Aerosol, Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
11 R03BA05 FLUTICASON Aerosol