Lareb Databank

Opnieuw zoeken

MONTELUKAST

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MONTELUKAST behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03DC03 MONTELUKAST Kauwtablet, Omhulde tablet
R03DC03 SINGULAIR (MONTELUKAST) Kauwtablet, Omhulde tablet, Zakje (granulaat)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Haarman M.G, van Hunsel F, de Vries T Adverse drug reactions of montelukast in children and adults Pharmacology Research and Perspectives 2017 5 DOI
2 Ekhart C, van Hunsel F, Sellick V, de Vries T Neuropsychiatric reactions with the use of montelukast 2022 2022 DOI
3 Weits G Neuropsychiatrische bijwerkingen bij montelukast Uitsluitend Apotheek (UA) 2022 12 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports on montelukast 2007
2 Montelukast and depressive symptoms 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


MONTELUKAST

Aantal meldingen 423
Ernstig 26
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
160
(38%)
262
(62%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 46
astma : 2
bloedneus : 7
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 4
irritatie keel : 1
kortademigheid : 18
longembolie : 1
ontsteking bovenste luchtwegen : 1
orofaryngeale pijn : 3
prikkeling voorhoofdsholten : 1
Sinus pain : 1
stemstoornis : 3
verstikking : 1
verstikkingsgevoel : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
eosinofilie : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
Bloedvaten : 21
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 12
flauwvallen : 1
inwendige hemorragie : 1
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 2
syndroom van Cushing : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
Hart : 14
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 12
Huid- en onderhuid : 88
acne : 2
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 6
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 2
galbulten : 4
haaruitval : 4
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 20
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 13
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 2
milia : 1
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 5
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
rosacea : 1
verandering haartextuur : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 12
anafylactische reactie : 2
auto-immuunziekte : 1
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis : 5
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
faryngitis : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
neus-keelontsteking : 2
orale herpes : 1
urineweginfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 2
kneuzing : 2
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 1
leverfibrose : 1
Maag-darmstelsel : 97
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 6
branderige tong : 1
buikklachten : 6
buikpijn : 25
diarree : 8
droge mond : 7
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 3
lipaandoening : 1
lipzwelling : 3
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 4
maagontsteking : 1
misselijkheid : 16
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 4
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 1
urineretentie : 1
Oog : 18
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 1
gezichtsvelduitval : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 2
lichtschuwheid : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 3
duizeligheid positioneel : 1
oorsuizen : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 238
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 2
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
abnormaal gedrag : 9
abnormale dromen : 14
achterdochtigheid : 1
agressie : 19
angst : 12
angststoornis : 1
Apathisch : 2
bedplassen : 2
depressie : 6
depressieve stemming : 20
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dyssomnie : 1
emotionele armoede : 3
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
gedragsproblemen : 1
gelijkmatige stemming : 1
gestoorde redeneertrant : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 8
initiële insomnia : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 40
negatieve gedachten : 1
onrust : 6
onverschillig : 1
parasomnia : 1
persoonlijkheidsverandering : 3
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 5
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 12
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 22
somnabulisme : 2
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 2
symptoom van depressie : 1
verwarde toestand : 1
vrees : 1
waandenkbeelden : 2
woede-aanval : 3
zelfmoordgedachte : 7
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 59
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 11
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 2
Spierpijn : 17
spierspasmen : 19
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 17
bloed glucose abnormaal : 1
gewicht verhoogd : 7
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 107
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 4
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 6
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 5
huilen : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 9
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 12
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 26
perifeer oedeem : 3
pijn : 2
pijn in de borstkas : 4
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 16
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 10
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 5
vitamine-D-deficiëntie : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 2
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
onregelmatige menstruatie : 1
peniszwelling : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 128
aandachtstoornis : 3
agnosie : 1
ataxie : 1
aura (beelden/ geuren voorafgaand aan epileptische aanval) : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 18
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 45
hypersomnie : 1
kokerzicht : 1
koortsstuip : 1
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
multipele sclerose : 1
overactiviteit : 7
overmatige gevoeligheid : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 9
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 9
trilling/beving (tremor) : 6
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MONTELUKAST

Aantal meldingen 25.673
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.185
(55%)
9.908
(39%)
1.580
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
186
(1%)
12.247
(48%)
5.119
(20%)
7.493
(29%)
628
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.667
Bloed- en lymfestelsel : 507
Bloedvaten : 726
Chirurgische en medische verrichtingen : 229
Congenitale en genetische afwijkingen : 136
Endocrien syteem : 100
Hart : 986
Huid- en onderhuid : 3.571
Immuunsysteem : 1.483
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.357
Intoxicaties en letsels : 2.380
Lever en galwegen : 359
Maag-darmstelsel : 4.287
Neoplasmata : 129
Nier en urinewegen : 444
Oog : 715
Oor en evenwichtsorgaan : 295
Product aanlegenheden : 711
Psychisch : 8.302
Sociale omstandigheden : 381
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.902
Testuitslagen en onderzoeken : 1.592
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.423
Voeding en stofwisseling : 605
Voortplantingsstelsel en borsten : 238
Zenuwstelsel : 5.773
Zwangerschap en perinatale periode : 230
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.