Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

OMALIZUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in OMALIZUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03DX05 OMALIZUMAB Injectie
R03DX05 XOLAIR (OMALIZUMAB) Poeder injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Reesink S.E, Kalteren W.S, Schreurs A, Smit-Jorritsma, de Jong J.W, Zweers P Ocular myasthenic syndrome, adverse reaction to omalizumab? a case report British Journal of Clinical Pharmacology 2017 83 DOI
2 van der Mijle A., Lokhorst B, Boer J, Rolfes L Duidelijk tijdsbeloop voor conjunctivitis bij gebruik dupilumab Pharmaceutisch Weekblad 2020 155 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


OMALIZUMAB

Aantal meldingen 73
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
22
(30%)
51
(70%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 12
bronchospasme : 2
hoesten : 2
kortademigheid : 4
orofaryngeale pijn : 3
pijnlijke ademhaling : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
Immune trombocytopenie : 1
Bloedvaten : 2
Bloeduitstorting : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 2
struma : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 2
hartinfarct : 2
Huid- en onderhuid : 38
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 4
galbulten : 6
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
haaruitval : 10
huidaandoening : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 2
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
roodheid : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
type I hypersensitiviteit : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
gordelroos : 1
neus-keelontsteking : 1
Maag-darmstelsel : 7
braken : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 1
misselijkheid : 2
Neoplasmata : 2
borstkanker vrouw : 1
eierstokkanker : 1
Oog : 2
oculaire myasthenie : 1
periorbitale pijn : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorpijn : 1
Psychisch : 4
depressieve stemming : 2
psychiatrisch symptoom : 1
symptoom van depressie : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 2
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
spierspasmen : 2
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 8
bloed immunoglobuline E verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
prostaatspecifiek antigeen verhoogd : 1
troponine verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 17
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
griepachtige verschijnselen : 3
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1
ontsteking : 1
perifere zwelling : 3
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 4
zwelling van injectieplaats : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
borstpijn : 1
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie : 1
Perineal disorder : 1
verlate menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 19
aandachtstoornis : 1
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
duizeligheid : 6
hoofdpijn : 8
neuralgische amyotrofie : 1
slaperigheid : 1
tintelingen : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
normale pasgeborene : 1
zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OMALIZUMAB

Aantal meldingen 45.349
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
29.500
(65%)
11.676
(26%)
4.173
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
301
(1%)
35.288
(78%)
1.649
(4%)
7.786
(17%)
325
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 11.224
Bloed- en lymfestelsel : 707
Bloedvaten : 2.235
Chirurgische en medische verrichtingen : 424
Congenitale en genetische afwijkingen : 164
Endocrien syteem : 230
Hart : 1.677
Huid- en onderhuid : 11.010
Immuunsysteem : 4.939
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6.663
Intoxicaties en letsels : 7.665
Lever en galwegen : 252
Maag-darmstelsel : 4.803
Neoplasmata : 1.576
Nier en urinewegen : 542
Oog : 1.612
Oor en evenwichtsorgaan : 761
Product aanlegenheden : 677
Psychisch : 3.161
Sociale omstandigheden : 132
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.751
Testuitslagen en onderzoeken : 6.126
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19.822
Voeding en stofwisseling : 1.070
Voortplantingsstelsel en borsten : 498
Zenuwstelsel : 7.469
Zwangerschap en perinatale periode : 902
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R03DX07 DAXAS (ROFLUMILAST) Tablet
2 R03DX08 CINQAERO (RESLIZUMAB) Oplossing voor infuus
3 R03DX09 NUCALA (MEPOLIZUMAB) Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof
4 R03DX10 FASENRA (BENRALIZUMAB) Injectievloeistof