Lareb Databank

Opnieuw zoeken

MEPOLIZUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in MEPOLIZUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03DX09 NUCALA (MEPOLIZUMAB) Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-5-2023.


MEPOLIZUMAB

Aantal meldingen 56
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
29
(52%)
27
(48%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
kortademigheid : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloedvaten : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
arteria coronaris bypass : 1
Hart : 1
hartstilstand : 1
Huid- en onderhuid : 9
actinische elastose : 1
haaruitval : 4
huidontsteking : 1
huiduitslag : 1
huidverkleuring : 1
roodheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
gordelroos : 1
longontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
spierscheur : 1
Lever en galwegen : 1
auto-immuunhepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 8
alvleesklierontsteking : 1
braken : 1
buikpijn : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
misselijkheid : 1
onwelriekende adem : 1
tintelingen mond : 1
Tongue erythema : 1
Neoplasmata : 5
adenocarcinoom : 1
longkanker metastase : 1
maagkanker : 1
maligne melanoom : 1
plasmacel myeloom : 1
Nier en urinewegen : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 3
retinavene occlusie : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 1
Psychisch : 5
libidoverlies : 1
Lusteloos : 1
orgasmestoornis bij de man : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
botfractuur herstel vertraagd : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 2
pijn in arm of been : 1
polymyalgia rheumatica : 2
rugpijn : 2
Spierpijn : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 3
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 2
koorts : 1
loopstoornis : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
perifere zwelling : 2
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
impotentie : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 17
duizeligheid : 2
duizeligheid bij inspanning : 2
hoofdpijn : 4
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 2
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MEPOLIZUMAB

Aantal meldingen 16.919
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.361
(61%)
4.498
(27%)
2.060
(12%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
12.192
(72%)
373
(2%)
3.776
(22%)
578
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.801
Bloed- en lymfestelsel : 182
Bloedvaten : 522
Chirurgische en medische verrichtingen : 965
Congenitale en genetische afwijkingen : 31
Endocrien syteem : 88
Hart : 429
Huid- en onderhuid : 2.026
Immuunsysteem : 674
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.517
Intoxicaties en letsels : 4.545
Lever en galwegen : 65
Maag-darmstelsel : 1.321
Neoplasmata : 326
Nier en urinewegen : 208
Oog : 415
Oor en evenwichtsorgaan : 174
Product aanlegenheden : 820
Psychisch : 693
Sociale omstandigheden : 311
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.006
Testuitslagen en onderzoeken : 1.489
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.760
Voeding en stofwisseling : 320
Voortplantingsstelsel en borsten : 86
Zenuwstelsel : 2.355
Zwangerschap en perinatale periode : 31
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R03DX05 OMALIZUMAB Injectie
2 R03DX05 XOLAIR (OMALIZUMAB) Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof
3 R03DX07 DAXAS (ROFLUMILAST) Tablet
4 R03DX08 CINQAERO (RESLIZUMAB) Oplossing voor infuus
5 R03DX10 FASENRA (BENRALIZUMAB) Injectievloeistof
6 R03DX11 TEZSPIRE (TEZEPELUMAB) Injectievloeistof