Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LORATADINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LORATADINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AX13 ALLERFRE (LORATADINE) Tablet
R06AX13 BOOTS PHARMACEUTICALS (LORATADINE) Tablet
R06AX13 CLARITINE (LORATADINE) Tablet
R06AX13 HOOIKOORTSTABLET LORATADINE HTP (LORATADINE) Tablet
R06AX13 IDYL (LORATADINE) Tablet
R06AX13 LIVSANE (LORATADINE) Tablet
R06AX13 LORATADINE Filmomhulde tablet, Smelttablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Meyboom R.H.B Loratadine and granulocytopenia. WHO Signal 1998 may:4-5
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


LORATADINE

Aantal meldingen 241
Ernstig 16
Geslacht
Man
Vrouw
78
(32%)
163
(68%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
bloedneus : 2
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 5
loopneus : 1
neusverstopping : 2
orofaryngeale pijn : 3
Bloed- en lymfestelsel : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 2
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 26
extra (ventriculaire) hartslag : 2
hartkloppingen : 15
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 4
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
Huid- en onderhuid : 34
angio-oedeem : 2
droge huid : 1
galbulten : 4
haaruitval : 4
huiduitslag : 4
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 4
korst : 1
overmatig zweten : 2
papel : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 3
roodheid : 2
vervellen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
infectie parasitair : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 3
blootstelling via moedermelk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 3
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
hepatocellulair letsel : 1
hyperbilirubinemie, neonataal : 1
Maag-darmstelsel : 64
boeren : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 10
diarree : 6
droge mond : 10
lipzwelling : 2
maagklachten : 3
maagontsteking : 1
misselijkheid : 16
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de onderbuik : 2
tongaandoening : 1
Nier en urinewegen : 2
vaak plassen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 11
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
lichtschuwheid : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
rood oog : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 46
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
agressie : 2
angst : 3
Apathisch : 1
bedplassen : 1
depressieve stemming : 5
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 3
het uitblijven van een orgasme : 1
Lusteloos : 2
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 5
onverschillig : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 5
stemmingswisselingen : 1
stoornis in de lichaamsbeleving (BDD) : 1
uitgelaten stemming : 1
vertraagd denken : 2
verwarde toestand : 1
woede-aanval : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13
gewrichtspijn : 6
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 11
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 4
hartfrequentie verhoogd : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 75
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 3
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 1
honger : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 4
oedeem : 1
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 5
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 5
roodheid op de injectieplaats : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 30
zich dronken voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 7
gewichtsverlies gering : 1
toegenomen eetlust : 5
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
borstpijn : 1
borstvoeding verminderd : 1
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 3
pijn scrotum : 1
vaginale droogheid : 1
verlate menstruatie : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
Zenuwstelsel : 107
aandachtstoornis : 3
aura : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 14
dyskinesie : 1
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 1
hoofdpijn : 28
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 4
overactiviteit : 1
presyncope : 2
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 23
slaperigheid pasgeborene : 1
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 2
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 1
tongverlamming : 2
trilling/beving (tremor) : 3
verstoorde smaak : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 2
premature baby : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LORATADINE

Aantal meldingen 35.115
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
19.482
(55%)
12.088
(34%)
3.545
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
93
(0%)
27.005
(77%)
4.094
(12%)
3.085
(9%)
838
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.410
Bloed- en lymfestelsel : 131
Bloedvaten : 539
Chirurgische en medische verrichtingen : 75
Congenitale en genetische afwijkingen : 83
Endocrien syteem : 30
Hart : 1.359
Huid- en onderhuid : 2.949
Immuunsysteem : 969
Infecties en parasitaire aandoeningen : 409
Intoxicaties en letsels : 9.086
Lever en galwegen : 254
Maag-darmstelsel : 3.807
Neoplasmata : 40
Nier en urinewegen : 399
Oog : 1.066
Oor en evenwichtsorgaan : 328
Product aanlegenheden : 649
Psychisch : 2.292
Sociale omstandigheden : 100
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 679
Testuitslagen en onderzoeken : 1.229
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.609
Voeding en stofwisseling : 363
Voortplantingsstelsel en borsten : 224
Zenuwstelsel : 6.015
Zwangerschap en perinatale periode : 69
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R06AX02 PERIACTIN () Tablet
2 R06AX11 ASTEMIZOL Overige toedieningsvormen
3 R06AX12 TERFENADINE Overige toedieningsvormen
4 R06AX15 MEBHYDROLINE Overige toedieningsvormen
5 R06AX16 DEPTROPINE Overige toedieningsvormen
6 R06AX17 KETOTIFEN Stroop
7 R06AX17 ZADITEN (KETOTIFEN) Tablet
8 R06AX18 SEMPREX (ACRIVASTINE) Capsule
9 R06AX22 EBASTINE Smelttablet
10 R06AX22 KESTINE (EBASTINE) Omhulde tablet
11 R06AX25 MIZOLASTINE Tablet met gereguleerde afgifte
12 R06AX25 MIZOLLEN (MIZOLASTINE) Tablet met gereguleerde afgifte
13 R06AX26 ALLEGRA FEXOTABS (FEXOFENADINE) Omhulde tablet
14 R06AX26 FEXOFENADINE Omhulde tablet
15 R06AX26 STP FREE (FEXOFENADINE) Omhulde tablet
16 R06AX26 TELFAST (FEXOFENADINE) Omhulde tablet
17 R06AX27 AERIUS (DESLORATADINE) Drank, Smelttablet, Tablet
18 R06AX27 DASSELTA (DESLORATADINE) Tablet
19 R06AX27 DESLORATADINE Drank, Smelttablet
20 R06AX27 NEOCLARITYN (DESLORATADINE) Tablet
21 R06AX28 RUPAFIN (RUPATADINE) Drank, Tablet
22 R06AX28 RUPATADINE Tablet