Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CHLOORAMFENICOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CHLOORAMFENICOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
S01AA01 CHLOORAMFENICOL Oogdruppels, Oogzalf
S01AA01 CHLOORAMPHENICOL, MINIMS (CHLOORAMFENICOL) Oogdruppels

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


CHLOORAMFENICOL

Aantal meldingen 167
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
49
(29%)
118
(71%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
aandoening neusslijmvlies : 1
amandelaandoening : 1
bloedneus : 4
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
hypo-esthesie van farynx : 1
kortademigheid : 1
orofaryngeale pijn : 4
stemloosheid : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedvaten : 2
Bloeding : 1
trombose : 1
Hart : 9
hartkloppingen : 6
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Huid- en onderhuid : 38
angio-oedeem : 4
blaar : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 6
haaruitval : 1
huiderosie : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 4
overmatig zweten : 1
papel : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 3
vervellen : 1
Immuunsysteem : 7
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 20
faryngitis : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 17
Pustule : 1
Intoxicaties en letsels : 1
extra dosis toegediend : 1
Maag-darmstelsel : 31
aambeien : 1
abnormale ontlasting : 1
braken : 2
buikklachten : 2
buikpijn : 2
burning mouth-syndroom : 1
diarree : 5
misselijkheid : 10
mondbloeding : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
orale mucosa eruptie : 1
tandvlees bloeding : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
Neoplasmata : 1
maligne melanoom oog : 1
Oog : 92
asthenopie : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 8
gezichtsvermogen afgenomen : 2
jeuk aan oog : 3
lensaandoening : 1
lichtschuwheid : 5
macula degeneratie : 1
ontsteking oogleden : 1
oogbloeding : 2
oogirritatie : 11
ooglidaandoening : 2
ooglidirritatie : 1
ooglidzwelling : 3
oogoedeem : 1
oogpijn : 8
oogzwelling : 7
periorbitale zwelling : 2
rood oog : 10
staar : 1
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 13
wimperverkleuring : 1
zwelling van ooglid : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 3
Psychisch : 2
depressieve stemming : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
gewrichtszwelling : 1
Spierpijn : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
INR verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 35
erytheem op de toedieningsplaats : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gezichtszwelling : 1
glazige ogen : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
perifeer oedeem : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de aanbrengingsplaats : 2
pruritus op de toedieningsplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
vermoeidheid : 10
verslechtering van de aandoening : 4
zwelling aangezicht : 3
zwelling op de toedieningsplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 1
uitdroging : 1
Zenuwstelsel : 30
duizeligheid : 4
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 6
hypersomnie : 1
presyncope : 1
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verstoorde smaak : 13
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CHLOORAMFENICOL

Aantal meldingen 6.605
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.671
(56%)
2.761
(42%)
173
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
226
(3%)
1.147
(17%)
3.222
(49%)
1.679
(25%)
331
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 357
Bloed- en lymfestelsel : 557
Bloedvaten : 209
Chirurgische en medische verrichtingen : 23
Congenitale en genetische afwijkingen : 8
Endocrien syteem : 5
Hart : 145
Huid- en onderhuid : 3.004
Immuunsysteem : 399
Infecties en parasitaire aandoeningen : 454
Intoxicaties en letsels : 172
Lever en galwegen : 67
Maag-darmstelsel : 624
Neoplasmata : 22
Nier en urinewegen : 49
Oog : 1.343
Oor en evenwichtsorgaan : 122
Product aanlegenheden : 33
Psychisch : 102
Sociale omstandigheden : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 81
Testuitslagen en onderzoeken : 180
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.205
Voeding en stofwisseling : 61
Voortplantingsstelsel en borsten : 19
Zenuwstelsel : 554
Zwangerschap en perinatale periode : 11
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 S01AA02 CHLOORTETRACYCLINE Overige toedieningsvormen
2 S01AA09 TETRACYCLINE Oogdruppels, Oogzalf
3 S01AA11 GENTAMICINE Injectievloeistof, Oogdruppels
4 S01AA12 TOBRAMYCINE Oogdruppels
5 S01AA12 TOBREX (TOBRAMYCINE) Oogzalf
6 S01AA12 TOBREX BID (TOBRAMYCINE) Oogdruppels
7 S01AA13 FUCITHALMIC (FUSIDINEZUUR) Ooggel
8 S01AA17 ERYTROMYCINE Oogzalf
9 S01AA18 POLYMYXINE B Oogdruppels
10 S01AA20 POLYTRIM () Oogdruppels
11 S01AA26 AZYTER (AZITROMYCINE) Oogdruppels
12 S01AA27 APROKAM (CEFUROXIM) Poeder injectievloeistof
13 S01AA27 CEFUROXIM Injectievloeistof
14 S01AA27 XIMARACT (CEFUROXIM) Poeder injectievloeistof