Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

TIMOLOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in TIMOLOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
S01ED01 NYOGEL (TIMOLOL) Ooggel
S01ED01 TIMO-COMOD (TIMOLOL) Oogdruppels
S01ED01 TIMOGEL (TIMOLOL) Ooggel
S01ED01 TIMOLOL Oogdruppels
S01ED01 TIMOLOL (TIMOLOL) Oogdruppels
S01ED01 TIMOPTOL (TIMOLOL) Oogdruppels

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 8-6-2023.


TIMOLOL

Aantal meldingen 139
Ernstig 15
Geslacht
Man
Vrouw
53
(38%)
86
(62%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 17
bloedneus : 2
bronchospasme : 1
hoesten : 4
kortademigheid : 4
kortademigheid bij inspanning : 2
loopneus : 1
perforatie neus-tussenschot : 1
productieve hoest : 1
strottenhoofdongemak : 1
Bloedvaten : 5
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 1
Hart : 16
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 1
hartkloppingen : 7
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
trage hartslag : 3
trage regelmatige hartslag : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 31
brandend gevoel van de huid : 1
galbulten : 1
haaruitval : 7
huidirritatie : 1
huiduitslag : 5
huidverkleuring : 2
huidzwelling : 1
Jeuk : 1
neerslag van vet in huid of slijmvliezen (xanthomatosis) : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 3
psoriasis : 4
roodheid : 2
verandering haartextuur : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 12
bronchitis : 1
chronische neusbijholte ontsteking : 1
middenoorontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 8
Aangelegenheid m.b.t. aflevering van product : 1
extra dosis toegediend : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 1
Producttoedieningsfout : 1
Skin laceration : 1
val : 1
Maag-darmstelsel : 25
aandoening maag-darmstelsel : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 1
buikpijn : 1
diarree : 2
droge mond : 5
dyschezie : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
harde feces : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 5
opgezette buik : 1
pijn in de mond : 1
tongontsteking : 2
Nier en urinewegen : 3
hypertonie blaas : 1
nachtelijke urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Oog : 42
droog oog : 4
erytheem van het ooglid : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
glasvochttroebelingen : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
netvliesbloeding : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 6
oogledenjeuk : 1
ooglidaandoening : 2
ooglidirritatie : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
ptosis van een ooglid : 3
pupil vernauwing : 1
refractieaandoening : 1
rood oog : 2
staar : 1
traanproductie verhoogd : 3
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 6
oorpijn : 1
oorsuizen : 4
vochtophoping in middenoor : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 29
abnormale dromen : 1
angst : 2
depressie : 4
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 3
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 4
negatieve gedachten : 1
paniekaanval : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 5
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
gewrichtspijn : 1
pijn in de zij : 1
Spierpijn : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 3
fluoresceïne hoornvlieskleuring aanwezig : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 33
Complication associated with device : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
het koud hebben : 1
malaise : 2
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 6
perifeer oedeem : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 4
reactie op de plaats van toediening : 1
slijmvliesonsteking : 1
vermoeidheid : 8
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 6
hunkering naar voedsel : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
impotentie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 34
bewustzijnsverlies : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 11
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 8
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 2
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TIMOLOL

Aantal meldingen 14.193
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.719
(54%)
5.423
(38%)
1.051
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
67
(0%)
9.946
(70%)
746
(5%)
2.787
(20%)
647
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.246
Bloed- en lymfestelsel : 83
Bloedvaten : 535
Chirurgische en medische verrichtingen : 66
Congenitale en genetische afwijkingen : 15
Endocrien syteem : 18
Hart : 1.274
Huid- en onderhuid : 1.214
Immuunsysteem : 821
Infecties en parasitaire aandoeningen : 789
Intoxicaties en letsels : 761
Lever en galwegen : 34
Maag-darmstelsel : 648
Neoplasmata : 45
Nier en urinewegen : 93
Oog : 3.548
Oor en evenwichtsorgaan : 191
Product aanlegenheden : 437
Psychisch : 702
Sociale omstandigheden : 29
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 267
Testuitslagen en onderzoeken : 634
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.108
Voeding en stofwisseling : 205
Voortplantingsstelsel en borsten : 132
Zenuwstelsel : 1.572
Zwangerschap en perinatale periode : 16
Vergelijkbare geneesmiddelen