Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

BETAXOLOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in BETAXOLOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
S01ED02 BETAXOLOL Oogdruppels
S01ED02 BETOPTIC (BETAXOLOL) Oogdruppels

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 8-6-2023.


BETAXOLOL

Aantal meldingen 18
Ernstig 2
Geslacht
Man
Vrouw
7
(39%)
11
(61%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 6
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 3
neusklachten : 1
slaap apneu syndroom : 1
Bloedvaten : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 2
contact eczeem : 1
haaruitval : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
Product use complaint : 1
Maag-darmstelsel : 1
misselijkheid : 1
Product aanlegenheden : 1
vloeibaar product fysieke aangelegenheid : 1
Psychisch : 2
depressie : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
gewrichtspijn : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
Spierpijn : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4
aangezichtspijn : 1
gezichtszwelling : 1
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 1
Zenuwstelsel : 6
hoofdpijn : 6
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BETAXOLOL

Aantal meldingen 2.223
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.185
(53%)
840
(38%)
198
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
23
(1%)
1.068
(48%)
125
(6%)
922
(41%)
85
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 236
Bloed- en lymfestelsel : 33
Bloedvaten : 113
Congenitale en genetische afwijkingen : 3
Endocrien syteem : 4
Hart : 257
Huid- en onderhuid : 247
Immuunsysteem : 65
Infecties en parasitaire aandoeningen : 126
Intoxicaties en letsels : 91
Lever en galwegen : 15
Maag-darmstelsel : 183
Neoplasmata : 10
Nier en urinewegen : 33
Oog : 486
Oor en evenwichtsorgaan : 34
Product aanlegenheden : 38
Psychisch : 167
Sociale omstandigheden : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 62
Testuitslagen en onderzoeken : 99
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 561
Voeding en stofwisseling : 57
Voortplantingsstelsel en borsten : 31
Zenuwstelsel : 452
Zwangerschap en perinatale periode : 10
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 S01ED01 NYOGEL (TIMOLOL) Ooggel
2 S01ED01 TIMO-COMOD (TIMOLOL) Oogdruppels
3 S01ED01 TIMOGEL (TIMOLOL) Ooggel
4 S01ED01 TIMOLOL Oogdruppels
5 S01ED01 TIMOLOL (TIMOLOL) Oogdruppels
6 S01ED01 TIMOPTOL (TIMOLOL) Oogdruppels
7 S01ED03 BETAGAN LIQUIFILM (LEVOBUNOLOL) Oogdruppels
8 S01ED03 LEVOBUNOLOL Oogdruppels
9 S01ED04 METIPRANOLOL Overige toedieningsvormen
10 S01ED05 CARTEABAK (CARTEOLOL) Oogdruppels
11 S01ED05 CARTEOLOL Oogdruppels
12 S01ED05 TEOPTIC (CARTEOLOL) Oogdruppels
13 S01ED51 AZARGA (TIMOLOL/BRINZOLAMIDE) Oogdruppels
14 S01ED51 COMBIGAN (TIMOLOL/BRIMONIDINE) Oogdruppels
15 S01ED51 COSOPT (TIMOLOL/DORZOLAMIDE) Oogdruppels
16 S01ED51 COSOPT MULTIDOSE (TIMOLOL/DORZOLAMIDE) Oogdruppels
17 S01ED51 DUALKOPT (TIMOLOL/DORZOLAMIDE) Oogdruppels
18 S01ED51 DUOTRAV (TIMOLOL/TRAVOPROST) Oogdruppels
19 S01ED51 DUOTRAV (TRAVOPROST/TIMOLOL) Oogdruppels
20 S01ED51 FIXAPROST (TIMOLOL/LATANOPROST) Oogdruppels
21 S01ED51 GANFORT (TIMOLOL/BIMATOPROST) Oogdruppels
22 S01ED51 LATANOTIM (TIMOLOL/LATANOPROST) Oogdruppels
23 S01ED51 TAPTIQOM (TIMOLOL/TAFLUPROST) Oogdruppels
24 S01ED51 TIMOLOL/BIMATOPROST Oogdruppels
25 S01ED51 TIMOLOL/BRINZOLAMIDE Oogdruppels
26 S01ED51 TIMOLOL/DORZOLAMIDE Oogdruppels
27 S01ED51 TIMOLOL/LATANOPROST Oogdruppels
28 S01ED51 TRAVOPROST/TIMOLOL Oogdruppels
29 S01ED51 XALACOM (TIMOLOL/LATANOPROST) Oogdruppels
30 S01ED54 METIPRANOLOL, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen