Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PROPYLTHIOURACIL

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PROPYLTHIOURACIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H03BA02 PROPYLTHIOURACIL Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-6-2021.


PROPYLTHIOURACIL

Aantal meldingen 55
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
7
(13%)
48
(87%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Bloed- en lymfestelsel : 14
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verhoging monocyten in bloed (monocytose) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 5
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 2
Bloeduitstorting : 1
vaatontsteking : 1
Huid- en onderhuid : 19
eczeem : 1
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
haaruitval : 5
huidreactie : 1
huiduitslag : 3
Jeuk : 3
nagelloslating : 1
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 1
leverpijn : 1
Maag-darmstelsel : 10
aften : 1
branderige tong : 1
buikpijn : 1
caries tanden : 1
misselijkheid : 3
pijn in de bovenbuik : 2
tanden bros : 1
Oog : 4
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
oogaandoening : 1
ooglidzwelling : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 1
paniekaanval : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 23
gewrichtsaandoening : 3
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 7
lupusachtig syndroom : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
antistoftest abnormaal : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 3
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 2
malaise : 3
nodule : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
perifeer oedeem : 2
vermoeidheid : 2
Voeding en stofwisseling : 2
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
Zenuwstelsel : 11
Centraal zenuwstelsel vasculitis : 1
duizeligheid : 1
hoofdpijn : 4
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PROPYLTHIOURACIL

Aantal meldingen 5.018
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.900
(78%)
935
(19%)
183
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
8
(0%)
786
(16%)
2.646
(53%)
1.420
(28%)
158
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 196
Bloed- en lymfestelsel : 1.084
Bloedvaten : 185
Chirurgische en medische verrichtingen : 38
Congenitale en genetische afwijkingen : 147
Endocrien syteem : 141
Hart : 99
Huid- en onderhuid : 1.854
Immuunsysteem : 169
Infecties en parasitaire aandoeningen : 137
Intoxicaties en letsels : 151
Lever en galwegen : 757
Maag-darmstelsel : 357
Neoplasmata : 12
Nier en urinewegen : 134
Oog : 80
Oor en evenwichtsorgaan : 31
Product aanlegenheden : 13
Psychisch : 75
Sociale omstandigheden : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 290
Testuitslagen en onderzoeken : 535
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 648
Voeding en stofwisseling : 69
Voortplantingsstelsel en borsten : 22
Zenuwstelsel : 337
Zwangerschap en perinatale periode : 59
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.