Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

STRUMAZOL (THIAMAZOL)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in STRUMAZOL (THIAMAZOL) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H03BB02 STRUMAZOL (THIAMAZOL) Tablet
H03BB02 THIAMAZOL Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-8-2020.


THIAMAZOL

Aantal meldingen 371
Ernstig 120
Geslacht
Man
Vrouw
51
(14%)
320
(86%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
hoesten : 1
kortademigheid : 1
orofaryngeale pijn : 7
pleurale effusie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 85
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 15
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 7
beenmergfalen : 1
febriele neutropenie : 4
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 4
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 47
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 3
Bloedvaten : 5
Bloeduitstorting : 2
opvlieger : 1
Takayasu-arteritis : 1
vaatontsteking : 1
Endocrien syteem : 2
struma : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 2
hartstilstand : 1
Huid- en onderhuid : 139
allergische huidontsteking : 4
angio-oedeem : 1
contact eczeem : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 28
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 14
huid warm : 1
huidaandoening : 1
huidkloven : 1
huiduitslag : 22
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
Jeuk : 28
jeukende huiduitslag : 9
Meerdere blauwe plekken : 2
nagelafwijking : 2
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 1
pijn aan de huid : 1
rode huiduitslag : 8
roodheid : 2
vervellen : 1
Immuunsysteem : 6
overgevoeligheid : 6
Infecties en parasitaire aandoeningen : 17
amandelontsteking : 2
bacteriële infectie : 1
cellulitis : 1
diverticulitis : 1
faryngeaal abces : 1
faryngitis : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
longontsteking : 1
neutropenische sepsis : 1
orale candida infectie : 2
sepsis : 3
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
steenpuist op aangezicht : 1
Intoxicaties en letsels : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Lever en galwegen : 40
afwijkende leverfunctie : 12
galstuwing : 1
geelzucht : 4
geelzucht (cholestatisch) : 2
geelzucht toxisch : 3
Hepatitis : 7
hepatitis cholestatisch : 6
hepatocellulair letsel : 1
leverletsel : 1
leverpijn : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 46
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 1
alvleesklierontsteking : 2
braken : 3
buikpijn : 3
diarree : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 1
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 3
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 3
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
regurgitatie : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 1
tandongemak : 1
tandpijn : 5
tandvlees bloeding : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 2
vergroting speekselklier : 1
Neoplasmata : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Oog : 10
dubbelzien : 1
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 2
oogoedeem : 1
oogpijn : 1
pupil niet reagerend op licht : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 9
depressieve stemming : 2
emotionele stoornis : 1
initiële insomnia : 1
onrust : 1
slapeloosheid : 3
stress : 1
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 83
gewrichtsaandoening : 2
Gewrichtsontsteking : 12
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 5
gewrichtspijn : 26
gewrichtszwelling : 3
nekpijn : 1
peesontsteking : 1
pijn in kaak : 4
spieraandoening : 2
Spierpijn : 17
spierspasmen : 9
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 23
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
antineutrofiel cytoplasmatische antistof : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 3
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 57
afsterven van weefsel (necrose) : 1
Gait inability : 1
geneesmiddelinteractie : 3
koorts : 19
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 3
malaise : 3
multi-orgaanfalen : 1
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 3
pijn : 2
temperatuurintolerantie : 1
vermoeidheid : 10
vertraging van de ontwikkeling : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 3
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
borstpijn : 2
borstvergroting : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
impotentie : 1
tepelpijn : 1
Zenuwstelsel : 72
aandachtstoornis : 1
aangezichtspijn : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 6
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 2
gezichtsvelduitval : 1
halfzijdige blindheid : 1
hoofdpijn : 6
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 2
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 17
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 6
zenuwpijn : 2
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

THIAMAZOL

Aantal meldingen 10.276
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.844
(76%)
2.075
(20%)
357
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
3
(0%)
1.438
(14%)
5.511
(54%)
3.324
(32%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 418
Bloed- en lymfestelsel : 2.565
Bloedvaten : 137
Chirurgische en medische verrichtingen : 14
Congenitale en genetische afwijkingen : 132
Endocrien syteem : 336
Hart : 203
Huid- en onderhuid : 2.605
Immuunsysteem : 237
Infecties en parasitaire aandoeningen : 387
Intoxicaties en letsels : 269
Lever en galwegen : 1.221
Maag-darmstelsel : 699
Neoplasmata : 21
Nier en urinewegen : 122
Oog : 115
Oor en evenwichtsorgaan : 45
Product aanlegenheden : 38
Psychisch : 187
Sociale omstandigheden : 11
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 669
Testuitslagen en onderzoeken : 2.526
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.308
Voeding en stofwisseling : 146
Voortplantingsstelsel en borsten : 36
Zenuwstelsel : 634
Zwangerschap en perinatale periode : 76
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 H03BB01 CARBIMAZOL Tablet