Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

PERINDOPRIL

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PERINDOPRIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09AA04 COVERSYL ARG (PERINDOPRIL) Tablet
C09AA04 PERINDOPRIL Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hunsel van F.P.A.M., Grootheest van A.C. ACE remmers en hallucinaties GeBu 2006 40(12):141-142
2 Zweers, P.G.M.A. ACE-inhibitors and flushing GeBu 2011 45(11):130-131
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 ACE-inhibitors and flushing 2010
2 ACE-inhibitors and hallucinations 2006
3 ACE-inhibitors and hallucinations - an update 2014
4 ACE-inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2009
5 ACE-inhibitors and psoriasis 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


PERINDOPRIL

Aantal meldingen 610
Ernstig 86
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
309
(51%)
300
(49%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 169
ademstilstand : 1
bloedneus : 5
bronchospasme : 2
diafragma-aandoening : 1
droge keel : 3
Faryngeale zwelling : 1
farynx-erytheem : 1
hoesten : 100
hyperventilatie : 1
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 1
irritatie keel : 4
kortademigheid : 24
kortademigheid bij inspanning : 2
larynxaandoening : 1
longvliesontsteking : 1
loopneus : 6
neusverstopping : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
orofaryngeale pijn : 3
snurken : 1
stemstoornis : 5
toegenomen afscheiding uit de longen : 3
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
Bloedarmoede : 2
bloedingsneiging : 1
eosinofilie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
tekort rode bloedcellen (erythropenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 29
Bloeduitstorting : 4
fenomeen van Raynaud : 4
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
Shock symptom : 1
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 4
wisselende bloeddruk : 2
Hart : 28
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 15
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
onregelmatige hartslag : 2
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme : 3
ventrikelflutter : 1
Huid- en onderhuid : 182
abnormale verhoorning van de huid : 1
afsterven huid : 1
angio-oedeem : 66
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 2
eczeem : 3
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 5
haaruitval : 11
huidaandoening : 2
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 22
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 19
jeukende huiduitslag : 5
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 14
psoriasis : 7
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 1
roodheid : 5
vervellen : 3
Immuunsysteem : 8
anafylactische reactie : 3
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 3
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking tandvlees : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 7
kneuzing : 1
overdosis : 1
ruptuur pees : 1
spierscheur : 2
tongletsel : 1
val : 1
Lever en galwegen : 5
galstenen : 1
galstuwing : 1
Hepatitis : 2
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 120
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 3
aften : 1
alvleesklierontsteking : 5
anale hemorragie : 1
braakneiging : 1
braken : 3
branderige tong : 2
buikklachten : 3
buikpijn : 9
diarree : 10
droge mond : 10
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 7
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
Intestinal angioedema : 1
lip droog : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 5
maagklachten : 2
misselijkheid : 13
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 6
oedeem mond : 2
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 6
pijn in de mond : 1
tandpijn : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
tongoedeem : 4
tongontsteking : 3
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 2
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 18
Acute kidney injury : 2
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 4
nierpijn : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 2
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
vaak plassen : 2
verkleuring van de urine : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 31
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsveld uitval met lichtschittering (flikkerscotoom) : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 9
glasvochttroebelingen : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
oogaandoening : 1
ooglidzwelling : 1
scherpzien gereduceerd : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 8
xanthopsie : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 19
draaiduizeligheid : 1
neurosensorische hypoacusis : 1
oorsuizen : 16
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 70
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 5
agressie : 1
angst : 1
Apathisch : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 12
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 2
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 4
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 11
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 5
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 6
Sociale omstandigheden : 1
Loss of personal independence in daily activities : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 74
botzwelling : 1
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 7
kaakaandoening : 1
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 2
pees pijn : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 6
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 3
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 18
spierspasmen : 18
spierzwakte : 5
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 24
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verlaagd : 1
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 137
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gezichtszwelling : 1
het koud hebben : 2
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 4
lichaamszwakte : 2
malaise : 12
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 6
onverwacht effect : 54
perifeer oedeem : 3
perifere zwelling : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 4
secretie uitscheiding : 1
slijmvliesdroogheid : 1
traagheid : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 21
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
Voeding en stofwisseling : 21
hunkering naar voedsel : 1
jicht : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 6
verminderde eetlust : 4
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
genitale zwelling : 1
impotentie : 11
onvruchbaarheid mannelijk : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 120
aandachtstoornis : 5
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
branderig gevoel : 2
duizeligheid : 21
duizeligheid bij inspanning : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 27
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige gevoeligheid : 1
Polyneuropathie : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 6
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 12
tintelingen : 15
trilling/beving (tremor) : 3
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 9
Vestibular migraine : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PERINDOPRIL

Aantal meldingen 19.957
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.651
(53%)
8.958
(45%)
348
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
415
(2%)
1.168
(6%)
9.244
(46%)
7.624
(38%)
1.506
(8%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.291
Bloed- en lymfestelsel : 481
Bloedvaten : 1.004
Chirurgische en medische verrichtingen : 49
Congenitale en genetische afwijkingen : 46
Endocrien syteem : 40
Hart : 821
Huid- en onderhuid : 4.115
Immuunsysteem : 188
Infecties en parasitaire aandoeningen : 285
Intoxicaties en letsels : 601
Lever en galwegen : 246
Maag-darmstelsel : 2.489
Neoplasmata : 78
Nier en urinewegen : 1.212
Oog : 476
Oor en evenwichtsorgaan : 267
Product aanlegenheden : 680
Psychisch : 615
Sociale omstandigheden : 14
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 759
Testuitslagen en onderzoeken : 1.017
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.620
Voeding en stofwisseling : 1.121
Voortplantingsstelsel en borsten : 153
Zenuwstelsel : 3.226
Zwangerschap en perinatale periode : 22
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09AA01 CAPTOPRIL Capsule, Drank, Tablet
2 C09AA02 ENALAPRIL Drank, Drank (suspensie), Tablet
3 C09AA02 ENALAPRIL-RATIOPHARM (ENALAPRIL) Tablet
4 C09AA02 RENITEC (ENALAPRIL) Tablet
5 C09AA03 LISINOPRIL Tablet
6 C09AA03 ZESTRIL (LISINOPRIL) Tablet
7 C09AA05 RAMIPRIL Capsule, Tablet
8 C09AA05 TRITACE (RAMIPRIL) Capsule, Tablet
9 C09AA06 ACUPRIL (QUINAPRIL) Tablet
10 C09AA06 QUINAPRIL Tablet
11 C09AA07 CIBACEN (BENAZEPRIL) Tablet
12 C09AA08 VASCASE () Tablet
13 C09AA09 FOSINOPRIL Tablet
14 C09AA09 FOSINORM (FOSINOPRIL) Tablet
15 C09AA10 TRANDOLAPRIL Overige toedieningsvormen
16 C09AA15 ZOFENOPRIL Omhulde tablet
17 C09AA15 ZOFIL (ZOFENOPRIL) Omhulde tablet