Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DIFTERIE-HAEMOPHILUS-KINKHOEST-POLIO-TETANUS-HEPATITIS B

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DIFTERIE-HAEMOPHILUS-KINKHOEST-POLIO-TETANUS-HEPATITIS B behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07CA09 INFANRIX HEXA (DKTP-HIB-HEPB VACCIN) Injectie
J07CA09 INFANRIX HEXA (DKTP-HIB-HEPB) Suspensie voor injectie
J07CA09 VAXELIS (DKTP-HIB-HEPB) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Injection site abscesses after administration of Infanrix hexa® and synflorix® at infant age 2018 Signals document

2 Overview 1 of reported AEFIs Vaxelis® compared to Infanrix hexa® at infant age 2019 Signals document

3 Overview reported AEFIs Vaxelis® compared to Infanrix hexa® at infant age (second overview) 2020 Signals document

4 Overview reported AEFIs for Vaxelis® compared to Infanrix hexa® at infant age (third overview) 2021 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-1-2023.


DIFTERIE-HAEMOPHILUS-KINKHOEST-POLIO-TETANUS-HEPATITIS B

Aantal meldingen 5.929
Ernstig 542
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
3.109
(52%)
2.817
(48%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 410
ademhalingsproblemen (apneu) : 40
ademnood : 1
ademstilstand : 10
adenoïdhypertrofie : 1
afwijkende ademhaling : 36
apneuaanval : 19
astma : 3
Brief resolved unexplained event : 28
bronchiale hyperreactiviteit : 1
catarre : 1
centrale cyanose : 1
Faryngeale zwelling : 1
gebruik van secundaire ademhalingsspieren : 2
hoesten : 80
hoorbare piepende ademhaling : 1
hypopnoea : 1
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 1
Infantile apnoea : 1
knorrende ademhaling : 8
kortademigheid : 90
loopneus : 11
luchtwegaandoening : 2
neusklachten : 1
neusverstopping : 5
niezen : 1
obstructieve luchtwegaandoening : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
onregelmatige ademhaling : 8
orofaryngeale pijn : 6
piepen : 7
productieve hoest : 8
snelle ademhaling : 5
sputum toegenomen : 1
sputumretentie : 1
stemstoornis : 6
strottenhoofdongemak : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
trage ademhaling (bradypnoe) : 1
verslikken : 4
verstikking : 13
Bloed- en lymfestelsel : 22
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedingsneiging : 1
Immune trombocytopenie : 5
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
trombocytopenische purpura : 1
trombocytose : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 9
Bloedvaten : 366
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 62
bleekheid : 261
Bloeduitstorting : 7
flauwvallen : 4
hypovolemische shock : 1
Koude vingertoppen en tenen : 18
overmatig blozen : 3
slechte perifere circulatie : 1
vaatontsteking : 1
vaatspasme : 1
vaatverwijding : 5
ziekte van Kawasaki : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
antibioticatherapie : 1
Hart : 17
bradycardie neonataal : 1
hartstilstand : 1
snel hartritme : 7
trage hartslag : 8
Huid- en onderhuid : 1237
acne : 2
acuut hemorragisch oedeem van de kindertijd : 4
angio-oedeem : 8
blaar : 5
constitutioneel eczeem : 3
droge huid : 5
drukurticaria : 1
eczeem : 90
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 4
galbulten : 110
gele huid : 7
Gevoelige huid : 1
haaruitval : 2
huid warm : 28
huidaandoening : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidgezwel : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 236
huiduitslag ( maculo-papulair) : 31
huiduitslag (morbilliform) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 33
huiduitslag met blaasjes : 4
huidverkleuring : 241
jeugdeczeem : 1
Jeuk : 28
jeukende huiduitslag : 15
livedo reticularis : 11
luierdermatitis : 7
Meerdere blauwe plekken : 12
miliaria : 1
nagelverkleuring : 1
Nodular rash : 1
onprettig aanvoelende huid : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 2
overmatig zweten : 19
overmatige afscheiding van talg : 1
papel : 3
pigmentatieaandoening : 1
puntbloedingen : 89
puntvormige bloedingen (vasculair) : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 55
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 3
roodheid : 80
vaatontsteking met kenmerken van galbulten (urticariële vasculitis) : 1
vermindering huidpigment : 5
vervellen : 5
vlekkerige huiduitslag : 59
zweten en rillen : 8
Immuunsysteem : 19
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
immuunsysteemaandoening : 1
koemelkallergie : 2
overgevoeligheid : 8
voedselallergie : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 270
abces : 7
abces op de injectie plaats : 44
abces oraal : 1
bacteriele gewrichtsontsteking : 2
bacteriele hersenvliesontsteking : 2
bacteriële infectie : 1
bovenste luchtweginfectie : 7
Bovenste luchtweginfectie : 16
bronchitis : 1
buikgriep : 8
Candida-infectie : 2
Candida-luieruitslag : 1
cellulitis : 1
encefalitis hersenstam : 1
enterovirusmeningitis : 1
erythema infectiosum : 1
Escherichia-cystitis : 1
exanthema subitum : 2
faryngitis : 1
gastro-intestinale virusinfectie : 1
griep : 3
hersenvliesontsteking : 1
hersenvliesontsteking door Haemophilus Influenzae : 1
huid bacteriële infectie : 1
huidinfectie door schimmels : 1
infectie : 7
infectie van het oor : 19
infectiegevoeligheid verhoogd : 3
injectieplaatscellulitis : 1
injectieplaatsinfectie : 3
krentenbaard (impetigo) : 2
laryngitis : 1
longontsteking : 6
maagdarminfectie : 4
middenoorontsteking : 6
neus-keelontsteking : 58
nierbekkenontsteking (pyelitis) : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
ooginfectie : 1
orale candida infectie : 1
parvovirus B19 infectie : 1
pertussis : 7
pneumonie viraal : 1
pustel op injectieplaats : 1
pustel op vaccinatieplaats : 1
pustuleuze rash : 1
pyomyositis : 1
respiratoir syncytieel virusinfectie : 5
schimmelinfectie : 2
stafylokokken verschroeide huidsyndroom : 1
Subglottic laryngitis : 2
syndroom van Gianotti-Crosti : 5
tonsillitis bacterieel : 1
urineweginfectie : 3
urosepsis : 1
Varicella zoster virus infection : 1
virale bovenste luchtweginfectie : 3
virale hersenvliesontsteking : 2
virale infectie : 2
virale rash : 1
Intoxicaties en letsels : 26
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
craniocerebraal letsel : 1
femurfractuur : 1
geleedpotigenbeet : 1
medicatiefout : 10
onderhuidse bloeding : 1
Onjuiste toedieningsweg van product : 1
Producttoedieningsfout : 3
ribfractuur : 1
Skin laceration : 1
vaccinatiefout : 2
val : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 2
Maag-darmstelsel : 1008
aandoening maag-darmstelsel : 10
abnormale ontlasting : 7
aften : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 2
bloederige ontlasting : 9
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 3
braakneiging : 8
braken : 469
buikklachten : 5
buikpijn : 56
darmontsteking (enterocolitis) : 2
diarree : 221
Discoloured vomit : 1
een instulping van de darm waarbij één gedeelte van de darm door een ander gedeelte wordt ingesloten : 1
frequente darmbewegingen : 7
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwel in de buik : 1
gezwollen tong : 4
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
infantiel spugen : 3
infrequente stoelgang : 5
intestinale bloeding : 1
lipverkleuring : 2
lipzwelling : 8
maag-darm pijn : 14
misselijkheid : 46
necrotiserende colitis : 1
necrotiserende enterocolitis neonataal : 1
obstipatie, verstopping : 32
ontkleurde ontlasting : 1
opgezette buik : 2
pijn in de mond : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
projectiel braken : 9
regurgitatie : 9
slijmerige stoelgangen : 3
uitbraken van medicatie : 1
verandering in de stoelgang : 1
verhemelteaandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 6
verkleurde ontlasting : 14
verstopping : 1
winderigheid : 15
zachte ontlasting : 1
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 14
Neoplasmata : 4
acute lymfocytaire leukemie recidief : 1
acute megakaryocytaire leukemie : 1
leukemie recidief : 1
melanocytische naevus : 1
Nier en urinewegen : 17
aandoening urinelozing : 1
mictiefrequentie afgenomen : 4
nierfalen : 1
uitblijven van urineproductie : 2
ureter dilatatie : 1
urine flow verminderd : 1
urinegeur abnormaal : 1
urineretentie : 1
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 4
Oog : 105
Afwijking oogbeweging : 23
bloeding in het oogwit : 1
erytheem van het ooglid : 2
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
netvliesbloeding : 2
ongemak in het oog : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 26
oogafscheiding : 1
oogirritatie : 1
oogklacht : 1
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 3
oogontsteking : 5
oogpijn : 1
oogzwelling : 8
ptosis van een ooglid : 3
pupil vernauwing : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 3
rood oog : 4
scheelzien : 3
traanproductie verhoogd : 3
verwijding van de pupillen : 1
zwelling van ooglid : 9
Oor en evenwichtsorgaan : 8
oorpijn : 2
oorzwelling : 2
overgevoeligheid voor geluid : 1
voorbijgaande doofheid : 1
zwelling van de oorschelp : 2
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 669
abnormaal gedrag : 44
abnormaal slaapgerelateerd voorval : 1
abnormale dromen : 1
Afwijkend motorisch gedrag : 1
agressie : 3
angst : 4
Apathisch : 38
autismespectrumstoornis : 3
Breath holding spell : 45
dagdromen : 1
delirium febrile : 3
Disorganised speech : 1
fonofobie : 1
Frustration tolerance decreased : 1
gedragsproblemen : 5
head banging : 3
huilerigheid : 1
initiële insomnia : 4
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 182
nachtmerrie : 1
onrust : 8
overdreven waakzaamheid : 1
paniekaanval : 2
paniekreactie : 4
persoonlijkheidsverandering : 2
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 23
rusteloosheid : 70
slaap van slechte kwaliteit : 34
slaapstoornis : 34
slapeloosheid : 111
sociaal vermijdingsgedrag : 2
spanning : 1
staren : 19
stemming veranderd : 4
tic : 1
trichotillomanie : 1
verminderd oogcontact : 1
voedingsprobleem : 2
woede-aanval : 3
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
looponbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 217
dwangstand van het hoofd : 1
gespannenheid spier : 6
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 3
gewrichtszwelling : 1
groeivertraging : 1
houding afwijkend : 3
Infantile back arching : 7
mobiliteit verminderd : 5
nekmisvorming : 1
nekpijn : 1
okselgezwel : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 92
Problemen ledemaat : 4
skeletspierstijfheid : 17
Spierontsteking : 2
Spierpijn : 51
spierspasmen : 10
spiertrekkingen : 5
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 271
ademhalingsfrequentie verhoogd : 6
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
afwijkend EEG : 1
bacterietest positief : 1
bloed ketonlichaam verlaagd : 1
fecaal volume verlaagd : 1
gewicht verlaagd : 6
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 4
hartgeruis : 1
hoofdcircumferentie abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 181
lichaamstemperatuur verlaagd : 35
urinesediment abnormaal : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 7
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 13
vertraagde bloedstolling : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 6
witte bloedceltelling verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9631
Administration site induration : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
benauwdheidsgevoel : 1
bloeding op de injectieplaats : 10
crepitaties : 1
Developmental regression : 1
dorst : 1
dorst verminderd : 2
eczeem op injectieplaats : 2
erytheem op vaccinatieplaats : 1
exfoliatie van injectieplaats : 1
fibrose : 10
Gait inability : 3
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelenbijwerking : 3
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gezichtszwelling : 1
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 12
het heet hebben : 4
het koud hebben : 3
High-pitched crying : 11
hoge koorts : 144
huidontsteking op de injectieplaats : 1
huilen : 1.757
Illness : 9
induratie van vaccinatieplaats : 2
injectieplaatscyste : 1
injectieplaatsgranuloom : 3
injectieplaatshematoom : 90
injectieplaatskneuzing : 12
injectieplaatsoedeem : 1
injectieplaatsrash : 34
injectieplaatsulcus : 2
injectieplaatsurticaria : 3
injectieplaatsverharding : 248
injectieplaatsverkleuring : 49
injectieplaatsvesikels : 13
injectieplaatswarmte : 413
Injection site indentation : 1
jeuk op de injectieplaats : 46
koorts : 2.602
koude rillingen : 23
kreunen : 45
lage lichaamstemperatuur : 4
letsel op injectieplaats : 1
lichaamszwakte : 28
litteken op injectieplaats : 2
littekenvorming op de injectieplaats : 2
loopstoornis : 5
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 1
malaise : 217
niet lekker voelen : 1
nodule op injectieplaats : 84
onbeoordeelbaar voorval : 1
ongemak op injectieplaats : 12
ongewenste reactie : 1
ontsteking : 102
ontsteking op de injectieplaats : 1.015
onverwacht effect : 1
papel op injectieplaats : 4
perifeer oedeem : 10
perifere zwelling : 44
pijn : 122
pijn op de injectieplaats : 519
reactie op de injectieplaats : 20
reactie op vaccinatieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 692
schijndood : 1
schreeuwen : 63
schuimbekken : 2
secretie uitscheiding : 1
steriel abces op de injectieplaats : 3
streaking op injectieplaats : 1
traagheid : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 136
uitscheiding op injectieplaats : 3
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
urticaria op vaccinatieplaats : 1
vaccinatieplaatspijn : 1
vaccinatieplaatspruritus : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 3
verkleuring van vaccinatieplaats : 4
verminderd gebruik ingeente arm of been : 44
verminderde activiteit : 4
vermoeidheid : 114
verslechtering van de aandoening : 7
vertraging van de ontwikkeling : 3
warmte op vaccinatieplaats : 2
wiegendood : 3
zich zenuwachtig voelen : 2
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 21
zwelling aangezicht : 21
zwelling op vaccinatieplaats : 2
zwelling van injectieplaats : 716
Voeding en stofwisseling : 386
Food refusal : 2
gewichtstoename slecht : 3
hypofagie : 32
niet goed groeien : 2
slecht gevoede zuigeling : 15
stofwisselingsstoornis : 1
toegenomen eetlust : 7
type 1 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 13
verhoogde triglyceriden : 1
verminderd drinken : 61
verminderde eetlust : 231
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vochtopname verlaagd : 14
voedingsstoornis : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
genitaal oedeem : 1
peniel erytheem : 1
peniszwelling : 1
Zenuwstelsel : 1504
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 2
ataxie : 2
Bell's palsy : 1
bewegingsarmoede : 1
bewegingsstoornis : 3
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 60
bloeding in of rondom de hersenen : 4
cerebraal hematoom : 1
cognitieve aandoening : 1
collaps of een shock-achtige toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) : 260
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 7
dyskinesie : 18
een verlaagde spierspanning : 125
epilepsie : 12
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) : 1
flauwvallen : 75
fontanel ingedrukt : 2
gedeeltelijke verlamming : 1
gedeeltelijke verlamming : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
grimassen : 4
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hersenbloeding : 2
hoofdpijn : 38
hypersomnie : 21
hyporesponsief voor stimuli : 43
insult anoxisch : 1
koortsstuip : 110
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 11
kwijlen : 9
Motorische disfunctie : 2
Nekstijfheid : 2
niet-reagerend op prikkels : 20
onrust bij pasgeborene : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 9
overdreven schrikreactie : 2
Partiele insulten (simplex) : 1
petit mal epilepsie : 4
postictale toestand : 4
presyncope : 33
psychomotorische vaardigheden gestoord : 2
risus sardonicus : 1
sedatie : 2
Sensory processing disorder : 1
slaaptekort : 1
slaapzucht (lethargie) : 2
slaperigheid : 289
slechte zuigreflex : 1
spasmen bij een kind : 7
spierspasmen : 73
spraakontwikkelingstoornis : 1
titubatie van hoofd : 5
toeval (convulsie) : 53
trage response op stimuli : 5
trilling/beving (tremor) : 20
uitpuilende fontanel : 6
veranderd bewustzijn : 1
verhoogde druk in de schedel : 1
verhoogde spanning : 47
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 78
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 6
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DIFTERIE-HAEMOPHILUS-KINKHOEST-POLIO-TETANUS-HEPATITIS B

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07CA01 DTP VACCIN Injectie
2 J07CA01 DTP VACCIN (DTP VACCIN) Suspensie voor injectie
3 J07CA01 REVAXIS (DTP VACCIN) Suspensie voor injectie
4 J07CA02 BOOSTRIX (DKTP VACCIN) Injectie
5 J07CA02 BOOSTRIX POLIO (DKTP VACCIN) Suspensie voor injectie
6 J07CA02 DKTP VACCIN Injectie
7 J07CA02 INFANRIX-IPV (DKTP VACCIN) Injectie
8 J07CA02 TRIAXIS POLIO (DKTP VACCIN) Suspensie voor injectie
9 J07CA06 INFANRIX-IPV () Injectie
10 J07CA06 PEDIACEL (DKTP-HIB VACCIN) Injectie