Bijwerkingen vaccinatie baby

 

Baby’s krijgen de eerste 14 maanden zo’n tien vaccinaties tegen ernstige infectieziekten via het Rijksvaccinatieprogramma. Deze vaccinaties kunnen bijwerkingen geven. Op deze pagina leest u meer informatie over de aard en duur van bijwerkingen van vaccinatie bij baby’s.

Bijwerkingen van vaccinatie bij baby’s in het kort

  • Bijwerkingen ontstaan meestal binnen 48 uur na vaccinatie.
  • De BMR-prik kan bijwerkingen geven tussen de 5e en 12e dag na vaccinatie
  • Veelvoorkomende bijwerkingen zijn onder andere: koorts, niet lekker voelen, huilen en reactie op de prikplaats.
  • De meeste bijwerkingen zijn mild en verdwijnen na enkele dagen vanzelf.
  • Het risico op een ernstige of langdurige bijwerking is erg klein.
  • Neem contact op met de huisarts als jouw kind kreunt, erg suf of ziek is of andere ernstige klachten ervaart.
  • Bij andere zorgen en vragen kun je ook contact opnemen met het consultatiebureau.
  • U kunt bijwerkingen melden bij Lareb.

Wanneer treden bijwerkingen van vaccinatie op bij baby’s?

  • Pneumokokkenvaccin, DKTP-Hib-HepB-vaccin en meningokokken ACWY-vaccin (bij 3, 5, 11 en of 14 maanden): meestal binnen 48 uur. 
  • BMR-vaccin (bij 14 maanden): meestal tussen de 5e en de 12e dag na de vaccinatie.

De bijwerkingen verdwijnen meestal na enkele dagen vanzelf. Neem contact op met de huisarts of met het consultatiebureau bij ernstige of aanhoudende klachten (langer dan 2 weken), of als u zich zorgen maakt. De huisarts of de arts van het consultatiebureau kan uitleg geven over de bijwerking, onderzoeken of het mogelijk om iets anders dan een bijwerking gaat en eventueel doorverwijzen naar een kinderarts.

Welke bijwerkingen van vaccinatie treden op bij baby’s?

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen.

Koorts of koortsstuip na vaccinatie

Een veelvoorkomende bijwerking van vaccinatie is koorts. Er is sprake van koorts wanneer de lichaamstemperatuur 38 graden of hoger is. In de meeste gevallen ontstaat de koorts 6 tot 8 uur na vaccinatie. Na BMR-vaccinatie kan koorts ook na 5 tot 12 dagen ontstaan. . De koorts verdwijnt meestal binnen 1 tot 2 dagen. Als de koorts langer duurt dan 3 dagen of weer terugkomt na een aantal koortsvrije dagen, neem dan contact op met de huisarts. Lees hier meer over koorts na vaccinatie.

Als een baby koorts krijgt na vaccinatie, dan kan een koortsstuip optreden. Het kind verstijft dan en schokt heftig met de armpjes en beentjes. Dit kan enkele minuten tot een kwartier duren. Leg uw baby in geval van een koortsstuip op de zij en zorg er voor dat hij/zij zich niet kan bezeren. Bel ook direct uw huisarts. Een koortsstuip ziet er alarmerend uit en is naar om mee te maken, maar kan zelden kwaad.

Reacties en pijn op de prikplek na vaccinatie

Baby’s krijgen de prik meestal in hun dijbeen, en eventueel in de bovenarm. Op de prikplek kan een reactie ontstaan, zoals roodheid, warmte, zwelling, pijn of jeuk. Het been of de arm kan door deze reactie pijnlijk zijn. Ook kan er een klein onderhuids bultje overblijven op de prikplek. Reacties op de prikplek beginnen ongeveer 3 tot 24 uur na vaccinatie en kunnen een paar dagen aanhouden. De klachten verdwijnen vaak weer vanzelf na enkele dagen, zonder dat behandeling nodig is.

Niet alle vaccins worden via een injectie gegeven. Zo wordt het rotavirusvaccin bijvoorbeeld via druppels in de mond toegediend. Reacties op de prikplek komen daar dan ook niet voor.

Zwelling na vaccinatie

In sommige gevallen raakt het gebied rond de prikplek dusdanig opgezwollen dat het over het schouder-, elleboog- knie- of heupgewricht heen gaat, of rondom de hele bovenarm. Dit wordt ook wel ‘extensive limb swelling’ genoemd. Deze reactie ontstaat meestal 24 tot 48 uur na de vaccinatie. Het verdwijnt vanzelf binnen 4 tot 5 dagen zonder blijvende klachten en zonder dat behandeling nodig is.

Huilen en ontroostbaar na vaccinatie

Het komt vaak voor dat baby’s ongeveer 3 tot 24 uur na vaccinatie hangerig of huilerig zijn. Soms zijn ze ontroostbaar en huilen ze langdurig en op een hoge, indringende toon. Ze kunnen pijn hebben op de plek waar geprikt is, maar het kan ook zijn dat ze onrustig of overstuur zijn door de vaccinatie. Huilen kan ook later na vaccinatie optreden als gevolg van koorts of het niet lekker voelen. Dit kan een aantal dagen duren. Deze klachten gaan meestal over zonder behandeling. Wanneer de klachten over zijn, stopt het huilen ook. Lees hier meer over huilen na vaccinatie.

Slapen na vaccinatie

De meeste baby’s slapen de eerste 24 uur na vaccinatie veel. Het kan ook zijn dat het juist minder slaapt, omdat het zich niet lekker voelt. Dit kan een paar dagen duren en gaat meestal vanzelf over. Lees hier meer over niet lekker zijn na vaccinatie.

Verkleurde beentjes na vaccinatie

Vooral jonge zuigelingen kunnen verkleuringen van de beentjes krijgen na een inenting. Het gaat om warme, rode beentjes of juist blauwe of bleke, koude beentjes die 3 tot 4 uur na vaccinatie ontstaan. Ze hebben er vaak last van en huilen erbij. De verkleuring kan ook op de onderbuik optreden. De verkleuring is vaak scherp begrensd, en begint en stopt vrij plotseling. Het houdt meestal enkele uren aan. Deze verkleurde benen zijn onschuldig, maar kunnen wel zorgen voor ongerustheid bij de ouders. Lees hier meer over verkleuringen van de huid na vaccinatie. 

Huiduitslag na vaccinatie

Huiduitslag na de vaccinatie komt regelmatig voor. Het ontstaat meestal binnen 24 uur na de vaccinatie. Huiduitslag na een BMR-vaccinatie kan 5 tot 12 dagen na vaccinatie ontstaan. Als er verder geen andere verschijnselen optreden zoals zwellingen, dan is er vrijwel nooit sprake van een allergische reactie. De huiduitslag verdwijnt meestal vanzelf na een paar dagen.

Galbulten of netelroos na vaccinatie

Vaccinatie kan galbulten veroorzaken, ook wel netelroos of urticaria genoemd. Er verschijnen roze, of rode vlekken op de huid, soms met een witte rand. Ze kunnen licht opzwellen, erg jeuken en branderig aanvoelen. Galbulten kunnen binnen enkele minuten, maar ook pas een paar dagen na de injectie ontstaan. Het komt op alle leeftijden voor, ook bij baby’s. Galbulten zijn vervelend maar onschuldig, en verdwijnen meestal weer binnen een dag. Lees hier meer over galbulten na vaccinatie.

Bleek en slap na vaccinatie (HHE)

Baby’s kunnen binnen 48 uur na vaccinatie plotseling heel slap en bleek worden en een verminderd reactievermogen hebben. Dit wordt ook wel HHE (hypotonische hyporesponsieve episode) genoemd en komt vooral voor bij jonge zuigelingen, van rond de twee maanden. Het kan er beangstigend uitzien, maar is vrijwel altijd onschuldig. Meer informatie over HHE leest u hier.

Allergische reactie na vaccinatie

Acute, ernstige allergische reacties na een vaccinatie zijn erg zeldzaam en ontstaan vaak binnen enkele minuten tot een half uur na de vaccinatie. Niet alle huidreacties zijn allergische reacties. Bel 112 bij klachten zoals luchtwegklachten, zwellingen in het gezicht of de keel of een verlaagd bewustzijn.

Vaccinatie tijdens de zwangerschap

Moeders van Morgen is het kenniscentrum van Lareb dat onderzoek doet naar geneesmiddelgebruik en vaccinaties tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding. In hun kennisbank vind je meer informatie over o.a. de 22wekenprik, de griepprik en coronavaccinatie rondom de zwangerschapsperiode.

Meer informatie

Meer informatie over vaccinaties voor baby’s en kinderen is te vinden op de website van het RIVM: rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties.