HPV monitor 9-10 jarigen

 

Met de HPV monitor brengen we klachten na de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma in kaart bij kinderen van 9 en 10 jaar. Het gaat hierbij om de vaccinaties tegen bof, mazelen en rodehond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en het humaan papillomavirus (HPV). We houden bij welke bijwerkingen optreden na vaccinatie, wanneer deze optreden, hoe lang ze duren en of eventuele klachten opnieuw optreden na een volgende vaccinatie. Met de resultaten kunnen wij ouders in de toekomst beter informeren.

Meer informatie en aanmelden

Dit onderzoek is gestart in april 2022. Je kunt je nog steeds aanmelden voor dit onderzoek als jouw kind is geboren in 2014 en de eerste HPV vaccinatie ontvangt. Deze vaccinatie mag niet langer dan 6 dagen geleden gegeven zijn. Aanmelden kan via de website www.hpvmonitor.nl.

Download de brochure

Krijgt je kind binnenkort de HPV vaccinaties?

Resultaten

Zodra er resultaten uit dit onderzoek bekend zijn, zullen wij die hier tonen.