Monitor anti-diabetica

 

Het doel van dit onderzoek was om informatie te krijgen over hoe vaak bijwerkingen van anti-diabetische middelen (met uitzondering van insulines) optreden, wanneer de bijwerkingen optreden en hoe hier het beste mee om te gaan.

Meer informatie en aanmelden

Dit onderzoek is gesloten. Je kan je niet meer aanmelden. Het onderzoek liep van 1 februari 2008 tot 1 april 2012. 

Resultaten

Inzicht in de veiligheidsprofiel van anti-diabetica

Onderzoek vanuit het perspectief van patiënten die anti-diabetica gebruiken.
Lees hier het artikel in Pharmacoepidemiol Drug Saf (Engels).  

Metformine in de dagelijkse praktijk

Dit onderzoek geeft inzicht in frequentie, latentietijd en beloop van bijwerkingen bij metformine in de dagelijkse praktijk.
Lees hier het artikel in Eur J Clin Pharmacol (Engels).

Onderzoek naar latentietijd van veelvoorkomende bijwerkingen van anti-diabetica beter bekeken

In dit onderzoek is gekeken of bijwerkingen van anti-diabetica met behulp van de gamma- of Weibull verdeling gemodelleerd kunnen worden.
Lees hier het artikel in J of Clin Epidem (Engels).

Deelnemers in een vragenlijst onderzoek kunnen verschillen met patiënten die niet meedoen

Dit onderzoek laat zien dat de uitkomsten van diabetespatiënten die deelnamen, niet altijd representatief zijn voor de gehele patiëntenpopulatie.
Lees hier het artikel in EUr J Clin Pharmacol (Engels).

Niet alle patiënten willen meedoen aan een vragenlijst onderzoek

Apothekers hebben hier een belangrijke rol in.
Lees hier het artikel in het Int J of Pharmacy Practice (Engels).

Actieve bewaking van nieuwe diabetesmiddelen

Recent zijn er twee nieuwe geneesmiddelen ter behandeling van diabetes mellitus type 2 op de markt verschenen, sitagliptine en exenatide. Deze middelen, worden ze sinds februari 2008 gevolgd met Lareb Intensive Monitoring (LIM), een nieuwe methode om de veiligheid van bepaalde geneesmiddelen actief te volgen. Deze methode is een aanvulling op het huidige systeem van het melden van bijwerkingen.
Lees hier het artikel in Patient Care (Nederlands).