Monitor pregabaline

 

Pregabaline (Lyrica) wordt sinds 2005 in Nederland op de markt gebracht voor de behandeling van zenuwpijn bij volwassenen en als aanvullende behandeling van plaatselijke epilepsieaanvallen. Hoewel onderzoeken het middel goedkeurden voor de markt, zijn er ook onderzoeken nodig die mogelijk onverwachte bijwerkingen tijdens het gebruik van dit middel  aan het licht te brengen.

Aangezien de meeste mensen dit medicijn relatief lang zullen gebruiken, is er speciale aandacht nodig voor de effecten op de lange termijn. Bijwerkingencentrum Lareb voerde een online monitoringsprogramma uit dat zich richtte op de ervaringen van pregabaline-gebruikers.

Meer informatie en aanmelden

Dit onderzoek is gesloten. je kunt je niet meer aanmelden. Het onderzoek liep van 1 augustus 2006 tot 31 juli 2008. 

Resultaten

Vragenlijst onderzoek kan bijdragen aan kennis over bijwerking

Met een vragenlijstonderzoek is het mogelijk bijwerkingen in de tijd te volgen, zowel op individueel als op geaggregeerd niveau. Dit is een waardevolle aanvulling op de bestaande farmacovigilantiemethoden, zoals spontanemeldingsystemen, omdat het andere (aanvullende) informatie oplevert.
Lees hier het artikel in het Pharmaceutisch Weekblad (Nederlands).

Vragenlijstonderzoek naar ervaringen met pregabaline

Met behulp van online vragenlijsten kunnen ervaringen van gebruikers kennis leveren over bijwerkingen zoals hoofdpijn. Ook is er meer bekend wat betreft latentietijd en de duur van de bijwerking.
Lees hier het artikel in Drug Saf (Engels).
Lees hier het artikel in Pharmacoepidemiol Drug Saf (Engels).