Pilot infrastructuur zorgdatabases

In samenwerking met het RIVM, Nivel, PHARMO, STIZON en ZorgTTP start Bijwerkingencentrum Lareb een pilot om een infrastructuur te bouwen voor vervolganalyses op basis van zorgdata. Dit pilot project richt zicht op potentiële bijwerkingen van de coronavaccins. Binnen de opgezette infrastructuur zullen diverse mogelijke bijwerkingen onderzocht worden op basis van zorgdata. Met deze infrastructuur kan een vermoedelijke bijwerking sneller en nader worden onderzocht, zeker bij grootschalige vaccinatieprogramma’s is dit van groot belang.

Meer informatie

Vermoedens van bijwerkingen die worden gemeld bij Lareb hebben een belangrijke signaalfunctie. Echter, op basis van de meldingen alleen kan niet altijd worden bepaald of er een verband bestaat tussen de bijwerking en het vaccin en hoe sterk dat verband is. Daarnaast kan niet vastgesteld worden of er specifieke groepen zijn met een verhoogd risico en of er andere risicofactoren zijn. Hiervoor zijn vervolganalyses gewenst op basis van zorgdata, zoals huisartsen-en ziekenhuisdata. Deze databronnen bevatten veel relevante informatie, zoals comorbiditeit en medicatie, over een representatieve groep wat nodig is om goed onderzoek te kunnen doen. Indien voor ieder potentieel veiligheidssignaal iedere keer opnieuw een proces ingericht dient te worden voor het aanvragen en opzetten van analyses en de daarvoor benodigde koppelingen, gaat onnodig tijd verloren. Een infrastructuur die vervolganalyses op basis van zorgdata mogelijk maakt is hierbij onmisbaar.

Het Nivel en STIZON leveren de benodigde huisartsendata en het RIVM levert de vaccinatiedata. Deze data worden eerst tweemaal getokeniseerd door ZorgTTP en vervolgens geanonimiseerd door STIZON. Deze pilot richt zich op de volgende signalen na coronavaccinatie:

  • herpes zoster (gordelroos)
  • menstruatiestoornissen
  • postmenopauzaal bloedverlies
  • veneuze trombose

De onderzoeksvragen die centraal staan bij de analyses zijn:

1. Is er een verhoogd risico op diverse potentiële bijwerkingen na COVID-19 vaccinaties per vaccintype en prikmoment?
2. Zijn er risicogroepen die een verhoogde kans hebben op het krijgen van diverse potentiële bijwerkingen na COVID-19 vaccinatie?

Resultaten

Menstruatiestoornissen

Er werden 631.802 vrouwen geïncludeerd in het onderzoek. Hiervan had 18.986 (3%) de huisarts geconsulteerd voor een menstruatiestoornis in 2021. Er werd in het algemeen geen stijging gezien in het aantal huisartsenconsulten voor menstruatiestoornissen na COVID-19 vaccinatie.
Lees hier over het onderzoek en resultaten.

Resultaten over postmenopauzaal bloedverlies, herpes zoster en veneuze trombose volgen nog.

Vragen of opmerkingen

Wil je meer weten over de gegevensverwerking? Of heb je nog andere vragen en/of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op met Rana Jajou, projectleider via r.jajou@lareb.nl.

Wil je weten of jouw gegevens gebruikt worden bij dit project en heb je hier bezwaar tegen, dan kun je je richten tot de FG’s van de data leverende partijen.