Pilot infrastructuur zorgdatabases

 

In samenwerking met het RIVM, Nivel, PHARMO, STIZON en ZorgTTP start Bijwerkingencentrum Lareb een pilot om een infrastructuur te bouwen voor vervolganalyses op basis van zorgdata. Deze pilot richt zicht op mogelijke bijwerkingen van de coronavaccins. Binnen de opgezette infrastructuur zullen we minimaal vijf mogelijke bijwerkingen onderzoeken op basis van zorgdata. Met deze infrastructuur kunnen we een vermoedelijke bijwerking sneller en in meer detail onderzoeken, zeker bij grootschalige vaccinatieprogramma’s is dit van groot belang.

Meer informatie

Vermoedens van bijwerkingen die mensen melden bij Lareb hebben een belangrijke signaalfunctie. Echter, op basis van de meldingen alleen kunnen wij niet bepalen of er een verband bestaat tussen de bijwerking en het vaccin en hoe sterk dat verband is. Daarnaast weten we dan ook niet of er specifieke groepen zijn met een verhoogd risico en of er andere risicofactoren zijn. Hiervoor moet er vervolgonderzoek komen op basis van zorgdata, zoals huisartsen-en ziekenhuisdata. Deze databronnen bevatten veel relevante informatie, zoals comorbiditeit en medicatie, over een representatieve groep wat nodig is om goed onderzoek te kunnen doen. Indien voor ieder mogelijk veiligheidssignaal iedere keer een nieuw proces nodig is voor het aanvragen en opzetten van analyses en manieren om data te delen , gaat veel nuttige tijd verloren. Een goede infrastructuur, die vervolganalyses op basis van zorgdata mogelijk maakt, is hierbij onmisbaar.

Het Nivel en STIZON leveren de benodigde huisartsendata en het RIVM levert de vaccinatiedata. Deze data worden eerst tweemaal getokeniseerd door ZorgTTP en vervolgens geanonimiseerd door STIZON.

Deze pilot richt zich op de volgende signalen na coronavaccinatie:

  • herpes zoster (gordelroos)
  • menstruatiestoornissen
  • postmenopauzaal bloedverlies
  • trombose
  • opvlamming van auto-immuunziektes zoals psoriasis.

De onderzoeksvragen die centraal staan bij de analyses zijn:

1. Is er een verhoogd risico op diverse potentiële bijwerkingen na COVID-19 vaccinaties per vaccintype en prikmoment?

2. Zijn er risicogroepen die een verhoogde kans hebben op het krijgen van diverse bijwerkingen na COVID-19 vaccinatie?

Resultaten

De eerste resultaten verwachten we eind 2023.

Vragen of opmerkingen

Wil je meer weten over de gegevensverwerking? Of heb je nog andere vragen en/of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op met Rana Jajou, projectleider via r.jajou@lareb.nl.

Wil je weten of jouw gegevens gebruikt worden bij dit project en heb je hier bezwaar tegen, dan kun je je richten tot de FG’s van de data leverende partijen.