Update van bijwerkingen

Deze update betreft alle binnengekomen meldingen bij Bijwerkingencentrum Lareb van vermoede bijwerkingen bij coronavaccins en die door deskundigen bekeken zijn tot en met 6 juni 2021.

De meldingen gaan over ongeveer 10,4 miljoen gegeven vaccins. Hierbij gaat het om ongeveer 7,3 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 2,1 miljoen van AstraZeneca (Vaxzevria), 700.000 van Moderna en 250.000 van Janssen. Deze cijfers zijn gebaseerd op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

We tonen één keer per twee weken een update van de gemelde bijwerkingen. Als er in de tussentijd nieuwe inzichten zijn, zullen we vanzelfsprekend daarover berichten. Voor meer informatie over bijwerkingen van de coronavaccins, bekijk onze veelgestelde vragen

Aantal meldingen
In totaal betreft het nu 69.800 meldingen. Hiervan gaan 57.708 over de 1ste vaccinatie en 12.092 over de 2de vaccinatie.

Vaccin Meldingen
na 1ste vaccinatie
Meldingen
na 2e vaccinatie
Totaal
AstraZeneca (Vaxzevria) 31.091 514 31.605
Pfizer/BioNTech (Comirnaty) 16.590 8.488 25.078
Moderna vaccin 4.975 3.077 8.052
Janssen vaccin 4.931 - 4.931
Vaccinmerk onbekend 121 13 134

 

Bekijk voor meer informatie over onze meldingen het overzicht van alle gemelde bijwerkingen.

Vooral bekende bijwerkingen gemeld
Er zijn nu in totaal 384.558 vermoede bijwerkingen gemeld bij Lareb. De meest gemelde bijwerkingen zijn:

  1. Hoofdpijn (42.302)
  2. Je niet lekker voelen (41.063)
  3. Spierpijn (39.210)
  4. Vermoeidheid (38.540)
  5. Rillingen (35.701)
  6. Pijn op de prikplek (26.987)
  7. Koorts (26.293)
  8. Gewrichtspijn (21.161)
  9. Misselijkheid (20.953)
  10. Zwelling op de prikplek (10.189)

 

Bekijk voor meer informatie het overzicht van alle gemelde bijwerkingen.

Uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes
Een combinatie van uitgebreide trombose en een laag aantal bloedplaatjes is beschreven als zeldzame bijwerking in de bijsluiters van het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria) en het Janssen vaccin. Het wordt daarin nu ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS) genoemd.

Lareb ontving tot nu toe 20 meldingen van uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes op ongeveer 2,1 miljoen AstraZeneca vaccins. Het is niet bij al deze meldingen zeker dat het door het vaccin komt, maar er is wel een sterke verdenking dat het hier om deze specifieke ernstige bijwerking gaat. De klachten ontstonden 7 tot 20 dagen na de eerste vaccinatie met het AstraZeneca vaccin. Het gaat om 14 vrouwen en 6 mannen. Hiervan waren er 6 personen tussen 20 en 40 jaar, 3 personen tussen 40 en 60 jaar en 11 personen ouder dan 60 jaar. Drie mensen zijn overleden. Sinds 8 april ontvangen vooral 60-plussers dit vaccin. Er zijn tot nu toe nog geen meldingen ontvangen van deze bijwerking op de ongeveer 250.000 gegeven vaccins van Janssen.

Trombose (zonder een laag aantal bloedplaatjes)
‘Gewone’ trombose (bloedpropjes) is tot nu toe geen bekende bijwerking van de coronavaccins. Trombose en longembolieën hebben diverse oorzaken en komen best vaak voor, bij ongeveer 1 op de 1000 mensen per jaar. Lareb ontvangt hierover ook meldingen na coronavaccinatie. In een overzicht van meldingen tot en met 14 april waren dit er 399. Op basis van onze meldingen kan geen conclusie worden getrokken over een relatie met de vaccins. Daarom adviseert Lareb meer onderzoek naar trombose en embolieën na coronavaccinaties. Lees voor meer informatie ons overzicht over de meldingen van trombose en embolieën na coronavaccinatie.

Laag aantal bloedplaatjes (zonder trombose)
De bijwerking ‘laag aantal bloedplaatjes’ (trombocytopenie) is toegevoegd aan de bijsluiter van het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria). Soms krijgt iemand daardoor blauwe plekken, een bloedneus of puntbloedinkjes in de huid. Deze bijwerking is tijdelijk en meestal niet ernstig. Het gaat bij de meeste mensen vanzelf over. Het is het wel belangrijk dat uitgesloten wordt dat een gevaccineerde niet ook trombose heeft (en dus de zeer zeldzame, ernstige bijwerking).

Allergische reacties
Bijwerkingencentrum Lareb ontving 159 meldingen met klachten die passen bij een heftige allergische reactie, waarvan 94 bij het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 46 bij het vaccin van AstraZeneca (Vaxzevria), 17 bij het vaccin van Moderna en 2 bij het vaccin van Janssen. Bij 43 meldingen was er een vastgestelde anafylactische reactie. Bij de andere meldingen waren er symptomen (zoals uitgebreide huiduitslag of zwelling rond de ogen of keel) die bij een heftige allergische reactie kunnen passen. De eerste symptomen van anafylactische reacties begonnen meestal in de eerste 15-30 minuten na vaccinatie. Bij sommigen duurde het tot enkele uren voordat de klachten het hevigst werden. Alle patiënten zijn snel en adequaat behandeld en hersteld.

Overlijdens
Tot nu toe zijn er 381 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat hier om 249 personen van 80 jaar of ouder, 97 personen tussen de 65 en 79 jaar en 33 personen onder de 65 jaar. Van 2 personen is de precieze leeftijd niet bekend.

De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat vooral in de ouderenpopulatie gebruikt wordt.

Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden.

Vaccin Meldingen overlijdens
na 1ste vaccinatie
Meldingen overlijdens
na 2e vaccinatie
Totaal
Pfizer/BioNtech 218 83 301
Moderna vaccin 23 15 38
AstraZeneca 33 3 36
Janssen vaccin 0 - 0
Vaccinmerk onbekend 5 1 6

 

Bij veel meldingen was er meer informatie nodig over de oorzaak van overlijden, opgetreden bijwerkingen en onderliggende gezondheidsproblemen. Deze informatie is nagevraagd. Helaas is er bij meerdere meldingen nog steeds onvoldoende bekend voor een goed inzicht. In de meldingen met voldoende informatie, zijn bij een groot deel de gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise. Er zijn 3 patiënten overleden na een uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Lareb heeft een overzicht gemaakt van overlijdens in de eerste 8 weken van de vaccinatiecampagne.

Overige meldingen
In het overzicht van de meldingen van vermoede bijwerkingen staan ook klachten die niet in de bijsluiters staan. Deze en ook andere opvallende meldingen worden door Lareb besproken met experts. Als de meldingen daar aanleiding toe geven, wordt een nadere analyse gedaan. Zo kunnen eventuele nieuwe bijwerkingen worden opgespoord. Het blijft belangrijk dat mensen vermoede bijwerkingen melden. Zodra de meldingen tot nieuwe inzichten leiden, maken we dat bekend.