Update van bijwerkingen

Deze update betreft alle binnengekomen meldingen bij Bijwerkingencentrum Lareb van vermoede bijwerkingen bij coronavaccins en die door deskundigen bekeken zijn tot en met 11 april 2021.

De meldingen gaan over ongeveer 3,1 miljoen gegeven vaccins. Hierbij gaat het om ongeveer 2,3 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 600.000 van AstraZeneca (Vaxzevria) en 200.000 van Moderna.*

We tonen één keer per twee weken een update van de gemelde bijwerkingen. Los van de aantallen zijn er niet elke week nieuwe inzichten. Als er in de tussentijd wel nieuwe inzichten zijn, zullen we vanzelfsprekend daarover berichten.

* Naar schatting gebaseerd op Coronadashboard.rijksoverheid.nl

Aantal meldingen

In totaal betreft het nu 33.585 meldingen met 197.652 vermoede bijwerkingen. Hiervan gaan 17.032 meldingen over het vaccin van AstraZeneca (Vaxzevria), 13.793 meldingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty) en 2.654 meldingen over het vaccin van Moderna. Bij 106 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.

Klik hier voor het overzicht van alle gemelde bijwerkingen.

Vooral bekende bijwerkingen gemeld

De meest gemelde bijwerkingen zijn hoofdpijn (22.366), je niet lekker voelen (21.760), spierpijn (21.334), vermoeidheid (19.949), rillingen (19.451), koorts (14.632), gewrichtspijn (11.260) en misselijkheid (10.850). Ook reacties op de prikplek, zoals pijn (14.317), zwelling (5.401) en warmte (5.178) zijn vaak gemeld.

Trombose in combinatie met een tekort aantal bloedplaatjes

Trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes is een zeldzame bijwerking van het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria). Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot nu toe 8 meldingen van trombose in combinatie met een tekort aantal bloedplaatjes.

Bijwerkingencentrum Lareb ontving ook verschillende meldingen van ‘gewone’ trombose (bloedpropjes) en longembolieën na coronavaccinatie. Trombose en longembolie hebben diverse oorzaken en komen best vaak voor, bij ongeveer 1 op de 1000 mensen per jaar. Lareb is bezig met het maken van een overzicht van alle meldingen van trombose en embolieën na de coronavaccinaties.

Allergische reacties

Bijwerkingencentrum Lareb ontving 73 meldingen met klachten die passen bij een heftige allergische reactie, waarvan 48 bij het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 18 bij het vaccin van AstraZeneca (Vaxzevria) en 7 bij het vaccin van Moderna. Bij 23 meldingen was er een vastgestelde anafylactische reactie. Bij de andere meldingen waren er symptomen (zoals uitgebreide huiduitslag of zwelling rond de ogen of keel) die bij een heftige allergische reactie kunnen passen. De eerste symptomen van heftige allergische reacties begonnen meestal in de eerste 15-30 minuten na vaccinatie. Bij sommigen duurde het tot enkele uren voordat de klachten het hevigst werden. Alle patiënten zijn snel en adequaat behandeld en hersteld.

Overlijdens

Tot nu toe zijn er 225 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat hierbij om 182 personen van 80 jaar of ouder, 34 personen tussen de 65 en 79 jaar en 8 personen onder de 65 jaar. Van één persoon is de precieze leeftijd niet bekend. De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty)(150 na de eerste vaccinatie en 40 na de tweede vaccinatie). Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat vooral in de ouderenpopulatie gebruikt wordt. Bij 22 meldingen betrof het het vaccin van Moderna (16 na de eerste vaccinatie en 8 na de tweede vaccinatie) en bij 9 meldingen het vaccin van AstraZeneca (Vaxzevria). Bij 4 meldingen is het vaccin onbekend. Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden.

Bij veel meldingen was er meer informatie nodig over de oorzaak van overlijden, opgetreden bijwerkingen en onderliggende gezondheidsproblemen. Deze informatie is nagevraagd. Helaas is er bij meerdere meldingen nog steeds onvoldoende bekend voor een goed inzicht. In de meldingen met voldoende informatie, zijn bij een groot deel de gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise. Een patiënt overleed na een uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Lareb heeft onlangs een overzicht gemaakt van overlijdens in de eerste 8 weken van de vaccinatiecampagne.

Overige meldingen

In het overzicht van de meldingen van vermoede bijwerkingen staan ook klachten die niet in de bijsluiters staan. Deze en ook andere opvallende meldingen worden door Lareb besproken met experts. Als de meldingen daar aanleiding toe geven, wordt een nadere analyse gedaan. Zo kunnen eventuele nieuwe bijwerkingen worden opgespoord. Het blijft belangrijk dat mensen vermoede bijwerkingen melden. Zodra de meldingen tot nieuwe inzichten leiden, maken we dat bekend.

In de rubriek veelgestelde vragen kunt u eerder besproken onderwerpen uit de weekoverzichten teruglezen.