Update van bijwerkingen

Deze update betreft alle binnengekomen meldingen bij Bijwerkingencentrum Lareb van vermoede bijwerkingen bij coronavaccins en die door deskundigen bekeken zijn tot en met 4 juli 2021. Het aantal meldingen van vermoede bijwerkingen per coronavaccin is te vinden op www.lareb.nl/coronameldingen.

De meldingen gaan over ongeveer 16,5 miljoen gegeven vaccins. Hierbij gaat het om ongeveer 11,8 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 2,8 miljoen van AstraZeneca (Vaxzevria), 1,3 miljoen van Moderna (Spikevax) en 600.000 van Janssen. Deze cijfers zijn gebaseerd op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

De eerst volgende update zal zijn op 3 augustus 2021. Als er in de tussentijd nieuwe inzichten zijn, zullen we vanzelfsprekend daarover berichten. Voor meer informatie over bijwerkingen van de coronavaccins, bekijk onze veelgestelde vragen.

Aantal meldingen
In totaal betreft het nu 93.453 meldingen. Hiervan gaan 66.724 over de 1ste vaccinatie en 14.756 over de 2de vaccinatie.

Vaccin Meldingen
na 1ste vaccinatie
Meldingen
na 2e vaccinatie
Totaal
Pfizer/BioNTech (Comirnaty) 25.800 11.867 37.667
AstraZeneca (Vaxzevria) 32.847 1.213 34.060
Moderna (Spikevax) 8.046 5.182 13.228
Janssen vaccin 8.343 - 8.343
Vaccinmerk onbekend 140 15 155

 

Bekijk voor meer informatie over onze meldingen het overzicht van alle gemelde bijwerkingen.

Vooral bekende bijwerkingen gemeld
Er zijn nu in totaal 498.983 vermoede bijwerkingen gemeld bij Lareb. De meest gemelde bijwerkingen zijn:

  1. Hoofdpijn (54.286)
  2. Je niet lekker voelen (52.880)
  3. Vermoeidheid (51.208)
  4. Spierpijn (50.329)
  5. Rillingen (43.556)
  6. Pijn op de prikplek (34.840)
  7. Koorts (32.047)
  8. Misselijkheid (27.484)
  9. Gewrichtspijn (27.016)
  10. Zwelling op de prikplek (13.199)

Bekijk voor meer informatie het overzicht van alle gemelde bijwerkingen.

Uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes
Een combinatie van uitgebreide trombose en een laag aantal bloedplaatjes is beschreven als zeldzame bijwerking in de bijsluiters van het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria) en het Janssen vaccin. Het wordt daarin nu ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS) genoemd.

Lareb ontving tot nu toe 32 meldingen bij het AstraZeneca vaccin en 2 meldingen bij het Janssen vaccin waarin sprake was van een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. In 18 meldingen (waarvan 17 bij het AstraZeneca en één bij het Janssen vaccin) is het vrijwel zeker dat het om de zeldzame bijwerking gaat. Het gaat daarbij om 12 vrouwen en 6 mannen. Hiervan waren er 5 tussen 20 en 40 jaar, 2 tussen 40 en 60 jaar en 11 ouder dan 60 jaar. De klachten traden op binnen 4 dagen tot 1 maand na vaccinatie, 15 keer na de eerste vaccinatie en 3 keer na de tweede vaccinatie. In deze 18 meldingen werd dit aangetoond met een speciale test of ging het om hele uitgebreide of meerdere tromboses. Bij de andere meldingen is een verband met de vaccinatie ook mogelijk, maar is het minder duidelijk dat het om de specifieke bijwerking gaat. Vijf mensen zijn overleden, waarbij het bij drie vrijwel zeker om de zeldzame bijwerking bij het AstraZeneca vaccin gaat.

Systemisch capillair leksyndroom (SCLS)
Mensen die eerder systemisch capillair leksyndroom hebben gehad, mogen geen AstraZeneca vaccinatie krijgen. Het capillair leksyndroom is als bijwerking in de bijsluiter opgenomen. Bijwerkingencentrum heeft géén meldingen ontvangen van dit syndroom bij het vaccin van AstraZeneca maar wel één bij het Janssen vaccin. Het betreft een man tussen de 50 en 60 jaar die is overleden.

Het systemisch capillair leksyndroom komt zeer zelden voor. Bij dit syndroom lekt er vloeistof weg uit de haarvaten. Armen en benen die dik worden, plotselinge gewichtstoename en een gevoel van flauwte kunnen wijzen op dit syndroom.

Allergische reacties
Bijwerkingencentrum Lareb ontving 222 meldingen met klachten die passen bij een heftige allergische reactie, waarvan 136 bij het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 51 bij het vaccin van AstraZeneca (Vaxzevria), 30 bij het vaccin van Moderna en 5 bij het vaccin van Janssen. Bij 62 meldingen was er een vastgestelde anafylactische reactie. Bij de andere meldingen waren er symptomen (zoals uitgebreide huiduitslag of zwelling rond de ogen of keel) die bij een heftige allergische reactie kunnen passen. De eerste symptomen van anafylactische reacties begonnen meestal in de eerste 15-30 minuten na vaccinatie. Bij sommigen duurde het tot enkele uren voordat de klachten het hevigst werden. Alle patiënten zijn snel en adequaat behandeld en hersteld.

Overlijdens
Tot nu toe zijn er 448 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat hier om 263 personen van 80 jaar of ouder, 132 personen tussen de 65 en 79 jaar en 51 personen onder de 65 jaar. Van 2 personen is de precieze leeftijd niet bekend.

De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat vooral in de ouderenpopulatie gebruikt wordt.

Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden.

Vaccin Meldingen overlijdens
na 1ste vaccinatie
Meldingen overlijdens
na 2e vaccinatie
Totaal
Pfizer/BioNtech 233 110 343
Moderna (Spikevax) 27 15 42
AstraZeneca 40 12 52
Janssen vaccin 6 - 6
Vaccinmerk onbekend 4 1 5


Bij veel meldingen was er meer informatie nodig over de oorzaak van overlijden, opgetreden bijwerkingen en onderliggende gezondheidsproblemen. Deze informatie is nagevraagd. Helaas is er bij meerdere meldingen nog steeds onvoldoende bekend voor een goed inzicht. In de meldingen met voldoende informatie, zijn bij een groot deel de gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise. Er zijn 5 patiënten overleden na trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes bij het AstraZeneca vaccin. Lareb heeft een overzicht gemaakt van meldingen van overlijden na vaccinatie in de eerste 14 weken van de vaccinatiecampagne.

Overige meldingen
In het overzicht van de meldingen van vermoede bijwerkingen staan ook klachten die niet in de bijsluiters staan. Deze en ook andere opvallende meldingen worden door Lareb besproken met experts. Als de meldingen daar aanleiding toe geven, wordt een nadere analyse gedaan. Zo kunnen eventuele nieuwe bijwerkingen worden opgespoord. Het blijft belangrijk dat mensen vermoede bijwerkingen melden. Zodra de meldingen tot nieuwe inzichten leiden, maken we dat bekend.