Aa Lettergrootte
16
 
NSAID’s in oogmiddelen tijdens de borstvoedingsperiode
Overzicht

De NSAID’s broomfenac, diclofenac, indometacine, ketorolac en nepafenac in oogdruppels kunnen tijdens de borstvoeding waarschijnlijk veilig worden gebruikt. Bij gebruik als oogdruppel zijn deze middelen niet of nauwelijks te meten in het bloed. Hierdoor is de overgang naar de moedermelk waarschijnlijk heel weinig tot niets. Er komt zo weinig van de werkzame stof bij het kind, dat nadelige gevolgen onwaarschijnlijk zijn.

Let op
De opname van het geneesmiddel in het lichaam wordt verder verminderd door na het druppelen van het oog de traanbuis één tot drie minuten dicht te drukken.

Risico indeling
 • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - broomfenac
  • - diclofenac
  • - indometacine
  • - ketorolac
  • - nepafenac

Oogdruppels tijdens de borstvoeding
De meeste oogdruppels kunnen tijdens het geven van borstvoeding worden gebruikt, ook al is meestal niet bekend hoeveel van het geneesmiddel precies in de moedermelk terecht komt. In het algemeen gaat de voorkeur gaat uit naar de oudere of de veel voorgeschreven middelen.

NSAIDs
Naar het gebruik van NSAID’s in oogdruppels tijdens de borstvoeding  is geen onderzoek gedaan. Van diclofenac en ketorolac zijn er wel gegevens over orale toepassing tijdens de borstvoeding. Beide hebben een lage relatieve kinddosis. Na toediening van de oogdruppels, is de werkzame stof niet of nauwelijks meetbaar in het plasma. Ook hebben deze middelen een hoge plasma-eiwitbinding. Het lijkt niet waarschijnlijk dat ze overgaan in de borstvoeding.
Voor meer informatie over NSAID’s, zie de informatie over de orale toepassing van NSAID’s bij pijn tijdens de borstvoedingsperiode.

Laatst bijgewerkt op 26-03-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.