Aa Lettergrootte
16
 
Penicillines bij infecties tijdens de zwangerschap
Overzicht

Penicillines kunnen gebruikt worden tijdens de zwangerschap. De voorkeur gaat uit naar amoxicilline, ampicilline, benzylpenicilline en fenoxymethylpenicilline.

Risico indeling
 • Meest veilig Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
  • - amoxicilline
  • - amoxicilline/clavulaanzuur
  • - ampicilline
  • - benzylpenicilline
  • - feneticilline
  • - fenoxymethylpenicilline
  • - flucloxacilline
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - piperacilline
  • - piperacilline/tazobactam

Van de breedspectrum penicillines hebben op grond van de beschik­bare gegevens amoxicilline en ampicilline de voorkeur. Van de smalspectrum penicillines gaat de voorkeur uit naar benzylpenicilline en fenoxymethylpenicilline. Met het gebruik van de combinatie amoxicilline met clavulaanzuur tijdens de zwangerschap is ruime ervaring in de praktijk opgedaan. Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen.

Laatst bijgewerkt op 22-02-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.