Aa Lettergrootte
16
 
Coronavirus infectie (COVID-19) tijdens de zwangerschap
Overzicht

Er is beperkte informatie bekend over COVID-19 (de infectie die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2) tijdens de zwangerschap. De verschijnselen bij zwangere vrouwen met COVID-19 lijken hetzelfde te zijn als bij niet-zwangere vrouwen.
Het is nog onduidelijk of het coronavirus in de baarmoeder kan worden overgedragen naar het ongeboren kind. Tot nu toe is er geen SARS-CoV-2 aangetoond bij de kinderen direct bij de geboorte. Er zijn echter enkele kinderen die kort na de geboorte een milde COVID-19 ontwikkelden. Het is niet duidelijk of dit komt door overdracht tijdens de zwangerschap of besmetting na de geboorte.
De meeste pasgeborenen zijn gezond. Een deel van de kinderen is te vroeg geboren. Dit werd zowel veroorzaakt door de COVID-19 als door andere complicaties in de zwangerschap. Bij enkele kinderen werd na enkele dagen een longontsteking vastgesteld. Het is niet duidelijk of de infectie bij de moeder hierbij een rol speelt.

Let op

 • Uit ervaring met sommige andere infecties (SARS, griep) blijkt dat zwangere vrouwen een ernstiger beloop met complicaties kunnen hebben. Wees hier alert op.
 • Behandel (hoge) koorts in de zwangerschap met paracetamol.

In de literatuur zijn tot nu alleen nog case reports, (kleine) case series en enkele studies waarin cases (zwangere vrouwen met COVID-19) met controles (zwangere vrouwen zonder COVID-19 of niet-zwangere vrouwen met COVID-19) worden beschreven. In totaal betreft het meer dan 400 zwangerschappen met bekende uitkomst.

Ernst van het ziektebeeld
Uit de literatuur komt naar voren dat zwangere vrouwen dezelfde symptomen hebben als niet-zwangere vrouwen. Voorop staan symptomen als koorts en kortademigheid, maar er wordt een grote verscheidenheid aan symptomen beschreven. Een deel van de beschreven zwangere vrouwen vertoonde geen symptomen. Zo ziet een onderzoek in New York bij 85% van de zwangeren met een COVID-19 geen symptomen. Ook in andere onderzoeken wordt dit gezien. De ernst van de infectie varieert van milde symptomen tot longontsteking en ernstige COVID-19. Op basis van de beschreven zwangerschappen zijn er nog geen aanwijzingen dat een zwangere een grotere kans heeft op een ernstig verloop van COVID-19.

Aangeboren afwijkingen
Er zijn geen gegevens beschikbaar over een mogelijk verhoogd risico op aangeboren afwijkingen, miskramen of intra-uteriene groeivertraging. Er is een tweede trimester miskraam beschreven (55). Er was sprake van een placentaire infectie bij deze casus. Er is ook een miskraam bij 8 weken gemeld (70). Gelet het regelmatig voorkomen van miskramen kan over de relatie met COVID-19 geen uitspraak worden gedaan.

Overdracht van moeder op kind
In verschillende studies is onderzocht of het virus in de baarmoeder wordt overgedragen op het ongeboren kind. De meeste onderzoeken zien tot nu toe geen aanwijzingen hiervoor. Beperkte gegevens sluiten een klein risico op een congenitale infectie echter niet uit Er is een beschrijving  van een pasgeborene die direct bij de geboorte positief testte op SARS-CoV2. Ook in de placenta werd het virus aangetroffen (94).

Bevalling en neonatale periode
Uit de onderzoeken blijkt dat in de meeste gevallen een keizersnede is uitgevoerd. Een intrapartum besmetting bij een vaginale bevalling is niet uitgesloten. Er is een case report van een dergelijke mogelijke intrapartum besmetting(71).
Een deel van de kinderen werd te vroeg geboren. Of dit wordt veroorzaakt door COVID-19 is niet duidelijk. In de artikelen worden vaak ook andere redenen aangevoerd voor de vroeggeboorte. Bij sommige pasgeborenen worden ademhalingsproblemen gezien, mogelijk veroorzaakt door de vroeggeboorte. Over het algemeen hadden de kinderen een goede Apgar score en waren gezond.

Naast de literatuur is er ook informatie beschikbaar over zwangere vrouwen in Nederland met COVID-19. Sinds 1 maart is Nethoss gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland. De informatie is te vinden op de websites van de NVOG: https://www.nvog.nl/actueel/registratie-van-covid-19-positieve-zwangeren-in-nethoss/  

Algemene informatie over COVID-19 is te vinden op de website van het RIVM via https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Voor het beleid bij zwangere vrouwen met COVID-19 verwijzen wij naar de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) via https://www.nvog.nl/actueel/perinatologische-zorg-in-tijden-van-covid-19/

Referenties

 1. Chen H, Guo J, Wang C, et al, Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020 Mar 7;395(10226):809-815 PMID:32151335
 2. Zhu H, Wang L, Fang C, et al, Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Translational Pediatrics. Feb 2020. 9(1):51-60.
 3. Li Y, Zhao R, Zheng S, et al. Lack of Vertical Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, China. Emerging Infectious Diseases. June 2020. 26(6). PMID:32134381
 4. Zhang L, Jiang, Y, Wei, M.et al. Analysis of the pregnancy outcomes in pregnant women with COVID-19 in Hubei Province. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2020;55:E009. PMID:32145714
 5. Wang X, Zhou, Z. Zhang, J. et al A case of 2019 Novel Coronavirus in a pregnant woman with preterm delivery. Clin Infect Dis. 2020 (Epub ahead of print). PMID:32119083
 6. Wang S., Guo, L, Chen, L.et al A case report of neonatal COVID-19 infection in China. Clin Infect Dis. 2020 (Epub ahead of print). PMID:32161941
 7. Chen S, Huang B, Luo DJ, et al. [Pregnant women with new coronavirus infection: a clinical characteristics and placental pathological analysis of three cases]. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. 2020 Mar 1;49(0):E005. [Article in Chinese] PMID:32114744
 8. Liu Y, Chen H, Tang K, Guo Y. Clinical manifestations and outcome of SARS-CoV-2 infection during pregnancy. J Infect. 2020 Mar 4. pii: S0163-4453(20)30109-2. PMID:32145216
 9. Liu H, Liu F, Li J, et al. Clinical and CT Imaging Features of the COVID-19 Pneumonia: Focus on Pregnant Women and Children.  J Infect. 2020 march 2. Article in Press. Pii: S0163-4453(20)30118-3. PMID:32171865
 10. Qiao J, What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women? Lancet, 2020 Mar 7;395(10226):760-762. PMID:32151334
 11. Schwartz DA, Graham AL. Potential maternal and infant outcomes from (wuhan) coronavirus 2019-ncov infecting pregnant women: Lessons from sars, mers, and other human coronavirus infections. Viruses 2020 Feb 10;12(2). pii: E194. PMID:32050635
 12. Rasmussen S Smulian JC, Lednicky JA et al, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know. Am J Obstet Gynecol. Feb 2020. pii: S0002-9378(20)30197-6. PMID:32105680
 13. Ceulemans M, Allegaert K, Van Calsteren K et al, COVID-19 tijdens de zwangerschap en borstvoeding: wat weten we tot dusver? Tijdschrift voor Geneeskunde. 2020
 14. WHO: Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 16-24 februari 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
 15. Liu D, Li L, Wu X, et al. Pregnancy and Perinatal Outcomes of Women With Coronavirus Disease (COVID-19) Pneumonia: A Preliminary Analysis. AJR Am J Roentgenol. 2020 Mar 18:1-6. [Epub ahead of print] PMID: 32186894
 16. Fan C, Lei D, Fang C, et al. Perinatal Transmission of COVID-19 Associated SARS-CoV-2: Should We Worry? Clin Infect Dis. 2020 Mar 17. pii: ciaa226. [Epub ahead of print] PMID: 32182347
 17. Liu W, Wang Q, Zhang Q, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) during pregnancy: A case series. Preprints 2020;2020020373. Available from: https://www.preprints.org/manuscript/202002.0373/v1 (accessed 28 February 2020).
 18. Yu N, Li W, Kang Q, et al. Clinical features and obstetric and neonatal outcomes of pregnant patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective, single-centre, descriptive study. Lancet Infect Dis. 2020 24 maart (Epub). PMID: 32220284
 19. Chen S, Liao E, Shao Y. Clinical analysis of pregnant women with 2019 novel coronavirus pneumonia. J Med Virol. 28 maart 2020 (Epub). PMID: 32222119
 20. Dong L, Tian J, He S, et al. Possible vertical transmission of SARS-CoV-2 from an infected mother to her newborn. JAMA. 26 maart 2020 (Epub). PMID: 32215581
 21. Zeng H, Xu C, Fan J, et al. Antibodies in infants born to mothers with COVID-19 pneumonia. JAMA. 26 maart 2020 (Epub). PMID: 32215589
 22. Kimberlin DW, Stagno S.  Can SARS-CoV-2 Infection Be Acquired In Utero?More Definitive Evidence Is Needed. JAMA 2020. 26 maart 2020 (Epub). PMID: 32215579
 23. Zeng L, Xia S, Yuan W, et al. Neonatal early-onset infection with SARS-CoV-2 in 33 neonates born to mothers with COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Pediatrics. 26 maart 2020 (Epub). PMID: 32215598
 24. Li N, Han L, Peng M, et al. Maternal and neonatal outcomes of pregnant women with COVID-19 pneumonia: a case-control study. Clin Infect Dis. 2020 Mar 30. pii: ciaa352. [Epub ahead of print] PMID: 32249918
 25. Kalafat E, Yaprak E, Cinar G, et al. Lung ultrasound and computed tomographic findings in pregnant woman with COVID-19. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 Apr 6. [Epub ahead of print]. PMID: 32249471
 26. Breslin N, Baptiste C, Gyamfi-Bannerman C, et al. COVID-19 infection among asymptomatic and symptomatic pregnant women: two weeks of confirmed presentations to an affiliated pair of New York City hospitals. AJOG. XX April 2020 (Epub).
 27. Zambrano LI, Fuentes-Barahona IC, Bejarano-Torres DA, et al. A pregnant woman with COVID-19 in Central America. Travel Med Infect Dis. 2020 Mar 25:101639. [Epub ahead of print]. PMID: 32249924
 28. Gidlöf S, Savchenko J, Brune, T, Josefsson H. COVID-19 in pregnancy with comorbidities: More liberal testing strategy is needed.  Acta Obstet Gynecol Scand. First published:06 April 2020. PMID: 32249924
 29. Iqbal SN, Overcash R, Mokhtari N, et al An Uncomplicated Delivery in a Patient with Covid-19 in the United States. New Engl J Med. 2020 Apr 1. doi: 10.1056/NEJMc2007605. [Epub ahead of print]
 30. Zaigham M, Andersson O. Maternal and Perinatal Outcomes with COVID-19: a systematic review of 108 pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 Apr 7. [Epub ahead of print] PMID: 32259279 > overzichtsartikel met meeste referenties.
 31. Lee, D.H., Lee, J., Kim, E., et al. Emergency Cesarean Section on Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS- CoV-2) Confirmed Patient. K orean J Anesthesiol. 2020 Mar 31[Online ahead of print]. PMID: 32229802
 32. Wu X, Sun R, Chen J, et al. Radiological findings and clinical characteristics of pregnant women with COVID-19 pneumonia. Int J Gynaecol Obstet. 2020 Apr 8. [Epub ahead of print] PMID: 32270479
 33. Zhang ZJ, Yu XJ, Fu T, et al. Novel Coronavirus Infection in Newborn Babies Under 28 Days in China. Eur Respir J. 2020 Apr 8. pii: 2000697. [Epub ahead of print] PMID: 32269087
 34. Sutton, D., Fuchs, K., D’Alton, M., Goffman, D. 2020. Universal screening for sars-cov-2 in women admitted for delivery. New England Journal of Medicine.
 35. Khan, S., Jun, L., Nawsherwan et al. 2020. Association of covid-19 infection with pregnancy outcomes in healthcare workers and general women. Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. PMID:32278081.
 36. Parazzini, F., Bortolus, R., Mauri, P.A., et al. 2020. Delivery in pregnant women infected with sars-cov-2: A fast review. Int J Gynaecol Obstet. PMID:32271947. > overzichtsartikel
 37. Xiong, X., Wei, H., Zhang, Z. et al. 2020. Vaginal delivery report of a healthy neonate born to a convalescent mother with covid-19. J Med Virol. PMID:32275072.
 38. Khan, S., Peng, L., Siddique, R. et al. 2020. Impact of covid-19 infection on pregnancy outcomes and the risk of maternal-to-neonatal intrapartum transmission of covid-19 during natural birth. Infect Control Hosp Epidemiol:1-3. PMID:32279693.
 39. Karami, P., Naghavi, M., Feyzi, A. et al. 2020. Mortality of a pregnant patient diagnosed with covid-19: A case report with clinical, radiological, and histopathological findings. Travel Med Infect Dis:101665. PMID:32283217.
 40. Li, M., Chen, L., Zhang, J., Xiong, C., Li, X. 2020. The sars-cov-2 receptor ace2 expression of maternal-fetal interface and fetal organs by single-cell transcriptome study. PLoS One  15(4):e0230295. PMID:32298273.
 41. Liu, W., Wang, J., Li, W., Zhou, Z., Liu, S., Rong, Z. 2020. Clinical characteristics of 19 neonates born to mothers with covid-19. Frontiers of medicine. PMID:32285380.
 42. Peng, Z., Wang, J., Mo, Y. et al. 2020. Unlikely sars-cov-2 vertical transmission from mother to child: A case report. Journal of infection and public health. PMID:32305459.
 43. Yang, H., Sun, G., Tang, F. et al. 2020. Clinical features and outcomes of pregnant women suspected of coronavirus disease 2019. J Infect. PMID:32294503.
 44. Zamaniyan, M., Ebadi, A., Aghajanpoor Mir, S., Rahmani, Z., Haghshenas, M., Azizi, S. 2020. Preterm delivery in pregnant woman with critical covid-19 pneumonia and vertical transmission. Prenat Diagn. PMID:32304114.
 45. Alzamora, M.C., Paredes, T., Caceres, D., Webb, C.M., Valdez, L.M., La Rosa, M. 2020. Severe covid-19 during pregnancy and possible vertical transmission. Am J Perinatol. PMID:32305046.
 46. Yang, P., Wang, X., Liu, P. et al. 2020. Clinical characteristics and risk assessment of newborns born to mothers with covid-19. J Clin Virol  127:104356. PMID:32302955.
 47. Wu CYang WWu XZhang TZhao YRen WXia J. Clinical Manifestation and Laboratory Characteristics of SARS-CoV-2 Infection in Pregnant Women. Virol Sin. 2020 Apr 20. PMID: 32314274.
 48. González Romero DOcampo Pérez JGonzález Bautista LSantana-Cabrera L. [Pregnancy and perinatal outcome of a woman with COVID-19 infection]. Rev Clin Esp. 2020 Apr 17. PMID: 32313302.
 49. Hu XGao JLuo XFeng LLiu WChen JBenachi ADe Luca DChen L. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Vertical Transmission in Neonates Born to Mothers With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pneumonia. Obstet Gynecol. 2020 Apr 24. PMID: 32332320
 50. Lu D, Sang L, Du S, Li T, Chang Y2, Yang XA2. Asymptomatic COVID-19 infection in late pregnancy indicated no vertical transmission. J Med Virol. 2020 Apr 24. PMID: 32330313
 51. Yu N, Li W, Kang Q, Zeng W, Feng L, Wu J. No SARS-CoV-2 detected in amniotic fluid in mid-pregnancy. Lancet Infect Dis. 2020 Apr 22. PMID: 32333848
 52. Sharma KA, Kumari R, Kachhawa G, Chhabra A, Agarwal R, Sharma A, Kumar S1, Bhatla N. Management of the first patient with confirmed COVID-19 in pregnancy in India: From guidelines to frontlines. Int J Gynaecol Obstet. 2020 Apr 23.
 53. Xia H, Zhao S, Wu Z, Luo H, Zhou C, Chen X. Emergency Caesarean delivery in a patient with confirmed COVID-19 under spinal anaesthesia. Br J Anaesth. 2020 May;124(5):e216-e218.
 54. Qiancheng X, Jian S, Lingling P et al. Coronavirus disease 2019 in pregnancy. Int J Infect Dis. 2020 epub 1-5-2020
 55. Baud D, Greub G, Favre G et al. Second-Trimester Miscarriage in a Pregnant Woman With SARS-CoV-2 Infection. JAMA epub 1-5-2020
 56. Covid-19 and pregnancy. Bmj. 2020;369:m1672.
 57. Blauvelt CA, Chiu C, Donovan AL, Prahl M, Shimotake TK, George RB, et al. Acute Respiratory Distress Syndrome in a Preterm Pregnant Patient With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Obstet Gynecol. 2020.
 58. Blitz MJ, Grunebaum A, Tekbali A, Bornstein E, Rochelson B, Nimaroff M, et al. Intensive Care Unit Admissions for Pregnant and Non-Pregnant Women with COVID-19. Am J Obstet Gynecol. 2020.
 59. Hong L, Smith N, Keerthy M, Lee-Griffith M, Garcia R, Shaman M, et al. Severe COVID-19 infection in pregnancy requiring intubation without preterm delivery: A case report. Case reports in women's health. 2020:e00217.
 60. Juusela A, Nazir M, Gimovsky M. Two cases of coronavirus 2019-related cardiomyopathy in pregnancy. American journal of obstetrics & gynecology MFM. 2020:100113.
 61. Lamouroux A, Attie-Bitach T, Martinovic J, Leruez-Ville M, Ville Y. Evidence for and against vertical transmission for SARS-CoV-2 (COVID-19). Am J Obstet Gynecol. 2020.
 62. Li J, Wang Y, Zeng Y, Song T, Pan X, Jia M, et al. Critically ill pregnant patient with COVID-19 and neonatal death within two hours of birth. Int J Gynaecol Obstet. 2020.
 63. Schnettler WT, Al Ahwel Y, Suhag A. Severe ARDS in COVID-19-infected pregnancy: obstetric and intensive care considerations. American journal of obstetrics & gynecology MFM. 2020:100120.
 64. Wu Y, Liu C, Dong L, Zhang C, Chen Y, Liu J, et al. Coronavirus disease 2019 among pregnant Chinese women: Case series data on the safety of vaginal birth and breastfeeding. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2020.
 65. Kelly JC, Dombrowski M, ONeill-Callahan M et al. False-Negative COVID-19 Testing: Considerations in Obstetrical Care Am J Obstet Gynecol MFM. Epub date 2020/04/30
 66. Lyra J, Valente R, Rosario M et al. Cesarean Section in a Pregnant Woman with COVID-19: First Case in Portugal. Acta Med Port. Epub date 2020/05/01
 67. Iqbal SN, Overcash R, Mokhtari N et al. An Uncomplicated Delivery in a Patient with Covid-19 in the United States. N Engl J Med 2020 (16): e34
 68. Buonsenso D, Raffaelli F, Tamburrini E et al. Clinical role of lung ultrasound for the diagnosis and monitoring of COVID-19 pneumonia in pregnant women. Ultrasound Obstet Gynecol. Epub date 2020/04/28
 69. Liao j, He X, Gong Q et al. Analysis of vaginal delivery outcomes among pregnant women in Wuhan, China during the COVID-19 pandemic. Int J Gynaecol Obstet. Epub date 2020/05/01
 70. Buonsenso D, Costa S, SAnguinetti M et al. Neonatal Late Onset Infection with Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Am J Perinatol. Epub date 2020/05/03
 71. Ferrazzi E, Frigerio L, Savasi V et al. Vaginal delivery in SARS-CoV-2 infected pregnant women in Northern Italy: a retrospective analysis. BJOG. Epub date 2020/04/28
 72. Yang H, Hu B, Zhan S, Yang Y, Xiong G. Effects of SARS-CoV-2 infection on pregnant women and their infants: a retrospective study in Wuhan, China. Arch Pathol Lab Med. PMID:32403141
 73. Taghizadieh A, Mikaeili H, Ahmadi M, Valizadeh H. Acute kidney injury in pregnant women following SARS-CoV-2 infection: a case report from Iran. Respir Med Case Rep. 2020.
 74. Pierce-Williams RAM, Burd J, Felder L, Khoury R, Bernstein PS, Avila K et a. Clinical course of severe and critical COVID-19 in hospitalized pregnancies: a US cohort study. Am J Obstet Gynecol MFM. 2020
 75. Rosen, M. H., Axelrad, J., Hudesman, D. et al. Management of Acute Severe Ulcerative Colitis in a Pregnant Woman With COVID-19 Infection: A Case Report and Review of the Literature. Inflamm Bowel Dis . 2020 May 12;izaa109.  doi: 10.1093/ibd/izaa109. Online ahead of print.
 76. Tang, M. W., Nur, E., Biemond, B. J. Immune Thrombocytopenia During Pregnancy Due to COVID-19. Am J Hematol. 2020 May 23. doi: 10.1002/ajh.25877. Online ahead of print.
 77. Zeng, Y., Lin, L., Yan, Q.et al. Update on Clinical Outcomes of Women With COVID-19 During Pregnancy. Int J Gynaecol Obstet. 2020 May 21. doi: 10.1002/ijgo.13236. Online ahead of print.
 78. Penfield, C. A., Brubaker, S. G., Limaye, M. A. et al. Detection of SARS-COV-2 in Placental and Fetal Membrane Samples. Am J Obstet Gynecol MFM. 2020 May 8:100133. doi: 10.1016/j.ajogmf.2020.100133.
 79. Lang, G. J., Zhao, H. Can SARS-CoV-2-infected women breastfeed after viral clearance? J Zhejiang Univ Sci B. 2020 May;21(5):405-407
 80. Kuhrt, K., McMicking, J., Nanda, S., Nelson-Piercy, C., Shennan, A. Placental abruption in a twin pregnancy at 32 weeks' gestation complicated by COVID-19, without vertical transmission to the babies. Am J Obstet Gynecol MFM. 2020 May 8:100135.
 81. Anderson, J., Schauer, J., Bryant, S., Graves, C. R. The use of convalescent plasma therapy and remdesivir in the successful management of a critically ill obstetric patient with novel coronavirus 2019 infection: A case report. Case Rep Womens Health. 2020 May 16:e00221.
 82. Govind, A., Essien, S., Karthikeyan, A., Fakokunde, A., Janga, D., Yoong, W., Nakhosteen, A. Re: Novel Coronavirus COVID-19 in late pregnancy: Outcomes of first nine cases in an inner city London hospital. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020 May 7.
 83. Ahmed, I., Azhar, A., Eltaweel, N., Tan, B. K. First Covid‐19 maternal mortality in the UK associated with thrombotic complications. Br J Haematol. 2020 May 18.
 84. Perrone, S., Deolmi, M., Giordano, M., D'Alvano, T., Gambini, L., Corradi, M., Frusca, T., Ghi, T., Esposito, S. Report of a series of healthy term newborns from convalescent mothers with COVID-19. Acta Biomed. 2020 May 11;91(2):251-255.
 85. Doria, M., Peixinho, C., Laranjo, M., Varejao, A. M., Silva, P. T. Covid-19 during pregnancy: a case series from an universally tested population from the north of Portugal. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020 May 15.
 86. Savasi, V. M., Parisi, F., Patane, L., Ferrazzi, E., Frigerio, L. et al. Clinical Findings and Disease Severity in Hospitalized Pregnant Women With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Obstet Gynecol. 2020 May 19.
 87. Qadri, F., Mariona, F. Pregnancy affected by SARS-CoV-2 infection: a flash report from Michigan. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020 May 20:1-3.
 88. Pereira, A., Cruz-Melguizo, S., Adrien, M., Fuentes, L., Marin, E., Perez-Medina, T.  Clinical course of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) in pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 May 22.
 89. London,V., McLaren Jr,R., Atallah,F., Cepeda,C., McCalla, S., Fisher, N., Stein, J.L., Haberman, S.,  Minkoff, H. The Relationship Between Status at Presentation and Outcomes Among Pregnant Women With COVID-19. Am J Perinatol. 2020 May 19.
 90. Lokken, E. M., Walker, C. L., Delaney, S., Kachikis, A., Kretzer, N. M. et al. Clinical Characteristics of 46 Pregnant Women with a SARS-CoV-2 Infection in Washington State. Am J Obstet Gynecol. 2020 May 18
 91. J. Juan M. M. Gil Z. Rong Y. Zhang H. Yang L. C. Poon. Effects of coronavirus disease 2019 (COVID ‐19) on maternal, perinatal and neonatal outcomes: a systematic review. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 May 19.
 92. Eglof, C.  Vauloup-Fellous, C., Picone, O., Mandelbrot, L., Roques, P. Evidence and Possible Mechanisms of Rare Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2. J Clin Virol 2020 May 18;128:104447.
 93. Mehta, H., Ivanovic, S., Cronin, A., VanBrunt, L., Mistry, N., Miller, R., Yodice, P., Rezai, F. Novel coronavirus-related acute respiratory distress syndrome in a patient with twin pregnancy: A case report. Case Rep Womens Health. 2020 May 16:e00220
 94. Patane, L., Morotti, D., Giunta, M. R., Sigismondi, C., Piccoli, M. G. Vertical transmission of COVID-19: SARS-CoV-2 RNA on the fetal side of the placenta in pregnancies with COVID-19 positive mothers and neonates at birth. Am J Obstet Gynecol MFM. 2020 May 18:100145

Laatst bijgewerkt op 26-05-2020


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.