Aa Lettergrootte
16
 
Coronavirus infectie (COVID-19) tijdens de borstvoedingsperiode
Overzicht

Er is onderzoek gedaan naar de overgang van het coronavirus (SARS-CoV-2) naar de moedermelk. In de meeste gevallen ging het virus niet over naar de moedermelk. Bij slechts enkele van tientallen besmette vrouwen zijn virusdeeltjes aangetoond in de moedermelk. Maar die waren niet in staat om infectieus te zijn.

Overgang naar moedermelk
In een recente review wordt beschreven dat 9 van de 68 geteste moedermelk samples positief waren op SARS-CoV-2. Van de kinderen die blootgesteld waren aan besmette moedermelk testten er 4 kinderen positief en 2 negatief voor COVID-19. Het is onbekend of deze kinderen besmet zijn geraakt via de moedermelk. Andere manieren van besmetting kunnen niet uitgesloten worden. Er is tot nu toe geen bewijs voor transmissie van SARS-CoV-2 via de moedermelk [1].

Moedermelk wordt niet gezien als potentiele bron van besmetting met het virus. In de melk is geen replicatie-competent virus aangetroffen.
Borstvoeding van besmette moeders kan een bron van corona-antistoffen zijn voor de zuigeling: IgG en IgM zijn aangetoond in de melk.

COVID-19
Algemene informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.

Referenties

  1. Centeno-Tablante E, Medina-Rivera M, Finkelstein JL, Rayco-Solon P, Garcia-Casal MN, Rogers L, et al. Transmission of SARS-CoV-2 through breast milk and breastfeeding: a living systematic review. Ann N Y Acad Sci. 2020.

 

Laatst bijgewerkt op 06-10-2020


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.