Aa Lettergrootte
16
 
Lisdiuretica (plastabletten) tijdens de zwangerschap
Overzicht

Als tijdens de zwangerschap behandeling met een diureticum (plastablet) nodig is, dan gaat de voorkeur uit naar hydrochloorthiazide of furosemide.

Let op
Controleer de groei van het ongeboren kind en de hematocriet (de verhouding tussen de rode bloedcellen en andere bloedcellen) en elektrolyten (kalium en natrium) in het bloed van de moeder.

Risico indeling
  • Mogelijk risico Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind (zie tekst ‘Meer weten’). Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
    • - furosemide
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - bumetanide

Diuretica
Schrijf diuretica alleen op zeer strikte indicatie voor worden tijdens de zwangerschap. Deze middelen kunnen de doorbloeding van de placenta verminderen. Hierdoor kan de groei van het ongeboren kind achterblijven.

Furosemide
Onderzoek naar furosemide laat geen aanwijzingen zien voor een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Toename van de foetale urineproductie is mogelijk. In het verleden is de ototoxiciteit door furosemide (al dan niet in combinatie met aminoglycosiden) in kleine studies onderzocht, omdat het bij volwassenen nadelige effecten op het gehoor kan geven. Een mogelijke relatie tussen gehoorschade en het gebruik van furosemide tijdens de zwangerschap kan niet worden uitgesloten. Desondanks wordt, op basis van de beschikbare gegevens en ervaring, de voorkeur gegeven aan furosemide als er een strikte indicatie is om een lisdiureticum te gebruiken.

Bumetanide
Over het gebruik van bumetanide tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens om een uitspraak te kunnen doen over de eventuele risico’s op aangeboren afwijkingen.

Voor meer informatie over hydrochloorthiazide, zie ook de pagina over thiazide diuretica.

Laatst bijgewerkt op 19-03-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.